Show simple item record

dc.contributor.authorKruczek, Zygmunt
dc.contributor.authorNowak, Agnieszka
dc.date.accessioned2019-10-06T09:43:55Z
dc.date.available2019-10-06T09:43:55Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30338
dc.description.abstractW artykule opisano problemy rozwoju turystyki w Oświęcimiu, miasta, którego wizerunek zdominowany jest przez miejsce ludobójstwa KL Auschwitz-Birkenau. W opracowaniu skoncentrowano się na prezentacji wyników badań nad wizerunkiem miasta. Dodatkowym celem jest przedstawienie działań prowadzących do zmiany niekorzystnego wizerunku Oświęcimia – „miasta w cieniu muzeum”. Są one zawarte w Strategii rozwoju turystyki w Oświęcimiu na lata 2018–2030 (2018), opracowanej z udziałem autorów niniejszego artykułu. W tekście dokonano również analizy walorów turystycznych oraz zagospodarowania turystycznego pod kątem wykorzystania ich w tworzeniu uzupełniającej oferty dla odwiedzających Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTourism; 1
dc.subjectOświęcimpl_PL
dc.subjectPaństwowe Muzeum Auschwitz-Birkenaupl_PL
dc.subjectwizerunekpl_PL
dc.subjectstrategiapl_PL
dc.titleMiasto w cieniu muzeum. Problemy rozwoju turystyki w Oświęcimiupl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number47-55
dc.contributor.authorAffiliationAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Wydział Turystyki i Rekreacji, Katedra Przestrzennych i Przyrodniczych Podstaw Turystyki
dc.contributor.authorAffiliation2BA – Doradztwo Strategiczne, Nysa
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesBanaszkiewicz, M. (2018). Turystyka w miejscach kłopotliwego dziedzictwa. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.pl_PL
dc.referencesBartyzel, B., Sawicki, P. (red.) (2016). Nowa wystawa główna: pamięć, świadomość, odpowiedzialność. New main exhibition: remembrance, awareness, resposnibility. Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau.pl_PL
dc.referencesBerbeka, J. (2012). Turystyka martyrologiczna jako forma ruchu turystycznego. W: J. Barbeka (red.), Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (s. 5–177). Kraków: Wydawnictwo Proksenia.pl_PL
dc.referencesCentrum Żydowskie w Oświęcimiu/Auschwitz Jewish Center. Pobrane z: www.ajcf.org (06.02.2019).pl_PL
dc.referencesDavidson, R. (1996). Turystyka. Warszawa: PAPT.pl_PL
dc.referencesFolga, R. (2011). Kreowanie wizerunku miast pomników szczególnie naznaczonych przez historię. W: A. Grzegorczyk, A. Kochaniec (red.), Kreowanie wizerunku miast (s. 181–205). Warszawa: Wyższa Szkoła Promocji.pl_PL
dc.referencesJenkins, O. (2003). Photography and travel brochures: The circle of representation. Tourism Geographies, 5 (3), 305–328.pl_PL
dc.referencesKomsta, A. (2013). Problem dark tourism i jego możliwości w Polsce. Turystyka Kulturowa, 53, 60–62.pl_PL
dc.referencesKruczek, Z. (2011). Atrakcje turystyczne. Fenomen, typologia, metody badań. Kraków: Proksenia.pl_PL
dc.referencesKruczek, Z., 2017. Frekwencja w atrakcjach turystycznych w latach 2011–2015. Dynamika, trendy, studia przypadków. Kraków: Proksenia.pl_PL
dc.referencesKruczek, Z., Walas, B. (2010). Promocja i informacja w turystyce. Kraków: Wydawnictwo Proksenia.pl_PL
dc.referencesLeask, A., Fyall A. (2006). Researching the management of visitor attractions: International comparative studies. Tourism Recreation Research, 31 (2), 23–32.pl_PL
dc.referencesMemorial Auschwitz-Birkenau. Miejsce Pamięci. (2017). Oświęcim: Państwowe Muzeum Auschwitz Birkenau.pl_PL
dc.referencesNawrocka, E. (2013). Wizerunek obszaru recepcji turystycznej. Podstawy konceptualizacji i czynniki jego kreowania. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.pl_PL
dc.referencesNiemelä, T. (2010). Motivation factors in dark tourism. Case: house of terror. Lahti University of Applied Science, Degree Programme in Tourism and Hospitality Management, Bechelor’s thesis.pl_PL
dc.referencesNiezgoda, A. (2017). Rola doświadczeń i relacji z podróży w kształtowaniu wizerunku miejsca. Marketing i Zarządzanie, 1 (47), 221–228.pl_PL
dc.referencesPiper, F. (2010). Auschwitz. Nazistowski obóz śmierci. Oświęcim: Wydawnictwo Państwowego Muzeum Oświęcim-Brzezinka.pl_PL
dc.referencesSeaton, A.V. (1966). Guided by the dark: From thanatopsis to thanatourism. International Journal of Heritage Studies, 2 (4), 234–244.pl_PL
dc.referencesSeweryn, R. (2012). Muzeum Auschwitz-Birkenau jako komponent wartości pobytu turystycznego w Krakowie w latach 2008–2012. W: J. Berbeka (red.), Turystyka martyrologiczna w Polsce na przykładzie Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau (s. 85–106). Kraków: Proksenia,.pl_PL
dc.referencesStone, P.R. (2006). A dark tourism spectrum: Towards a typology of death and macabre related tourist sites, attractions and exhibitions. Tourism: An Interdisciplinary International Journal, 54 (2), 145–146.pl_PL
dc.referencesStrategia rozwoju turystyki w Oświęcimiu na lata 2018–2030 (2018). Oprac. A. Nowak, L. Nowak, Z. Kruczek, A. Kotliński. Oświęcim: Urząd Miasta.pl_PL
dc.referencesSzromnik, A. (2007). Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Warszawa: Wolters Kluwer.pl_PL
dc.referencesTanaś, S. (2013). Tanatoturystyka. Od przestrzeni śmierci do przestrzeni turystycznej. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.pl_PL
dc.referencesTauron Life Festival Oświęcim. Pobrane z: www.lifefestival.pl (07.02.2019).pl_PL
dc.referencesUNESCO. Pobrane z: https://whc.unesco.org/en/list/31 (07.02.2019).pl_PL
dc.referencesZiernicka-Wojtaszek, A., Bednarczyk, E. (2013). Delimitacja stref aktywności turystycznej w Oświęcimiu. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3 (II), 119–131.pl_PL
dc.contributor.authorEmailzygmunt.kruczek@awf.krakow.pl
dc.contributor.authorEmailnowak@2ba.pl
dc.identifier.doi10.18778/0867-5856.29.1.05
dc.relation.volume29pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record