Show simple item record

dc.contributor.authorKolegowicz, Konrad
dc.contributor.editorDuraj, Jan
dc.contributor.editorSajnóg, Artur
dc.date.accessioned2019-09-17T07:14:56Z
dc.date.available2019-09-17T07:14:56Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKolegowicz K., Tendencje zmian wielkości i kierunków działalności gospodarczej dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998–2011, [w:] Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Duraj J., Sajnóg A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 131-154, doi: 10.18778/7525-866-0.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-866-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30185
dc.description.abstractThis paper presents the results of the research in the dynamics of changes in the economic activities of large enterprises in Poland. On that base is done the attempt of the assess trends and changes in the number of employees, assets, capital expenditures and revenues for the realization of the overall objectives of structural changes in the economy. Results of the research of dynamics of the analyzed measures do not allow for a clear indication of the direction of change. The results show the need for a detailed study of the structural changes and the level of concentration and deconcentration of large enterprises in Poland.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofDuraj J., Sajnóg A. (red.), Ekonomiczne i pozaekonomiczne czynniki zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectlarge enterprisespl_PL
dc.subjecttrends of developmentpl_PL
dc.subjectnumber of employeespl_PL
dc.subjectfixed assetspl_PL
dc.subjectinvestment outlayspl_PL
dc.subjecttotal revenuepl_PL
dc.subjectduże przedsiębiorstwapl_PL
dc.subjecttrendy rozwojupl_PL
dc.subjectliczba pracownikówpl_PL
dc.subjectśrodki trwałepl_PL
dc.subjectnakłady inwestycyjnepl_PL
dc.subjectprzychody ogółempl_PL
dc.titleTendencje zmian wielkości i kierunków działalności gospodarczej dużych przedsiębiorstw w Polsce w latach 1998–2011pl_PL
dc.title.alternativeTrends and directions of changes in the business of large enterprises in Poland in the years 1998–2011pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number131-154pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstwpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-323-8
dc.referencesChomątowski S., Rozwój przemysłu w świecie, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 1986.pl_PL
dc.referencesChomątowski S. (red.), Dynamika i kierunki zmian wielkości i struktury sektora przedsiębiorstw w Polsce w latach 1990–2005, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – Fundacja Uniwersytety Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesKrzemiński P., Zmiany liczby i struktury jednostek gospodarczych w Polsce w latach 1991– 2007, [w:] Prace z zakresu ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw, ZN UEK, Nr 836, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków 2010, s. 179–194.pl_PL
dc.referencesKuznets S., Wzrost gospodarczy narodów, produkt i struktura produkcji, PWN, Warszawa 1976.pl_PL
dc.referencesWiniarski B., Polityka gospodarcza, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2010.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-866-0.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe