Show simple item record

dc.contributor.authorMatczak, Andrzej
dc.date.accessioned2019-10-06T09:43:46Z
dc.date.available2019-10-06T09:43:46Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30324
dc.description.abstractThe article is an attempt to verify the hypothesis that the tourist function in Polish health resorts is becoming increasingly diversified. It presents data concerning the capacity and type of accommodation in three Kujawy health resorts, as well as their amenities. The data was provided by the Local Data Bank at the Central Statistical Office (GUS), and refers to the period between 1995 and 2018. The study findings point to the increasingly diversification of the tourist function in Kujawy health resorts. The greatest changes have been identified at Ciechocinek which can currently be defined as a tourism and health resort. Less advanced changes have been found in Inowrocław, while Wieniec-Zdrój still remains a typical spa with a marginal share of other functions. Based on official statistics, the author has identified general trends taking place in health resort infrastructure. Only a limited quantitative analysis of the relationship between the health and tourist functions of Kujawy health resorts has been made, mostly due to the incompleteness of the statistical data.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesTourism; 1
dc.subjectchangesen_GB
dc.subjectaccommodation structureen_GB
dc.subjectKujawy health resortsen_GB
dc.subjectPolanden_GB
dc.titleChanges in the tourist function of Kujawy health resorts (based on the capacity and type of accommodation)en_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.page.number53-62
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź. Faculty of Geographical Sciences. Institute of Urban Geography and Tourism Studies
dc.identifier.eissn2080-6922
dc.referencesAnszperger, A., Radkiewicz, A. (2011). Badania ruchu turystycznego w województwie kujawsko-pomorskim w latach 2009-2010. Vol. 2. Toruń: Wyd. Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna.en_GB
dc.referencesBiskup, M. (ed.). (1978). Dzieje Inowrocławia. Inowrocław: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.en_GB
dc.referencesBrudnicki, R. (2005). Uzdrowisko Inowrocław – stan aktualny i możliwości dalszego rozwoju. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 318-325). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.en_GB
dc.referencesBrudnicki, R., Barczak, M., Nowicki, R., Markiewicz, P. (2016). Monitoring ruchu turystycznego w województwie kujawskopomorskim – 2015. Raporty z rejonów badań wykonanych dla Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Turystycznej. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarcza.en_GB
dc.referencesBrzezicka, A. (2001). Funkcja turystyczna i wypoczynkowo-sanatoryjna miasta Inowrocławia. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. MA thesis, promoter: D. Szymańska.en_GB
dc.referencesCaban, M. (2017). Ruch turystyczny w uzdrowisku Wieniec-Zdrój. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. MA thesis, promoter: A. Matczak.en_GB
dc.referencesCisowski, M. (2002). Ruch sanatoryjny w uzdrowisku Inowrocław. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. MA thesis, promoter: A. Matczak.en_GB
dc.referencesDurydiwka, M. (2005). Zróżnicowanie rozwoju funkcji turystyczno-rekreacyjnych w miejscowościach uzdrowiskowych. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 46-59). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.en_GB
dc.referencesDziałalność lecznicza zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i stacjonarnych zakładów rehabilitacji leczniczej w 2017 r. Informacje sygnalne (2017). Kraków: US w Krakowie, Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony Zdrowia.en_GB
dc.referencesGlaza, M. (2008). Zachowania przestrzenne kuracjuszy i turystów w Ciechocinku. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, MA thesis, promoter: A. Matczak.en_GB
dc.referencesGłębocki, B. (2014). Walory rekreacyjno-uzdrowiskowe Inowrocławia i ich wpływ na rozwój miasta. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarczej, 23, ser.: Turystyka i Rekreacja, 11, 119-141.en_GB
dc.referencesGroch, J. (1991). Badania diagnostyczne uzdrowisk polskich z zastosowaniem wieloczynnikowej analizy porównawczej. Kraków: Uniwersytet Jagielloński.en_GB
dc.referencesGrzeszczak, S. (2014). Turystyka w Inowrocławiu w opinii kuracjuszy. Zeszyty Naukowe Wyższa Szkoła Gospodarcza, 23, ser.: Turystyka i Rekreacja, 11, 143-149.en_GB
dc.referencesGutsche A. (2001). Postrzeganie miasta Ciechocinek przez kuracjuszy. Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika. MA thesis, promoter: D. Szymańska.en_GB
dc.referencesIwanowska-Jeske, D. (1983). Uzdrowisko Ciechocinek. Zarys monograficzny. Warszawa: Sport i Turystyka.en_GB
dc.referencesJagusiewicz, A. (1998). Problemy lecznictwa i turystyki w uzdrowiskach polskich. Warszawa: Instytut Turystyki.en_GB
dc.referencesJagusiewicz, A. (2006). Turystyka Uzdrowiskowa. Warszawa: Instytut Turystyki.en_GB
dc.referencesJędrzejewska, A. (2002). Zmiana funkcji turystycznej Ciechocinka w latach 90. XX wieku. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. MA thesis, promoter: S. Liszewski.en_GB
dc.referencesKowalczyk, A. (2001). Geografia turyzmu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.en_GB
dc.referencesKowalczyk, A. (2005). Transformacja uzdrowiska w wielofunkcyjny ośrodek turystyczny – przykład Mariańskich Łaźni (Czechy). In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 11-21). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.en_GB
dc.referencesKozłowska-Szczęsna, T. (1965). Bioklimat Ciechocinka. Problemy Uzdrowiskowe, 4/26.en_GB
dc.referencesKrasiński, Z. (2004). Cykle życia uzdrowisk: od narodzin po... . Kołobrzeg: Agencja Wydawnicza „Patan-Press”.en_GB
dc.referencesKucharski, M. (1973). Warunki fizjograficzne doliny Wisły pod Ciechocinkiem (w aspekcie turystyki i wypoczynku). Prace Wydziału Nauk Humanistycznych, ser. G. Bydgoszcz.en_GB
dc.referencesKwiatkowska, E. (1973). Miasta. In: A. Świniarski (ed.), Województwo bydgoskie (pp. 239-263). Poznań: PWN.en_GB
dc.referencesKunicki, M. (2008). Rola funkcji uzdrowiskowej w życiu społecznoekonomicznym Inowrocławia. Bydgoszcz: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego. MA thesis, promoter: A. Matczak.en_GB
dc.referencesKuzak, A. (1996). Funkcja turystyczna Ciechocinka. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. MA thesis, promoter: S. Liszewski.en_GB
dc.referencesLecznictwo uzdrowiskowe w Polsce w latach 2000-2010. (2011). Kraków: GUS.en_GB
dc.referencesMadeyski, A. (1997). Polskie uzdrowiska, ich charakterystyka i główne problemy. Problemy Turystyki, 1-4, (XX), 91-105.en_GB
dc.referencesMaik, W., Przybecka-Maik, M. (2005). Rozwój i przemiany funkcjonalno-przestrzenne Ciechocinka pod wpływem funkcji turystyczno-uzdrowiskowych. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 239-250). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.en_GB
dc.referencesMaik, W., Przybecka-Maik, M. (2014). Miasta-uzdrowiska jako ważny element sieci miejskiej Europy – ich specyfika i mechanizm rozwojowy. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Gospodarczej, 23, ser.: Turystyka i Rekreacja, 11, 9-31.en_GB
dc.referencesMatczak, A. (2012). Funkcja uzdrowiskowa w przestrzeni Inowrocławia. In: E. Rydz (ed.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (pp. 167-181). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.en_GB
dc.referencesMatczak, A. (2013). Proces przekształcania uzdrowiska w ośrodek turystyczny. Przykład Ciechocinka. In: S. Sitek (ed.), „Stare i nowe” problemy badawcze w geografii społecznoekonomicznej. Vol. 5 (pp. 97-115). Sosnowiec.en_GB
dc.referencesMika, M. (2005). Możliwości rozwoju uzdrowisk Beskidu Niskiego i Bieszczad w świetle obecnych uwarunkowań. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 308-317). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.en_GB
dc.referencesMika, M., Ptaszycka-Jackowska, D. (2007). Formy turystyki zdrowotnej. In: W. Kurek (ed.), Turystyka (pp. 279-291). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.en_GB
dc.referencesMościbroda, J. (2005). Rozwój funkcji turystycznych i rekreacyjnych w uzdrowisku Nałęczów. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 22-29). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.en_GB
dc.referencesNowakowska, L. (1957). Ciechocinek. Prace Geograficzne, 9, 285-300.en_GB
dc.referencesNowakowski, W. (2015), Historia uzdrowiska Wieniec 1907-1997 piórem Naczelnego Lekarza. Włocławek: EXPOL.en_GB
dc.referencesPonikowska, J., Marciniak, K. (1988). Ciechocinek. Terenoterapia uzdrowiskowa. Warszawa-Poznań: PWN.en_GB
dc.referencesPtaszycka-Jackowska, D. (1999). Lecznictwo uzdrowiskowe a turystyka. Turyzm, 9 (1), 201-208.en_GB
dc.referencesRydz, E. (ed.). (2005). Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych. Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.en_GB
dc.referencesRydz, E. (ed.). (2012). Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk. Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.en_GB
dc.referencesRzeńca, P. (1997). Iwonicz Zdrój – przykład koegzystencji funkcji uzdrowiskowej i wypoczynkowej z innymi funkcjami miasta. Turyzm, 7 ( 1), 73-95.en_GB
dc.referencesSikorski, C. (1988). Miasto na soli – zarys historii Inowrocławia do roku 1919. Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze.en_GB
dc.referencesSkonieczna, E. (2011). Funkcja turystyczna Ciechocinka. Bydgoszcz: Wyższa Szkoła Gospodarcza. MA thesis, promoter: A. Matczak.en_GB
dc.referencesSzczepanowska, E. (2016). Uzdrowisko jako miejscowość turystyczna. In: G. Koźmiński (ed.), Turystyka zdrowotna, uzdrowiskowa i uwarunkowania bioklimatyczne (pp. 49-51). Szczecin: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego.en_GB
dc.referencesSzromek, A.R. (2010). Cykliczność rozwoju uzdrowisk na przykładzie uzdrowisk polskich. In: A.R. Szromek (ed.), Uzdrowiska i ich znaczenie w gospodarce turystycznej (pp. 17-40). Kraków: Wyd. Proksenia.en_GB
dc.referencesSzromek, A.R. (2012). Funkcja uzdrowiskowa i jej znaczenie w gospodarce gmin uzdrowiskowych. In: A.R. Szromek (ed.), Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza (pp. 35-58). Kraków: Wyd. Proksenia.en_GB
dc.referencesSzymańska, D., Grzelak-Kostulska E., Hołowiecka B., Michniewicz H. (2005). Postrzeganie miejscowości turystycznouzdrowiskowych na przykładzie Ciechocinka i Inowrocławia. In: E. Rydz (ed.), Kształtowanie funkcji turystycznych w miejscowościach uzdrowiskowych (pp. 293-307). Słupsk: Wydawnictwo Pomorskiej Akademii Pedagogicznej.en_GB
dc.referencesŚroda-Murawska, S. (2012). Miasta uzdrowiskowe w Polsce w ujęciu wielkości i struktury bazy obiektów zbiorowego zakwaterowania. In: E. Rydz (ed.), Ekonomiczne i organizacyjne aspekty funkcjonowania polskich uzdrowisk (pp. 21-29). Słupsk: Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej.en_GB
dc.referencesŚwider, I. (2005). Hotel Villa Park w Ciechocinku jako przedstawiciel grupy markowej Polish Prestige Hotel and Resorts. Łódź: Uniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych. MA thesis, promoter: B. Włodarczyk.en_GB
dc.referencesTurystyka i wypoczynek w 1979 r. (1980). Warszawa: GUS.en_GB
dc.referencesUmiński, J. (1978). Ciechocinek i okolice. Warszawa: Sport i Turystyka.en_GB
dc.referencesWiniarski, A. (2016). Wieniec-Zdrój i okolice. Przewodnik. Włocławek: Oficyna Wydawnicza „Lars-Antyki”.en_GB
dc.referencesWysocka, E. (1989). Rola pasm uzdrowiskowo-wypoczynkowych. Warszawa: Instytut Turystyki.en_GB
dc.contributor.authorEmailandrzej.matczak@geo.uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.2478/tour-2019-0006
dc.relation.volume29en_GB


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record