Show simple item record

dc.contributor.authorPłoszajski, Julian
dc.date.accessioned2019-10-02T08:43:05Z
dc.date.available2019-10-02T08:43:05Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30289
dc.description.abstractPraca dotyczy projektów dwóch innowacyjnych metod wytwarzania silnych pól magnetycznych. Pierwsza z tych metod to wykorzystanie paczek cząstek naładowanych, przyspieszonych przez akcelerator, do wytwarzania silnych pól impulsowych. Do obliczeń wzięto pod uwagę paczki protonów w pierścieniu akumulacyjnym akceleratora LHC o energii 7 TeV i paczki elektronów w pierścieniu akumulacyjnym akceleratora Solairs o energii 1,5 GeV. Opracowano własny sposób obliczania indukcji pola magnetycznego, polegający na zastosowaniu transformacji Lorentza natężenia pola elektrycznego w układzie paczki do układu próbki. Zgodnie z przeprowadzonymi obliczeniami możliwe jest otrzymanie w tych przypadkach pól magnetycznych o indukcji 4,6-56 T w odległości 5 mm od osi paczki i czasie trwania rzędu 10-12-10-13 s. Omówiono też projekt specjalnej komory, przeznaczonej do zdalnej wymiany i sterowania badanymi próbkami podczas pracy akceleratora. Druga metoda polega na zastosowaniu wolframu, ochłodzonego ciekłym helem do temp. 1K do budowy uzwojeń, wytwarzających stałe pola magnetyczne. W ten sposób można istotnie zredukować oporność właściwą i moc zasilania. Zaproponowano cewkę o innowacyjnej geometrii z podłużnym, mimośrodowym kanałem. Przeprowadzono obliczenia dla tej cewki oraz dla magnesu Bittera z tego materiału, które wykazały możliwość otrzymania stałych pól magnetycznych o indukcji 32-56 T w objętości kilku dm3 przy mocy zasilania rzędu 1 kW.pl_PL
dc.description.abstractThis paper deals with an innovative design of a coil producing magnetic fields up to the magnitude of 49T within a volume of approximately a few dm . The initial part of the paper describes of the design of the coil. The effective magnetic field in the coil is produced in a cylindrical volume located eccentrically inside a cylinder. Winding of the coil consisted of wires parallel to the cylinder and axes which protrude out of the device. The coil wires have been made of tungsten and cooled with liquid helium. The next part of the paper included calculations concerning the spatial distribution of the magnetic field induction. Approximate calculations were conducted for an infinitely long coil and precise calculations for a coil of limited length. Basic parameters for the power supply and cooling systems were also calculated. The collected results were compared with present technical possibilities and the feasibility of the project was discussed. Significant features of the coil include the high uniformity of the magnetic field produced, reduction of the dispersed field outside the coil as well as its low thermal power loss.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.subjectwiązki cząstekpl_PL
dc.subjectpola impulsowepl_PL
dc.subjectcewka wolframowa chłodzona ciekłym helempl_PL
dc.titleZastosowanie wiązki cząstek z akceleratorów i chłodzonych uzwojeń z wolframu do wytwarzania silnych pól magnetycznychpl_PL
dc.title.alternativeApplication of particle beam from accelerators and cooled tungsten windingspl_PL
dc.typePhD/Doctoral Dissertationpl_PL
dc.rights.holderJulian Płoszajskipl_PL
dc.page.number134pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanejpl_PL
dc.dissertation.directorBednarek, Stanisław
dc.dissertation.reviewerNawrocik, Wojciech
dc.dissertation.reviewerPoprawski, Ryszard
dc.date.defence2019


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record