Show simple item record

dc.contributor.authorWojtkowiak, Grzegorz
dc.contributor.editorDuraj, Jan
dc.contributor.editorSajnóg, Artur
dc.date.accessioned2019-09-17T07:43:16Z
dc.date.available2019-09-17T07:43:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationWojtkowiak G., Wycofanie spółki z rynku kapitałowego jako opcja strategii wyjścia, [w:] Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Duraj J., Sajnóg A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 345-354, doi: 10.18778/7525-866-0.19pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-866-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30197
dc.description.abstractThe article is aimed to present and contribute to the subject of withdrawal of the company from the capital market as a way of realization of the exit strategy. The reasons and methods of such withdrawal from the stock exchange have been indicated as well as the scale of such phenomenon on the Warsaw Stock Exchange. Author attempts to bring up the topics related to the possible evaluation of effectiveness and threats of such form of „privatization”.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDuraj J., Sajnóg A. (red.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectcapital marketpl_PL
dc.subjectexit strategypl_PL
dc.subjectwithdrawal of the company from the capital marketpl_PL
dc.subjectrynek kapitałowypl_PL
dc.subjectstrategia wyjściapl_PL
dc.subjectwycofanie spółki z rynku kapitałowegopl_PL
dc.titleWycofanie spółki z rynku kapitałowego jako opcja strategii wyjściapl_PL
dc.title.alternativeLeaving of the stock exchange market as an option of the exit strategypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number345-354pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-323-8
dc.referencesAslan H., Kumar P., Lemons or Cherries? Growth Opportunities and Market Temptations in Going Public and Private, „Journal of Financial & Quantitative Analysis”, April 2011, Vol. 46, Issue 2.pl_PL
dc.referencesBanaszczak-Soroka U., Instytucje i uczestnicy rynku kapitałowego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesBrau J., Carpenter J., Rodriguez M., Sirmans C., REIT Going Private Decisions, „Journal of Real Estate Finance & Economics”, January 2013, Vol. 46, Issue 1.pl_PL
dc.referencesDowżycki A., Sobolewski H., Tłuchowski W., Restrukturyzacja, prywatyzacja i wycena przedsiębiorstw, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003.pl_PL
dc.referencesDu J., He Q., Yuen S. W., Tunneling and the decision to go private: Evidence from Hong Kong, „Pacific-Basin Finance Journal”, April 2013, Vol. 22.pl_PL
dc.referencesHe Q., Chong T., Li L., Zhang J., A Competing Risks Analysis of Corporate Survival, „Financial Management (Blackwell Publishing Limited)”, Winter 2010, Vol. 39, Issue 4.pl_PL
dc.referencesŁukowski M., Przekuwanie kryzysu w zyski, [w:] A. Matysiak-Jedrych (red.), Instytucje i rynki wobec kryzysu finansowego – źródła i konsekwencje kryzysu, Wydawnictwo Cedewu, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesPieloch A., Determinanty restrukturyzacji przedsiębiorstw w wyniku przeprowadzania operacji Buy-Back, [w:] R. Borowiecki, A. Jaki (red.), Zarządzanie procesami restrukturyzacji. Koncepcje – strategie – analiza, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.pl_PL
dc.referencesRegulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, stan prawny na 20 czerwca 2012 r.pl_PL
dc.referencesRojek T., Rola aliansów strategicznych w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, [w:] D. Zarzecki (red.), Czas na pieniądz. Zarządzanie finansami. Inwestycje, wycena przedsiębiorstw, zarządzanie wartością, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2012.pl_PL
dc.referencesStrona internetowa Domu Maklerskiego ING: http://www.skarbiec.biz/inwestycje/10_04_12_.htm [dostęp: 14.03.2013].pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-866-0.19


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe