Show simple item record

dc.contributor.authorMarcinkowska, Monika
dc.date.accessioned2019-09-11T08:02:12Z
dc.date.available2019-09-11T08:02:12Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationMarcinkowska M., Kapitał relacyjny banku. Relacje banku z kluczowymi interesariuszami. Tom 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-830-1pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-830-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/30122
dc.descriptionW rozprawie przedstawiono instytucję banku z perspektywy holistycznej, ukazując sieć relacji, kontraktów i interakcji z interesariuszami zaangażowanymi w jego funkcjonowanie. Obraz banku nakreślono tu zatem z niestandardowej perspektywy: podkreślono obowiązki instytucji wobec różnych interesariuszy i zaakcentowano wpływ zainteresowanych stron na jej wyniki i wartość. W drugim tomie przedstawiono funkcjonowanie banku z perspektywy relacji z kluczowymi interesariuszami: nadzorem, właścicielami, kierownictwem, pracownikami, klientami, wierzycielami, konkurentami (kooperentami), kooperantami (dostawcami i partnerami), państwem i społeczeństwem.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectbankpl_PL
dc.subjectkapitał relacyjnypl_PL
dc.subjectinteresariuszepl_PL
dc.subjectzarządzanie relacjami z interesariuszamipl_PL
dc.titleKapitał relacyjny banku. Relacje banku z kluczowymi interesariuszami. Tom 2pl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number364pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Zakład Bankowościpl_PL
dc.referencesAcharya V.V., Gromb D., Yorulmazer T., Imperfect competition in the interbank market do liquidity as a rationale for central banking, „American Economic Journal: Macroeconomics”, Vol. 4, Issue 2, 2012, s. 184–217.pl_PL
dc.referencesAcharya V.V., Yorulmazer T., Too many to fail – An analysis of time-inconsistency in bank closure policies, „Journal of Financial Intermediation”, Vol. 16, Issue 1, 2007, s. 1–31.pl_PL
dc.referencesAdair C.B., Murray B.A., Break-Through Process Redesign. New Pathways to Customer Value, AMACOM–American Management Association, New York 1994.pl_PL
dc.referencesAdamczyk J., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesAdams R.B., Ferreira D., Women in the boardroom and their impact on governance and performance, „Journal of Financial Economics”, Vol. 94, Issue 2, 2009, s. 291–309.pl_PL
dc.referencesAdamska S., Rola i zadania dyrektora finansowego, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesAffinito M., Do interbank customer relationships exist? And how did they function in the crisis? Learning from Italy, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 36, Issue 12, 2012, s. 3163–3184.pl_PL
dc.referencesAggarwal R., Erel I., Stulz R.M., Williamson R., Do U.S. firms have the best corporate governance? A cross-country examination of the relation between corporate governance and shareholder wealth, „NBER Working Paper”, No. 12819, January 2007.pl_PL
dc.referencesAgrawal A., Knoeber C.R., Tsoulouhas T., Are outsiders handicapped in CEO successions?, „Journal of Corporate Finance”, Vol. 12, Issue 3, 2006, s. 619–644.pl_PL
dc.referencesAhrend R., Arnold J.M., Does prudential regulation harm competition in the banking sector?, „Paolo Baffi Centre Research Paper”, No. 2011-98, July 2011, http://ssrn.com/abstract=1884152 (dostęp: 3.09.2012).pl_PL
dc.referencesAkella S.R., Greenbaum S.I., Savings and loan ownership structure and expense-preference, „Journal of Banking and Finance”, Vol. 12, Issue 3, 1988, s. 419–437.pl_PL
dc.referencesAlien L., Cebenoyan A.S., Bank acquisitions and ownership structure: Theory and evidence, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 15, Issue 2, 1991, s. 425–448.pl_PL
dc.referencesAlińska A., Bankowość spółdzielcza w krajach Unii Europejskiej, Twigger, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesAlińska A., Specyfika działalności i wyniki finansowe sektora banków spółdzielczych w Europie, [w:] A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość spółdzielcza, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 39–51.pl_PL
dc.referencesAllen F., Gu X., Kowalewski O., Financial crisis, structure and reform, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 36, Issue 11, 2012, s. 2960–2973.pl_PL
dc.referencesAltman A.I., Philippon T., Where should the bailout stop?, [w:] V.V. Acharya, M. Richardson (eds), Restoring Financial Stability. How to Repair a Failed System, John Wiley & Sons, Hoboken 2009, s. 353–362.pl_PL
dc.referencesAluchna M., Mechanizmy corporate governance w spółkach giełdowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesAluchna M., Dzierżanowski M., Przybyłowski M., Zamojska-Adamczak A., Milewski G., Analiza empiryczna relacji między strukturami nadzoru korporacyjnego (corporate governance) a wskaźnikami ekonomicznymi i wyceną spółek notowanych na GPW, PFCG, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk 2005.pl_PL
dc.referencesAndrews A.M., State-owned banks, stability, privatization, and growth: Practical policy decisions in a world without empirical proof, „IMF Working Paper”, No. WP/05/10, January 2005.pl_PL
dc.referencesAndrzejewski M., Rachunkowość a ujawnianie informacji przez spółki giełdowe, PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesAnginer D., Demirgüç-Kunt A., Zhu M., How does bank competition affect systemic stability?, „World Bank Policy Research Working Paper”, No. 5981, February 2012.pl_PL
dc.referencesAntoszkiewicz J.D., Pawlak Z., Techniki menedżerskie. Skuteczne zarządzanie firmą, Poltext, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesAnzoategui D., Martínez Pería M.S., Rocha R., Bank competition in the Middle East and Northern Africa Region, „World Bank Policy Research Working Paper”, No. 5363, August 2010.pl_PL
dc.referencesArmendàriz de Aghion B., Mordach J., Ekonomia mikrofinansów, Wydawnictwo Abwero, Gdańsk 2009.pl_PL
dc.referencesArmstrong R., Armstrong’s Handbook of Reward Management Practice. Improving Performance Through Reward, 3rd ed., Kogan Page, London 2010.pl_PL
dc.referencesArnold U., New dimensions of outsourcing: A combination of transaction cost economics and the core competencies concept, „European Journal of Purchasing & Supply Management”, Vol. 6, Issue 1, 2000, s. 23–29.pl_PL
dc.referencesArszułowicz M., Whistleblowing, [w:] W. Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność, WP PWN, Warszawa 2012, s. 503–514.pl_PL
dc.referencesAshcraft A.B., Does the market discipline banks? New evidence from regulatory capital mix, „Journal of Financial Intermediation”, Vol. 17, Issue 4, 2008, s. 543–561.pl_PL
dc.referencesAT Kearney, Banks Shift Gears in Drive for Top-Line Growth. Focus Turns to Customers in the Financial Services Industry, 2004, www.atkearney.com/index.php/Publications/banks-shiftgears- in-drive-for-top-line-growth.html (dostęp: 30.08.2012).pl_PL
dc.referencesAthanassiou P., Financial sector supervisors’ accountability. A European perspective, „ECB Legal Working Paper Series”, No. 12, August 2011.pl_PL
dc.referencesAtkinson A.B., Stiglitz J.E., Lectures on Public Economics, McGraw-Hill, New York 1980.pl_PL
dc.referencesAvgouleas E., Goodhart C., Schoenmaker D., Bank resolution plans as a catalyst for global financial reform, „Journal of Financial Stability”, w druku (http://dx.doi.org/10.1016/ j.jfs.2011.12.002).pl_PL
dc.referencesAzofra V., Santamaría M., Ownership, control, and pyramids in Spanish commercial banks, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 35, Issue 6, 2011, s. 1464–1476.pl_PL
dc.referencesBajończyk M., Menedżerowie i właściciele na rynku kapitałowym. Kryzys zarządzania spółkami, Difin, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesBaka W. (red.), Systemy gwarantowania depozytów w Polsce i na świecie, PWE, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesBalain S., Sparrow P., Engaged to perform. A new perspective on employee engagement, „White Paper”, No. 09/04, May 2009 (Lancaster University Management School, Centre for Performance-led HR).pl_PL
dc.referencesBalcerowicz L., Rozwój systemu finansowego, „Bezpieczny Bank”, nr 4(29), 2005, s. 125–132.pl_PL
dc.referencesBalcewicz A., Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesBanerjee A.V., A theory of misgovernance, „Quarterly Journal of Economics”, Vol. 112, Issue 4, 1997, s. 1289–1332.pl_PL
dc.referencesBangake C., Eggoh J.C., Further evidence on finance-growth causality: A panel data analysis, „Economic Systems”, Vol. 35, Issue 2, 2011, s. 176–188.pl_PL
dc.referencesBank of England, Financial Stability Report, No. 25, June 2009.pl_PL
dc.referencesBanki spółdzielcze w Polsce, KNF, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesBarclay M.J., Holderness C.G., Private benefits from control of public corporations, „Journal of Financial Economics”, Vol. 25, Issue 2, 1989, s. 371–395.pl_PL
dc.referencesBarr M.S., Dokko J.K., Keys B.J., And banking for all?, „Finance and Economics Discussion Series”, No. 2009-34, August 2009 (Federal Reserve Board).pl_PL
dc.referencesBarth J.R., Caprio G., Levine R., Bank regulation and supervision: What works best?, „Journal of Financial Intermediation”, Vol. 13, Issue 2, 2004, s. 205–248.pl_PL
dc.referencesBarth J.R., Caprio G. Jr., Levine R., Financial regulation and performance. Cross-country evidence, „World Bank Policy Research Working Paper”, No. 2037, January 1999.pl_PL
dc.referencesBarth J.R., Caprio G. Jr., Levine R., Guardians of Finance. Making Regulators Work for Us, The MIT Press, Cambridge–London 2012.pl_PL
dc.referencesBarth J.R., Caprio G. Jr., Levine R., Rethinking Bank Regulation. Till Angels Govern, Cambridge University Press, Cambridge 2006.pl_PL
dc.referencesBartkowiak G., Społeczna odpowiedzialność biznesu w aspekcie teoretycznym i empirycznym, Difin, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesBarzycka-Banaszczyk M., Prawo pracy. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesBCBS, Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems, BIS, Basel 2010.pl_PL
dc.referencesBCBS, Basel III: International Framework for Liquidity Risk Measurement, Standards and Monitoring, BIS, Basel 2010.pl_PL
dc.referencesBCBS, Compliance and the Compliance Function in Banks, BIS, Basel 2005.pl_PL
dc.referencesBCBS, Consolidated KYC Risk Management, BIS, Basel 2004.pl_PL
dc.referencesBCBS, Core Principles for Effective Banking Supervision, BIS, Basel 2012.pl_PL
dc.referencesBCBS, Customer Due Diligence for Banks, BIS, Basel 2001.pl_PL
dc.referencesBCBS, Enhancing Corporate Governance for Banking Organisations, BIS, Basel 2006.pl_PL
dc.referencesBCBS, General Guide to Account Opening and Customer Identification, BIS, Basel 2003.pl_PL
dc.referencesBCBS, International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards. A Revised Framework. Comprehensive Version, BIS, Basel 2006.pl_PL
dc.referencesBCBS, Principles for Enhancing Corporate Governance, BIS, Basel 2010.pl_PL
dc.referencesBCBS, The Internal Audit Function in Banks, BIS, Basel 2012.pl_PL
dc.referencesBCBS, The Joint Forum, Outsourcing in Financial Services, BIS, Basel 2005.pl_PL
dc.referencesBebchuk L.A., Fried J.M., Pay without Performance: The Unfulfilled Promise of Executive Compensation, Harvard University Press, Boston 2006.pl_PL
dc.referencesBebchuk L.A., Spamann H., Regulating bankers’ pay, „Georgetown Law Journal”, Vol. 98, Issue 2, 2010, s. 247–287.pl_PL
dc.referencesBeck T., Bank competition and financial stability: Friends or foes?, „World Bank Policy Research Working Paper Series”, June 2008.pl_PL
dc.referencesBeck T., Demirgüç-Kunt A., Levine R., Bank concentration and crises, „NBER Working Paper Series”, No. 9921, August 2003.pl_PL
dc.referencesBecker H.A., The ‘membership value’ of German co-operative banks: A comparison with concepts of shareholder value and stakeholder value, [w:] L. Schuster (ed.), Shareholder Value Management in Banks, Macmillan Press, London 2000, s. 167–186.pl_PL
dc.referencesBecker J., Marketing-Konzeption: Grundlagen des ziel-strategischen und operativen Marketing-Managements, Verlag Vahlen, München 1998.pl_PL
dc.referencesBenedikter R., Social Banking and Social Finance. Answers to the Economic Crisis, Springer, New York 2011.pl_PL
dc.referencesBengtsson M., Hinttu S., Kock S., Relationships of Cooperation and Competition between Competitors, 19th Annual IMP Conference, http://impgroup.org/uploads/papers/4294.pdf (dostęp: 6.09.2012).pl_PL
dc.referencesBengtsson M., Kock S., Cooperation and competition in relationships between competitors in business networks, „Journal of Business & Industrial Marketing”, Vol. 14, Issue 3, 1999, s. 178–194.pl_PL
dc.referencesBenink H., Wihlborg C., The New Basel Capital Accord: Making it effective with stronger market discipline, „European Financial Management”, Vol. 8, Issue 1, 2002, s. 103–115.pl_PL
dc.referencesBenson G., Kauffman C., The appropriate role of bank regulation, „Economic Journal”, Vol. 106, No. 436, 1996, s. 688–697.pl_PL
dc.referencesBerger A.N., DeYoung R., Genay H., Udell G.F., Globalization of financial institutions: Evidence from cross-border banking performance, „FRB Chicago Working Paper”, No. 1999-25, March 2001.pl_PL
dc.referencesBerger A.N., Klapper L.F., Turk A.R., Bank competition and financial stability, „World Bank Policy Research Working Paper”, No. 4696, August 2008.pl_PL
dc.referencesBergeron B., Essentials of Shared Services, John Wiley & Sons, New Jersey 2003.pl_PL
dc.referencesBernatt M., Społeczna odpowiedzialność biznesu. Wymiar konstytucyjny i międzynarodowy, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesBhagat S., Black B.S., The non-correlation between board independence and long-term firm performance, „Journal of Corporation Law”, Vol. 27, Issue 2, 2002, s. 231–274.pl_PL
dc.referencesBhattacharya S., Thakor A.V., Contemporary banking theory, „Journal of Financial Intermediation”, Vol. 3, Issue 1, 1993, s. 2–5.pl_PL
dc.referencesBhattad M., Kanchan A., Regulatory Reforms: Governance and Supervision of Remuneration, Capgemini Financial Services, 2011, www.capgemini.com/insights-and-resources/by-publication/regulatory-reforms-governance-and-supervision-of-remuneration/ (dostęp: 1.01.2012).pl_PL
dc.referencesBIS, 79th Annual Report, Basel 2009.pl_PL
dc.referencesBIS, 82nd Annual Report, Basel 2012.pl_PL
dc.referencesBIS, Core Principles for Effective Deposit Insurance Systems, Basel 2009.pl_PL
dc.referencesBlack A., Wright P., Bachman J.E., Davies J., In Search of Shareholder Value. Managing the Drivers of Performance, Financial Times Pitman Publishing, London 1998.pl_PL
dc.referencesBlack B.S., Bhagat S., The uncertain relationship between board composition and firm performance, „The Business Lawyer”, Vol. 54, 1999, s. 921–963.pl_PL
dc.referencesBlack J., Jacobzone S., Tools for regulatory quality and financial sector regulation, „OECD Working Papers on Public Governance”, No. 16, 2009.pl_PL
dc.referencesBlattberg R.C., Getz G., Thomas J.S., Customer Equity. Building and Managing Relationships as Valuable Assets, HBSP, Boston 2001.pl_PL
dc.referencesBliss R.R., Flannery M.J., Market discipline in the governance of U.S. bank holding companies: Monitoring vs. influencing, „European Finance Review”, Vol. 6, Issue 3, 2002, s. 361–395.pl_PL
dc.referencesBlum J.M., Subordinated debt, market discipline, and banks’ risk taking, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 26, Issue 7, 2002, s. 1427–1441.pl_PL
dc.referencesBlum J.M., The limits of market discipline in reducing banks’ risk taking, „Swiss National Bank Working Paper”, No. 00.08, June 2000.pl_PL
dc.referencesBoard of Governors of the Federal Reserve, Using subordinated debt as an instrument of market discipline, „Staff Study”, No. 172, December 1999.pl_PL
dc.referencesBoberski V., Community Banking Strategies. Steady Growth, Safe Portfolio Management, and Lasting Client Relationships, John Wiley & Sons, Hoboken 2010.pl_PL
dc.referencesBochniarz P., Gugała K., Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesBodie Z., Merton R.C., Finanse, PWE, Warszawa 2003.pl_PL
dc.referencesBodył Szymala P., Klient w banku czyli prawo bankowe z perspektywy odbiorcy usług bankowych, Wydawnictwo WSB, Poznań 2005.pl_PL
dc.referencesBoersma F., Buckley P.J., Ghauri P.N., Trust in international joint venture relationships, „Journal of Business Research”, Vol. 56, Issue 12, 2003, s. 1031–1042.pl_PL
dc.referencesBohdanowicz L., Profesjonalizm w funkcjonowaniu rad nadzorczych spółek akcyjnych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2009.pl_PL
dc.referencesBolton P., Santos T., Scheinkman J.A., Outside and inside liquidity, „The Quarterly Journal of Economics”, Vol. 126, Issue 1, 2011, s. 259–321.pl_PL
dc.referencesBonin J.P., Hasan I., Achtel P., Privatization matters: Bank efficiency in transition countries, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 29, Issues 8–9, 2005, s. 2155–2178.pl_PL
dc.referencesBoot A.W.A., Relationship banking: What do we know?, „Journal of Financial Intermediation”, Vol. 9, Issue 1, 2000, s. 7–25.pl_PL
dc.referencesBoot A.W.A., Milbourn T.T., Thakor A.V., Expansion of banking scale and scope: Don’t banks know the value of focus?, „London Business School WP”, No. LBS-IFA 275-1998, June 1998.pl_PL
dc.referencesBoot A.W.A., Schmeits A., Market discipline and incentive problems in conglomerate firms with applications to banking, „Journal of Financial Intermediation”, Vol. 9, Issue 3, 2000, s. 240– 273.pl_PL
dc.referencesBoot A.W.A., Thakor A.V., Self-interested bank regulation, „The American Economic Review”, Vol. 83, No. 2, 1993, s. 206–212.pl_PL
dc.referencesBorkowska S., Skuteczne strategie wynagrodzeń – tworzenie i zastosowanie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesBorowiecki R., Romanowska M. (red.), System informacji strategicznej, Difin, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesBorrowing in the EU, Brussels, June 2009, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/ 2009/responsible_lending/consultation_en.pdf (dostęp: 15.05.2011).pl_PL
dc.referencesBorys G., Ryzyko ekologiczne w działalności banku, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesBorys G., The pro-ecological reorientation of Polish banks in the light of the United Nations Declaration: ‘Banking and the Environment’, [w:] L. Dziawgo, D. Dziawgo (eds), Finance and Natural Environment, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2003, s. 601–632.pl_PL
dc.referencesBoyd J.H., De Nicolò G., The theory of bank risk-taking and competition revisited, „Journal of Finance”, Vol. 3, No. 60, 2005, s. 1329–1343.pl_PL
dc.referencesBoyd J.H., De Nicolò G., Jalal A.M., Bank risk-taking and competition revisited: New theory and new evidence, „IMF Working Paper”, No. 06/297, January 2007.pl_PL
dc.referencesBrammer S.J., Pavelin S., Corporate reputation and Corporate Social Responsibility, [w:] G. Aras, D. Crowther (eds), A Handbook of Corporate Governance and Social Responsibility, Gower, Farhnam 2009, s. 437–447.pl_PL
dc.referencesBrandenburger A.M., Nalebuff B.J., Co-opetition. A Revolutionary Mindset that Combines Competition and Cooperation, Currency Doubleday, New York 1996.pl_PL
dc.referencesBratnicki M., Informacyjne przesłanki przedsiębiorczości, [w:] R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), System informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2001, s. 38–67.pl_PL
dc.referencesBrealey R.A., Myers S.C., Podstawy finansów przedsiębiorstw, t. 1, PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesBrigham E.F., Podstawy zarządzania finansami, t. 2, PWE, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesBrimmer A.F., Distinguished lecture on economics in government: Central banking and systemic risks in capital markets, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 3, Issue 2, 1989, s. 3–16.pl_PL
dc.referencesBruhn M., Relationship Marketing – Management of Customer Relationships, Prentice Hall, London 2003.pl_PL
dc.referencesBuch C.M., DeLong G., Do weak supervisory systems encourage bank risk-taking?, „Journal of Financial Stability”, Vol. 4, Issue 1, 2008, s. 23–39.pl_PL
dc.referencesBuchnowska D., CRM – strategia i technologia, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2006.pl_PL
dc.referencesCalderón C., Liu L., The direction of causality between financial development and economic growth, „Journal of Development Economics”, Vol. 72, Issue 1, 2003, s. 321–334.pl_PL
dc.referencesCalomiris C.W., Building an incentive compatible safety net, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 23, Issue 10, 1999, s. 1499–1519.pl_PL
dc.referencesCanals J., Strategie konkurencyjne w europejskiej bankowości, PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesCapGemini, Word Retail Banking Report 2007, www.capgemini.com/insights-and-resources/bypublication/world_retail_banking_report_2007 (dostęp: 19.02.2010).pl_PL
dc.referencesCapiga M., Bankowość, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.pl_PL
dc.referencesCapiga M., Finanse banków, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesCapiga M., Kapitał klienta w banku. Wybrane aspekty zarządzania i oceny, Twigger, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesCapiga M., Kapitał klienta w systemie zarządzania bankiem a problem bezpieczeństwa, [w:] J. Nowakowski, T. Famulska (red.), Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa 2008, s. 139–148.pl_PL
dc.referencesCapiga M., Gradoń W., Szustak G., Sieć bezpieczeństwa finansowego, CeDeWu, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesCapiga M., Harasim J., Szustak G., Finanse banków, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesCaprio G., Levine R., Corporate governance in finance: Concepts and international observations, [w:] R.E. Litan, M. Pomerleano, V. Sundararajan (eds), Financial Sector Governance: The Roles of the Private and Public Sectors, The Brookings Institution, Washington 2002, s. 17–49.pl_PL
dc.referencesCaprio G., Martínez Pería M.S., Avoiding disaster: Policies to reduce the risk of banking crises, „Working Paper”, No. 47, 2000 (Egyptian Center for Economic Studies).pl_PL
dc.referencesCaputa W., Gorczyńska-Dybek A., Szwajca D., Prorynkowa orientacja instytucji finansowych w erze informacji, CeDeWu, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesCarr W.K., Measures to promote effective interrelationships among financial safety net participants, „Journal of Banking Regulation”, Vol. 8, Issue 1, 2006, s. 73–84.pl_PL
dc.referencesCarter D.A., Simkins B.J., Simpson W.G., Corporate Governance, Board Diversity, and Firm Value, „The Financial Review”, Vol. 38, No. 1, 2003.pl_PL
dc.referencesCaruana A., Callaya P., The effect of internal marketing on organisational commitment among retail bank managers, „International Journal of Bank Marketing”, Vol. 16, Issue 3, 1998, s. 108–116.pl_PL
dc.referencesCEBS, Guidelines on Internal Governance, 2010.pl_PL
dc.referencesCEBS, Guidelines on Supervisory Disclosure – Revised, January 2010.pl_PL
dc.referencesCecchetti S., Kharroubi E., Reassessing the impact of finance on growth, „BIS Working Papers”, No. 381, June 2012.pl_PL
dc.referencesCerto S.T., Influencing initial public offering investors with prestige: Signaling with board structures, „Academy of Management Review”, Vol. 28, Issue 3, 2003, s. 432–446.pl_PL
dc.referencesCerto S.T., Daily C.M., Dalton D.R., Signaling firm value through board structure: An investigation of initial public offerings, „Entrepreneurship: Theory & Practice”, Vol. 26, Issue 2, 2001, s. 33–50.pl_PL
dc.referencesChadam J., Synergia i wartość w strukturach kapitałowych, Difin, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesChamley Ch., Honohan P., Taxation of financial intermediation. Measurement principles and application to five African countries, „World Bank Working Paper”, No. 421, May 1990.pl_PL
dc.referencesChang W., Chang C., Li Q., Customer Lifetime Value: A review, „Social Behavior & Personality: An International Journal”, Vol. 40, Issue 7, 2012, s. 1057–1064.pl_PL
dc.referencesCheng I.-H., Hong H., Scheinkman J.A., Yesterday’s heroes: Compensation and creative risk-taking, „NBER Working Paper”, No. 16176, 2010.pl_PL
dc.referencesChizema A., Institutions and voluntary compliance: The disclosure of individual executive pay in Germany, „Corporate Governance: An International Review”, Vol. 16, No. 4, 2008, s. 359–374.pl_PL
dc.referencesChodyński A., Odpowiedzialność ekologiczna w proaktywnym rozwoju przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesChopra S., Meindl P., Supply Chain Management. Strategy, Planning, and Operation, 5th ed., Pearson, Harlow 2013.pl_PL
dc.referencesChorafas D.N., Capitalism Without Capital, Palgrave Macmillan, New York 2009.pl_PL
dc.referencesCichorska J., Produkty substytucyjne w portfelu aktywów i pasywów banku komercyjnego, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011.pl_PL
dc.referencesČihák M., Demirgüç-Kunt A., Feyen E., Levine R., Benchmarking financial systems around the world, „World Bank Policy Research Working Paper”, No. 6175, August 2012.pl_PL
dc.referencesČihák M., Demirgüç-Kunt A., Martínez Pería M.S., Mohseni-Cheraghlou A., Bank regulation and supervision around the world. A crisis update, „World Bank Policy Research Working Paper”, No. 6286, December 2012.pl_PL
dc.referencesČihák M., Podpiera R., Integrated financial supervision: Which model?, „The North American Journal of Economics and Finance”, Vol. 19, Issue 2, 2008, s. 135–152.pl_PL
dc.referencesČihák M., Tieman A., Quality of financial sector regulation and supervision around the world, „IMF Working Paper”, No. WP/08/190, August 2008.pl_PL
dc.referencesClaessens S., Competition in the financial sector: Overview of competition policies, „IMF Working Paper”, No. WP/09/45, March 2009.pl_PL
dc.referencesClaessens S., Current challenges in financial regulation, „World Bank Policy Research Working Paper”, No. 4103, December 2006.pl_PL
dc.referencesClaessens S., Laeven L., What drives bank competition? Some international evidence, „Journal of Money, Credit and Banking”, Vol. 36, Issue 3, 2004, s. 563–583.pl_PL
dc.referencesClarke G.R.G., Cull R., Shirley M.M., Bank privatization in developing countries: A summary of lessons and findings, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 29, Issues 8–9, 2005, s. 1905– 1930.pl_PL
dc.referencesClementi G.L., Cooley T.F., Richardson M., Walter I., Rethinking compensation in financial firms, [w:] V.V. Acharya, M. Richardson (eds), Restoring Financial Stability, John Wiley & Sons, Hoboken 2009.pl_PL
dc.referencesde Clerk F., Ethical banking, [w:] V. Vandemeulebrouke, K. Beck, K. Käufer (eds), Networking Social Finance, Brussels 2010, s. 16–32, www.social-banking.org/fileadmin/isb/Artikel_und_ Studien/Networking_Social_Finance_Beck_Kaeufer_Vandemeulebrouke.pdf (dostęp: 10.09.2012).pl_PL
dc.referencesCocco J.F., Gomes F.J., Martins N.C., Lending relationships in the interbank market, „Journal of Financial Intermediation”, Vol. 18, Issue 1, 2009, s. 24–48.pl_PL
dc.referencesCole J.W., Hesterly W.S., Independence of the chairman and board composition: Firm choices and shareholder value, „Journal of Management”, Vol. 26, No. 2, 2000, s. 195–214.pl_PL
dc.referencesCollins English Dictionary, Harper Collins Publishers, 1991.pl_PL
dc.referencesCommission of the European Communities, Communication from the Commission to the European Parliament, the Council and European Economic and Social Committee implementing the partnership for growth and jobs: Making Europe a Pole of Excellence on Corporate Social Responsibility, COM (2006) 136, Brussels, 22.03.2006.pl_PL
dc.referencesCommittee on Global Financial System, Central bank operations in response to the financial turmoil, „CFGS Papers”, No. 31, July 2008 (BIS).pl_PL
dc.referencesCommittee on Payment and Settlement Systems, A Glossary of Terms Used in Payments and Settlements Systems, BIS, Basel 2003.pl_PL
dc.referencesCommittee on Payment and Settlement Systems, Core Principles for Systemically Important Payment Systems, BIS, Basel 2001.pl_PL
dc.referencesComptroller of the Currency, Administrator of National Banks, Fair Lending. Comptroller’s Handbook, January 2010, www.occ.gov/publications/publications-by-type/comptrollershandbook/fairlend.pdf (dostęp: 28.01.2010).pl_PL
dc.referencesConstantinides E., The marketing mix revisited: Towards the 21st century marketing, „Journal of Marketing Management”, Vol. 22, Issue 3/4, 2006, s. 407–438.pl_PL
dc.referencesCopeland T., Dolgoff A., Outperform with Expectations-Based Management. A State-of-the-Art. Approach to Creation and Enhancing Shareholder Value, John Wiley & Sons, Hoboken 2005.pl_PL
dc.referencesCornett M.M., Guo L., Khaksari S., Tehranian H., The impact of state ownership on performance differences in privately-owned versus state-owned banks: An international comparison, „Journal of Financial Intermediation”, Vol. 19, Issue 1, 2010, s. 74–94.pl_PL
dc.referencesCorporate Citizenship, Making a Difference. Corporate Community Investment: A Whole Programme Approach to Measuring Results. Management Report, May 2009, http://www.lbgonline.net/media/13256/making_a_difference_management_report.pdf (dostęp: 15.09.2012).pl_PL
dc.referencesCoughlan A.T., Schmidt R.M., Executive compensation, management turnover, and firm performance: An empirical investigation, „Journal of Accounting and Economics”, Vol. 7, Issues 1–3, 1985, s. 43–66.pl_PL
dc.referencesCukierman A., Reflections on the crisis and on its lessons for regulatory reform and for central bank policies, „Journal of Financial Stability”, Vol. 7, Issue 1, 2011, s. 26–37.pl_PL
dc.referencesCull R., Senbet L., Sorge M., Deposit insurance and bank intermediation in the long run, „BIS Working Papers”, No. 156, July 2004.pl_PL
dc.referencesCullen J.B., Johnson J.L., Sakano T., Success through commitment and trust: The soft side of strategic alliance management, „Journal of World Business”, Vol. 35, Issue 3, 2000, s. 223– 240.pl_PL
dc.referencesCurry T.J., Fissel G.S., Hanweck G.A., Equity market information, bank holding company risk, and market discipline, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 32, Issue 5, 2008, s. 807–819.pl_PL
dc.referencesCwynar A., Analiza porównawcza wybranych mierników zysku rezydualnego, KA, Kraków– Rzeszów–Zamość 2010.pl_PL
dc.referencesCwynar A., Cwynar W., Kreowanie wartości spółki poprzez długoterminowe decyzje finansowe, Polska Akademia Rachunkowości, Warszawa–Rzeszów 2007.pl_PL
dc.referencesCwynar A., Durak P. (red.), Systemy VBM i zysk ekonomiczny. Projektowanie, wdrażanie, stosowanie, Poltext, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesCygler J., Alianse strategiczne, Difin, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesCygler J., Kooperencja przedsiębiorstw. Czynniki sektorowe i korporacyjne, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesCzarnecki J.S., Architektura korporacji. Analiza teoretyczna i metodologiczna, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesCzechowska I.D., Procesy integracji sektora bankowego i ubezpieczeniowego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004.pl_PL
dc.referencesCzechowska I.D., Znaczenie społecznego aspektu bankowości dla funkcjonowania banków w niestabilnym otoczeniu, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 105, 2012, s. 25–32.pl_PL
dc.referencesCzechowska D. (red.), Instrumenty dłużne w gospodarce, CeDeWu, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesCzekaj J. (red.), Rynki, instrumenty i instytucje finansowe, PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesCzubaszek M., Centra usług, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 218, 2008, s. 19–33.pl_PL
dc.referencesCzubaszek M., Marcinkowska M., Jakie są cele tworzenia centrów usług, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 3(78), 2006, s. 47–73.pl_PL
dc.referencesCzyż M., Koncepcja marketingu partnerskiego w rozwoju bankowości korporacyjnej w Polsce (na przykładzie wybranych banków), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008.pl_PL
dc.referencesDabholkar P.A., Abston K.A., The role of customer contact employees as external customers: A conceptual framework for marketing strategy and future research, „Journal of Business Research”, Vol. 61, Issue 9, 2008, s. 959–967.pl_PL
dc.referencesDagnino G.B., Coopetition strategy. A new kind of interfirm dynamics for value creation, [w:] G.B. Dagnino, E. Rocco (eds), Coopetition Strategy: Theory, Experiments and Cases, Routledge, New York 2009, s. 25–43.pl_PL
dc.referencesDamodaran A., Finanse korporacyjne. Teoria i praktyka, wyd. 2, Helion 2007.pl_PL
dc.referencesDas U.S., Quintyn M., Financial crisis prevention and management: The role of regulatory governance, [w:] R.E. Litan, M. Pomerleano, V. Sundararajan (eds), Financial Sector Governance. The Roles of the Public and Private Sectors, Brookings Institution Press, Washington 2002, s. 163–208.pl_PL
dc.referencesDas U.S., Quintyn M., Chenard K., Does regulatory governance matter for financial system stability? An empirical analysis, „IMF Working Paper”, No. WP/04/89, May 2004.pl_PL
dc.referencesDavid P., Kochhar R., Barriers to effective corporate governance by institutional investors: Implications for theory and practice, „European Management Journal”, Vol. 14, Issue 5, 1996, s. 457–466.pl_PL
dc.referencesDavies H., Greek D., Globalny nadzór i regulacja sektora finansowego, PWN, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesDavis J.H., Schoorman F.D., Donaldson L., Toward a stewardship theory of management, „Academy of Management Review”, Vol. 22, Issue 1, 1997, s. 20–47.pl_PL
dc.referencesDębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, wyd. 3, PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesDębski W., Rynek finansowy i jego mechanizmy. Podstawy teorii i praktyki, wyd. 5, PWN, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesDegryse H., Nguyen G., Interbank exposures: An empirical examination of systemic risk in the Belgian banking system, „National Bank of Belgium Working Papers – Research Series”, No. 43, March 2004.pl_PL
dc.referencesDegryse H., Ongena S., The impact of competition on bank orientation and specialization, „CESifo Working Paper”, No. 1119, 2004.pl_PL
dc.referencesDelis M.D., Bank competition, financial reform, and institutions: The importance of being developed, „Journal of Development Economics”, Vol. 97, Issue 2, 2012, s. 450–465.pl_PL
dc.referencesDeloitte, Kurs na zmiany: Doświadczenie klienta w relacji z bankami w Polsce, Warszawa 2012, s. 18, www.deloitte.com/view/pl_PL/pl/dla-prasy/Raporty/8569b806f0f67310VgnVCM2000001b56f00aRCRD.htm (dostęp: 23.05.2012).pl_PL
dc.referencesDelphi International Ltd., Ecologic GmbH, The role of financial institutions in achieving sustainable development. Report to the European Commission, November 1997, http://ec.europa. eu/environment/archives/finserv/fitotal.pdf (dostęp: 20.09.2002).pl_PL
dc.referencesDembińska-Cyran I., Hołub-Iwan J., Perenc J., Zarządzanie relacjami z klientem, Difin, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesDembiński P.H., Finanse po zawale, Studio Emka, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesDemetriades P.O., Hussein K.A., Does financial development cause economic growth? Time- -series evidence from 16 countries, „Journal of Development Economics”, Vol. 51, Issue 2, 1996, s. 387–411.pl_PL
dc.referencesDeming W.E., Out of the Crisis, MIT, Cambridge 1982.pl_PL
dc.referencesDemirgüç-Kunt A., Detragiache E., Basel Core Principles and bank soundness: Does compliance matter?, „Journal of Financial Stability”, Vol. 7, Issue 4, 2011, s. 179–190.pl_PL
dc.referencesDemirgüç-Kunt A., Detragiache E., Tressel T., Banking on the principles: Compliance with Basel Core Principles and bank soundness, „Journal of Financial Intermediation”, Vol. 17, Issue 4, 2008, s. 511–542.pl_PL
dc.referencesDemirgüç-Kunt A., Huizinga H., Market discipline and financial safety net design, „World Bank Policy Research Working Paper”, No. WPS 2183, September 1999.pl_PL
dc.referencesDemirgüç-Kunt A., Leaven L., Levine R., Regulations, market structure, institutions, and the cost of financial intermediation, „NBER Working Paper Series”, No. 9890, July 2003.pl_PL
dc.referencesDemirgüç-Kunt A., Levine R., Finance, financial sector policies, and long-run growth, „World Bank Policy Research Working Paper Series”, No. 4469, January 2008.pl_PL
dc.referencesDemirgüç-Kunt A., Martínez Pería M.S., A framework for analyzing competition in the banking sector: An application to the case of Jordan, „World Bank Policy Research Working Paper”, No. 5499, December 2010.pl_PL
dc.referencesDemsetz H., Lehn K., The structure of corporate ownership: Causes and consequences, „The Journal of Political Economy”, Vol. 93, No. 6, 1985, s. 1155–1177.pl_PL
dc.referencesDemsetz H., Villalonga B., Ownership structure and corporate performance, „Journal of Corporate Performance”, Vol. 7, Issue 3, 2001, s. 209–233.pl_PL
dc.referencesDenis D.J., Denis D.K., Performance changes following top management dismissals, „Journal of Finance”, Vol. 50, Issue 4, 1995, s. 1029–1057.pl_PL
dc.referencesDeutsch Y., The impact of board composition on firms’ critical decisions: A meta-analytic review, „Journal of Management”, Vol. 31, No. 3, 2005, s. 424–444.pl_PL
dc.referencesDevlin J., Ennew C.T., Understanding competitive advantage in retail financial services, „International Journal of Bank Marketing”, Vol. 15, Issue 3, 1997, s. 73–82.pl_PL
dc.referencesDewatripont M., Tirole J.-C., Tirole J., Balancing the Banks. Global Lessons from the Financial Crisis, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2010.pl_PL
dc.referencesDeYoung R., Peng E., Yan M., Executive compensation and the business policy choices at U.S. commercial banks, „The Federal Reserve Bank of Kansas City Economic Research Working Papers”, No. RWP 10-02, 2010.pl_PL
dc.referencesDiacon C.R., Ennew C.T., Can business ethics enhance corporate governance? Evidence from a survey of UK insurance executives, „Journal of Business Ethics”, Vol. 15, 1996, s. 623–634.pl_PL
dc.referencesDiamond D.W., Rajan R.G., Liquidity shortages and banking crises, „NBER Working Paper Series”, No. 10071, October 2003.pl_PL
dc.referencesDijkstra R.J., Accountability of financial supervisory agencies: An incentive approach, „Journal of Banking Regulation”, Vol. 11, Issue 2, 2010, s. 115–128.pl_PL
dc.referencesDijkstra R.J., Liability of financial regulators: Defensive conduct or careful supervision?, „Journal of Banking Regulation”, Vol. 10, 2009, s. 269–284.pl_PL
dc.referencesDistinguin I., Kouassi T., Tarazi A., Interbank deposits and market discipline: Evidence from Central and Eastern Europe, „Journal of Comparative Economics”, w druku, http://dx.doi.org/10.1016/j.jce.2012.07.005.pl_PL
dc.referencesDistinguin I., Rous P., Tarazi A., Market discipline and the use of stock market data to predict bank financial distress, „Journal of Financial Services Research”, Vol. 30, No. 2, 2006, s. 151–176.pl_PL
dc.referencesDobiegała-Korona B., Istota i pomiar wartości klienta, [w:] B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta. Pomiar i strategie, Poltext, Warszawa 2010, s. 21–44.pl_PL
dc.referencesDobiegała-Korona B., Klient kapitałem przedsiębiorstwa, [w:] B. Dobiegała-Korona, A. Herman, Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2006, s. 85–99.pl_PL
dc.referencesDobiegała-Korona B., Wartość klienta, [w:] M. Panfil, A. Szablewski, Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006, s. 81–95.pl_PL
dc.referencesDobiegała-Korona B., Wartość klienta czy wartość dla klienta, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 1, 2006.pl_PL
dc.referencesDobiegała-Korona B., Zaufanie klienta, „Kwartalnik Nauk o Przedsiębiorstwie”, nr 2(3), 2007, s. 18–24.pl_PL
dc.referencesDobija M., How to place human resources into the balance sheet?, „Journal of Human Resource Costing & Accounting”, Vol. 3, No. 3, 1998, s. 83–92.pl_PL
dc.referencesDobija M. (red.), Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesDobija D., Koładkiewicz I., Cieślak I., Klimczak K., Komitety rad nadzorczych, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesDobija D., Koładkiewicz I. (red.), Ład korporacyjny. Podręcznik akademicki, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesDobre praktyki spółek notowanych na GPW, Załącznik do Uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy z dnia 21 listopada 2012 r.pl_PL
dc.referencesDonaldson L., The ethereal hand: Organizational economics and management theory, „Academy of Management Review”, Vol. 15, Issue 3, 1990, s. 369–381.pl_PL
dc.referencesDove Consulting, Banks’ Efforts to Serve the Unbanked and Underbanked. Final Report for The Federal Deposit Insurance Corporation, www.fdic.gov/unbankedsurveys/unbankedstudy/FDICBankSurvey_Chapter1.pdf (dostęp: 10.09.2012).pl_PL
dc.referencesDraft of Updated Equator Principles (EP III), August 2012, www.equator-principles.com/index.php/ep3 (dostęp: 10.09.2012).pl_PL
dc.referencesDrèze X., Bonfrer A., Moving from customer lifetime value to customer equity, „Quantitative Marketing & Economics”, Vol. 7, Issue 3, 2009, s. 289–320.pl_PL
dc.referencesDrucker P.F., Menedżer skuteczny, MT Biznes, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesDrucker P.F., The Practice of Management, Harper & Row, New York 1954.pl_PL
dc.referencesDuraj A.N., Czynniki realizacji polityki wypłat dywidendy przez publiczne spółki akcyjne, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesDyer J.H., Effective interfirm collaboration: How firms minimize transaction costs and maximize transaction value, „Strategic Management Journal”, Vol. 18, Issue 7, 1997.pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2002/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie dodatkowego nadzoru nad instytucjami kredytowymi, zakładami ubezpieczeń oraz przedsiębiorstwami inwestycyjnymi konglomeratu finansowego i zmieniająca dyrektywy Rady 73/239/EWG, 79/267/EWG, 92/49/EWG, 92/96/EWG, 93/6/EWG i 93/22/EWG oraz dyrektywy 98/78/WE i 2000/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, Dz.Urz., L 035/1, 11.02.2003.pl_PL
dc.referencesDyrektywa 2007/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. w sprawie wykonywania niektórych praw akcjonariuszy spółek notowanych na rynku regulowanym, Dz.Urz. UE, L 184/17.pl_PL
dc.referencesDziawgo D., Credit rating na międzynarodowym rynku finansowym, PWE, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesDziawgo D., Credit-rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, PWN, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesDziawgo D., Relacje inwestorskie. Ewolucja – funkcjonowanie – wyzwania, PWN, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesDziawgo D., Dziawgo L., Kapitał zaufania na współczesnym rynku finansowym – stan zagrożenia, [w:] A. Alińska (red.), Eseje o stabilności finansowej, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 59–68.pl_PL
dc.referencesDziawgo L., Rola banków w gospodarce przyszłości jako podstawowy dylemat współczesnej bankowości, [w:] M. Haffer, W. Kraszewski (red.), Czynniki wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UMK, Toruń 2004.pl_PL
dc.referencesDziawgo L., Społeczna odpowiedzialność biznesu a bezpieczeństwo systemu bankowego, [w:] J. Nowakowski, T. Famulska (red.), Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa 2008, s. 119–128.pl_PL
dc.referencesDziawgo L., Zielony rynek finansowy. Ekologiczna ewolucja rynku finansowego, PWE, Warszawa 2010, s. 18.pl_PL
dc.referencesDzierżanowski M., Integracja europejskiego rynku kapitałowego, [w:] Niebieska Księga 2003, nr 5: Liberalizacja i integracja rynku usług finansowych w Unii Europejskiej, PFSL, Gdańsk 2003, s. 74–82.pl_PL
dc.referencesDziewanowska K., Relacje i lojalność klientów w marketingu, Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesEBA, Guidelines on Internal Governance, London 2011.pl_PL
dc.referencesEBF, Principles for a Successful Future of Banking in Europe, Brussels 2010.pl_PL
dc.referencesEBF, Remuneration Policies after the Crisis, 2010, www.ebf-fbe.eu/uploads/27%20April% 20Remuneration%20Policies.pdf (dostęp: 10.11.2011).pl_PL
dc.referencesECB, Changes in Bank Financing Patterns, ECB, Frankfurt am Main 2012.pl_PL
dc.referencesECB, Credit Default Swaps and Counterparty Risk, Frankfurt am Main 2009.pl_PL
dc.referencesECB, EU Banking Sector Stability, Frankfurt am Main 2009.pl_PL
dc.referencesECB, Outsourcing in the EU Banking Sector, [w:] Report on EU Banking Structures, ECB, Frankfurt am Main 2004, s. 25–32.pl_PL
dc.referencesEdvinsson L., Malone M.S., Intellectual Capital. Realizing Your Company’s True Value by Finding Its Hidden Brainpower, HarperCollins Publishers, New York 1997.pl_PL
dc.referencesEisenbeis R.A., Kaufman G.G., Cross-border banking and financial stability in the EU, „Journal of Financial Stability”, Vol. 4, Issue 3, 2008, s. 168–204.pl_PL
dc.referencesEisenberg T., Sundgren S., Wells M.T., Larger board size and decreasing firm value in small firms, „Journal of Financial Economics”, Vol. 48, Issue 1, 1998, s. 35–54.pl_PL
dc.referencesEisenhardt K.M., Agency theory: An assessment and review, „Academy of Management Review”, Vol. 14, Issue 1, 1989, s. 57–74.pl_PL
dc.referencesEPI-Finance, Environmental Performance Indicators for the Financial Industry, 2000, www.epifinance.com (dostęp: 23.01.2004).pl_PL
dc.referencesErkens D., Hung M., Matos P., Corporate governance in the 2007–2008 financial crisis: Evidence from financial institutions worldwide, „Journal of Corporate Finance”, Vol. 18, Issue 2, 2012, s. 389–411.pl_PL
dc.referencesEthics Resource Center, Retaliation: When Whistleblowers Become Victims. A Supplemental Report of the 2011 National Business Ethics Survey®, 2012, www.ethics.org/nbes/files/RetaliationFinal.pdf (dostęp: 4.09.2012).pl_PL
dc.referencesEuropean Association of Co-Operative Banks, European co-operative banks in the financial and economic turmoil. First asessments, „Research Paper”, 2010.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. A Roadmap towards a Banking Union, COM (2012) 510 final, Brussels, 12.09.2012.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Financial sector taxation, „Taxation Papers”, No. WP 25, 2010.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, March 2008, http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=760&langId=en (dostęp: 10.09.2012).pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Proposal for a Council Regulation Conferring Specific Tasks on the European Central Bank Concerning Policies Relating to the Prudential Supervision of Credit Institutions, COM (2012) 511 final, Brussels, 12.09.2012.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Proposal for a Directive of The European Parliament and of the Council Establishing a Framework for the Recovery and Resolution of Credit Institutions and Investment Firms and Amending Council Directives 77/91/EEC and 82/891/EC, Directives 2001/24/EC, 2002/47/EC, 2004/25/EC, 2005/56/EC, 2007/36/EC and 2011/35/EC and Regulation (EU) No 1093/2010, COM(2012) 280/3.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Public Consultation on Responsible Lending and Borrowing in the EU, Brussels, June 2009, http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/responsible_lending/consultation_en.pdf (dostęp 15.05.2011).pl_PL
dc.referencesEuropean Commission, Taxation of the Financial Sector, COM(2010) 549/5 Brussels, 7.10.2010.pl_PL
dc.referencesEuropean Commission Internal Market and Services DG, Review of the Initiatives of the European Commission in the Area of Financial Education, Staff Working Document of the Internal Market and Services DG, Brussels, March 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/capability/evaluation_financial_education_en.pdf (dostęp: 15.09.2012).pl_PL
dc.referencesFama E.F., Agency problems and the theory of the firm, „The Journal of Political Economy”, Vol. 88, No. 2, 1980, s. 288–307.pl_PL
dc.referencesFama E.F., Jensen M.C., Separation of ownership and control, „Journal of Law & Economics”, Vol. 26, Issue 2, 1983, s. 301–326.pl_PL
dc.referencesFarrance C., Managing Relationships in a Corporate Bank, Financial World Publishing, Canterbury 2002.pl_PL
dc.referencesFasnacht D., Open Innovation in the Financial Services. Growing Through Openess, Flexibility, and Customer Integration, Springer Verlag, Berlin–Heidelberg 2009.pl_PL
dc.referencesFaulkender M., Kadyrzhanova D., Prabhala N., Senbet L., Executive compensation: An overview of research on corporate practices and proposed reforms, „Journal of Applied Corporate Finance”, Vol. 22, No. 1, 2010, s. 107–118.pl_PL
dc.referencesFEBEA, What really differentiates ethical banks from traditional banks?, April 2012, www.ethicalbankingeurope.com/sites/default/files/Definition%20Ethical%20Bank.pdf (dostęp: 10.09. 2012).pl_PL
dc.referencesThe FED’s Secret Liquidity Lifelines, „Bloomberg”, www.bloomberg.com/data-visualization/federal-reserve-emergency-lending/#/overview/?sort=nomPeakValue&group=none&view=peak&position=0&comparelist=&search= (dostęp: 15.09.2012).pl_PL
dc.referencesFich E.M., Shivdasani A., Are busy boards effective monitors?, „The Journal of Finance”, Vol. 61, No. 2, 2006, s. 689–724.pl_PL
dc.referencesFiordelisi F., Moluneux P., Shareholder Value in Banking, Palgrave Macmillan, Basingstoke 2006.pl_PL
dc.referencesFischer K.P., Governance, regulation and mutual financial intermediaries performance: The foundations of success, „CREFA Working Paper”, No. 01-11, August 2002.pl_PL
dc.referencesFischer K.P., Régie, réglementation et performance des coopératives financières, „Annals of Public and Cooperative Economics”, Vol. 71, Issue 4, 2000, s. 607–636.pl_PL
dc.referencesFitchRatings, Podsumowanie II kwartału 2012 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, www.fitchpolska.com.pl/papiery_dluzne.htm (dostęp: 2.09.2012).pl_PL
dc.referencesFitz-Enz J., Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001.pl_PL
dc.referencesFlejterska E., Gracz L., Rosa G., Smalec A., Marketing partnerski. Wybrane problemy, Wydawnictwo Naukowe USz, Szczecin 2008.pl_PL
dc.referencesFlejterski S., Konkurencyjność a dylematy dywersyfikacji struktury bankowości w Polsce, [w:] Finanse i bankowość a wejście Polski do Unii Europejskiej, materiały konferencyjne Ogólnopolskiej Konferencji Katedr Finansów, Warszawa–Pułtusk 1999.pl_PL
dc.referencesFlejterski S., Podstawy metodologii finansów. Elementy komparatystyki, Economicus, Szczecin 2006.pl_PL
dc.referencesFlejterski S., Polityka wobec banków – między Scyllą niedoregulowania a Charybdą przeregulowania, [w:] J. Szambelańczyk (red.), Wyzwania regulacyjne wobec doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, ZBP–Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesFlejterski S., Różnicowanie struktur we współczesnej bankowości, Wydawnictwo Naukowe USz, Szczecin 1999.pl_PL
dc.referencesFlejterski S., Świecka B., Finanse i bankowość. Przewodnik do studiowania, Economicus, Szczecin 2004.pl_PL
dc.referencesFojcik-Mastalska E. (red.), Prawo bankowe, Wydawnictwo UWr, Wrocław 2009.pl_PL
dc.referencesFORGE, Guidance on Corporate Social Responsibility Management and Reporting for the Financial Services Sector, 2002, www.abi.org.uk/Media/Releases/2002/11/ABI_amp_BBA_launch_new_CSR_guidance_for_Financial_Services_Sector.aspx (dostęp: 23.01.2004).pl_PL
dc.referencesForlicz S., Niedoskonała wiedza podmiotów rynkowych, PWN, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesFraser D.R., Fraser L.M., Evaluating Commercial Bank Performance. A Guide to Financial Analysis, Bankers Publishing Company, Chicago 1991.pl_PL
dc.referencesFreeman R.E., Strategic Management. A Stakeholder Approach, Cambridge University Press, 2010.pl_PL
dc.referencesFreixas X., Contagion and efficiency in gross and net interbank payment systems, „Journal of Financial Intermediation”, Vol. 7, Issue 1, 1998, s. 3–31.pl_PL
dc.referencesFreixas X., Rochet J.-C., Fair pricing of deposit insurance. Is it possible? Yes. Is it desirable? No, „Research in Economics”, Vol. 52, Issue 3, 1998, s. 217–232.pl_PL
dc.referencesFreixas X., Rochet J.-C., Mikroekonomia bankowa, CeDeWu, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesFriedrich P., Kosiński J.A., Türk I., A standard chart of social accounts for ecological banks, [w:] L. Dziawgo, D. Dziawgo (eds), Finance and Natural Environment, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2003, s. 279–322.pl_PL
dc.referencesFRS Study Group on Disclosure, Improving public disclosure in banking, „Staff Study”, No. 173, March 2000.pl_PL
dc.referencesFSA, In or out? Financial exclusion: A literature and research review, „Consumer Research”, No. 3, July 2000.pl_PL
dc.referencesFSA, The Turner Review. A Regulatory Response to the Global Banking Crisis, London 2009.pl_PL
dc.referencesFSB, FSB Principles for Sound Compensation Practices – Implementation Standards, September 2009.pl_PL
dc.referencesFSF, FSF Principles for Sound Compensation Practices, April 2009.pl_PL
dc.referencesFundacja Batorego, CBOS, Bohaterowie czy donosiciele? Co Polacy myślą o osobach ujawniających nieprawidłowości w miejscu pracy? Raport z badań ilościowych, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesFurfine C.F., Public disclosures and calendar-related movements in risk premiums: Evidence from interbank lending, „Journal of Financial Markets”, Vol. 7, Issue 1, 2004, s. 97–116.pl_PL
dc.referencesG-20 Working Group 1, Enhancing Sound Regulation and Strengthening Transparency. Final Report, March 2009.pl_PL
dc.referencesGad J., Rachunkowość w procesie nadzoru w spółkach publicznych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesGajdka J., Walińska E., Zarządzanie finansowe. Teoria i praktyka, t. 2, FRRwP, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesGallagher N., Environmental & social responsibility of banks, [w:] L. Dziawgo, D. Dziawgo (eds), Finance and Natural Environment, TNOiK Dom Organizatora, Toruń 2003, s. 191–224.pl_PL
dc.referencesGarczarczyk J. (red.), Model jakości usług finansowych w Polsce, AE w Poznaniu, Poznań 2004.pl_PL
dc.referencesGarrette B., Dussauge P., Strategie aliansów na rynku, Poltext, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesGasparski W. (red.), Uczciwość w świecie finansów, Wydawnictwo WSPiZ, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesGeorge A.M., Protecting Shareholder Value. A Guide to Managing Financial Market Risk, Irwin, Chicago 1996.pl_PL
dc.referencesGibbons R., Murphy K.J., Optimal incentive contracts in the presence of career concerns: Theory and evidence, „NBER Working Papers Series”, No. WP 3792, 1991.pl_PL
dc.referencesGill D., MacCormick J., Shared services centres, „Working Paper”, No. 5, February 2000 (State Services Commission), www.ssc.govt.nz/sites/all/files/WkPap5.pdf (dostęp: 8.09.2012).pl_PL
dc.referencesGillan S.L., Starks L.T., Corporate governance proposals and shareholder activism: The role of institutional investors, „Journal of Financial Economics”, Vol. 57, Issue 2, 2000, s. 275–305.pl_PL
dc.referencesGlassman C.A., Rhoades S.A., Owner vs. manager control effects on bank performance, „Review of Economics and Statistics”, Vol. 62, Issue 2, 1980, s. 263–270.pl_PL
dc.referencesGliniecka J., Tajemnica finansowa. Aspekty aksjologiczne, normatywne i funkcjonalne, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz–Gdańsk 2007.pl_PL
dc.referencesGnyawali D.R., Park B.-J., Co-opetition between giants: Collaboration with competitors for technological innovation, „Research Policy”, Vol. 40, Issue 5, 2011, s. 650–663.pl_PL
dc.referencesGogoski R., Payment systems in economy – Present and future tendencies, „Procedia – Social and Behavioral Sciences”, Vol. 44, 2012, s. 436–445.pl_PL
dc.referencesGoodhart C.A.E., Regulating the regulator – An economist’s perspective on accountability and control, [w:] E. Ferran, C.A.E Goodhart (eds), Regulating Financial Services and Markets in the 21st Century, Hart Publishing, Oxford–Portland 2001, s. 151–164.pl_PL
dc.referencesGoodhart C.A.E., The organizational structure of banking supervision, „FSI Occasional Paper”, No. 1, November 2000.pl_PL
dc.referencesGoogoolye Y., Supervision and regulation of state-owned banks, Financial Stability Institute, World Bank and International Monetary Fund Seminar on „Supervision and Regulation of State-Owned Banks”, Mumbai, 5 November 2008, http://www.bis.org/review/r081222e.pdf (dostęp: 15.09.2012).pl_PL
dc.referencesGospodarowicz A. (red.), Funkcjonowanie spółdzielczych grup bankowych w Polsce i wybranych krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2008.pl_PL
dc.referencesGospodarowicz A. (red.), Zarządzanie bankiem komercyjnym, PWE, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesGostomski E., Pelczar M., Lepczyński B., Barembruch A., Pośrednictwo kredytowe w Polsce – podręcznik dla praktyków, CeDeWu, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesGoyal V.K., Market discipline of bank risk: Evidence from subordinated debt contracts, „Journal of Financial Intermediation”, Vol. 14, Issue 3, 2005, s. 318–350.pl_PL
dc.referencesGórski M., Rynkowy system finansowy, PWE, Warszawa 2009, s. 305–312.pl_PL
dc.referencesGórzyński M., Pander W., Koć P., Tworzenie związków kooperacyjnych między MSP oraz MSP i instytucjami otoczenia biznesu, PARP, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesGrabczan W., Zarządzanie ryzykiem bankowym, FRRwP, Warszawa 1996, s. 209.pl_PL
dc.referencesGradoń W., Zaufanie jako czynnik kształtowania stabilności rynku międzybankowego, „Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Wydziałowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach”, nr 105, 2012, s. 117–126.pl_PL
dc.referencesDe Graeve F., De Jonghe O., Vander Vennet R., Competition, transmission and bank pricing policies: Evidence from Belgian loan and deposit markets, „University of Ghent Working Paper”, No. 04/261, October 2004.pl_PL
dc.referencesGrand Larousse Encyclopedique, Vol. 12, Libraire Larousse, Paris 1964.pl_PL
dc.referencesGras-Gil E., Marin-Hernandez S., de Lema D.G.-P., Internal audit and financial reporting in the Spanish banking industry, „Managerial Auditing Journal”, Vol. 27, Issue 8, 2012, s. 728– 753.pl_PL
dc.referencesGray J.L., Harvey T.W., Quality Value Banking. Effective Management Systems that Increase Earnings, Lower Costs, and Provide Competitive Customer Service, John Wiley & Sons, New York 1992.pl_PL
dc.referencesGrenville S., Subordinated debt: How do we repair a failed system?, „Financial Times”, 26.05.2009.pl_PL
dc.referencesGRI, Sustainability Reporting Guidelines, v. 3.0, 2006.pl_PL
dc.referencesGRI, Sustainability Reporting Guidelines. Financial Services Sector Supplement, v. 3.0, 2011.pl_PL
dc.referencesGRI, Financial Services Sector Supplement: Environmental Performance, Global Reporting Initiative, 2005.pl_PL
dc.referencesGRI, Financial Services Sector Supplement: Social Performance, Global Reporting Initiative, 2002.pl_PL
dc.referencesGRI, Sustainability Reporting Guidelines, Global Reporting Initiative, 2002.pl_PL
dc.referencesGriffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesGriffin R.W., Moorhead G., Organizational Behavior: Managing People and Organizations, 8th ed., Houghton Mifflin, Boston 2006.pl_PL
dc.referencesGrigorian D.A., Manole V., Determinants of commercial bank performance in transition: An application of data envelopment analysis, „IMF Working Paper”, No. WP/02/146, September 2002.pl_PL
dc.referencesGropper D.M., Hudson C.D., A note on savings and loan ownership structure and expense preference: A re-examination, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 27, Issue 10, 2003, s. 2003–2014.pl_PL
dc.referencesGross S., Banks and Shareholder Value. An Overview of Bank Valuation and Empirical Evidence on Shareholder Value for Banks, Deutscher Universitäts-Verlag, Frankfurt am Main 2006.pl_PL
dc.referencesGroup of Ten, Report on Consolidation in the Financial Sector, BIS, IMF, Basel 2001.pl_PL
dc.referencesGrudzewski W.M., Hejduk I.K., Sankowska A., Wańtuchowicz M., Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Poltext, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesGrzanka I., Kapitał społeczny w relacjach z klientami. CRM a społeczny potencjał przedsiębiorstwa, CeDeWu, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W., Marketing bankowy. Podręcznik, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesGrzegorczyk W., Strategie marketingowe banków, WN PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesGrzywacz J., Marketing w działalności banku, Difin, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesGudkova S., Sekurytyzacja należności kredytowych banków, Wydawnictwo WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesGup B., Market discipline: Is it fact or fiction?, [w:] B. Gup (ed.), The New Basel Capital Accord, Thomson, New York 2004, s. 67–96.pl_PL
dc.referencesGupta S., Lehman D.R., Customers as assets, „Journal of Interactive Marketing”, Vol. 17, Issue 1, 2003, s. 9–24.pl_PL
dc.referencesGupta S., Lehmann D.R., Stuart J.A., Valuing Customers, „Journal of Marketing Research”, Vol. 41, Issue 1, 2004, s. 7–18.pl_PL
dc.referencesGwizdała J., Ryzyko kredytowe w działalności banku komercyjnego, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2011.pl_PL
dc.referencesHaigh N., Griffiths A., The natural environment as a primary stakeholder: The case of climate change, „Business Strategy and the Environment”, Vol. 18, Issue 6, 2009, s. 347–359.pl_PL
dc.referencesHaldane A.G., Flatter E., The role of central banks in payment systems oversight, „Bank of England Quarterly Bulletin”, Spring 2005, s. 66–71.pl_PL
dc.referencesHaładaj K., Odpowiedzialność odszkodowawcza emitentów za naruszenie obowiązków informacyjnych, C.H. Beck, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesHan K.C., Suk D.Y., The effects of ownership structure on firm performance: Additional evidence, „Review of Financial Economics”, Vol. 7, No. 2, 1998, s. 143–155.pl_PL
dc.referencesHancock D., Birchler U., What does the yield on subordinated bank debt measure?, „FEDS Working Paper”, No. 2004-19, 2004.pl_PL
dc.referencesHarasim J., Ryzyko związane z wykorzystaniem outsourcingu i offshoringu przez banki oraz sposoby jego ograniczania, [w:] J. Nowakowski, T. Famulska (red.), Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, Difin, Warszawa 2008, s. 149–163.pl_PL
dc.referencesHarasim J., Strategie marketingowe w osiąganiu przewagi konkurencyjnej w bankowości detalicznej, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2004.pl_PL
dc.referencesHarasim J., Frączek B., Szustak G., Klimontowicz M., Europejski rynek płatności detalicznych, CeDeWu, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesHart O., Shleifer A., Vishny R.W., The proper scope of government: Theory and an application to prisons, „The Quarterly Journal of Economics”, vol. 112, Issue 4, 1997, s. 1127–1161.pl_PL
dc.referencesHawkesby C., Central banks and supervisors: The question of institutional structure and responsibilities, [w:] L. Halme, C. Hawkesby, J. Healer, I. Saprat, F. Soussa, Financial Safety Nets and Market Discipline, The Center for Central Banking Studies, Bank of England, London 2000, s. 95–127.pl_PL
dc.referencesHe L., Ho S.J.K., Monitoring costs, managerial ethics and corporate governance: A modeling approach, „Journal of Business Ethics”, Vol. 99, No. 4, 2011, s. 623–635.pl_PL
dc.referencesHeider F., Hoerova M., Holthausen C., Liquidity hoarding and interbank market spreads. The role of counterparty risk, „ECB Working Paper Series”, No. 1126, December 2009.pl_PL
dc.referencesHermalin B.E., Weisbach M.S., Boards of directors as an endogenously determined institution: A survey of the economic literature, „NBER Working Paper”, No. 8161, March 2001.pl_PL
dc.referencesHerring R.J., The subordinated debt alternative to Basel II, „Journal of Financial Stability”, Vol. 1, Issue 2, 2004, s. 137–155.pl_PL
dc.referencesHerzberg G., Mausner B., Snyderman B., The Motivation to Work, Wiley, New York 1959.pl_PL
dc.referencesHeskett J.L., Sasser W.E. Jr., Schlesinger L.A., The Service Profit Chain. How Leading Companies Link Profit and Growth to Loyalty, Satisfaction, and Value, The Free Press, New York 1997.pl_PL
dc.referencesHeskett J.L., Sasser W.E. Jr., Schlesinger L.A., The Value Profit Chain. Threat Employees Like Customers and Customers Like Employees, The Free Press, New York 2003.pl_PL
dc.referencesHillman A.J., Cannella A.A. Jr., Paetzold R.L., The resource dependence role of corporate directors: Strategic adaptation of board composition in response to environmental change, „Journal of Management Studies”, Vol. 37, Issue 2, 2000, s. 235–255.pl_PL
dc.referencesHM Revenue & Customs, Code of Practice on Taxation for Banks, www.hmrc.gov.uk/thelibrary/bank-code-practice.htm (dostęp: 30.12.2012).pl_PL
dc.referencesHM Treasury, Sanctions for the directors of failed banks – Consultation paper, www.hmtreasury.gov.uk/consult_sanctions_directors_banks.htm July 2012 (dostęp: 22.08.2012).pl_PL
dc.referencesHodgman D.R., Credit risk and credit rationing, „Quarterly Journal of Economics”, Vol. 74, Issue 2, 1960, s. 258–278.pl_PL
dc.referencesHodgman D.R., The deposit relationship and commercial bank investment behavior, „The Review of Economics and Statistics”, Vol. 43, No. 3, 1961, s. 257–268.pl_PL
dc.referencesHonohan P., Avoiding the pitfalls in taxing financial intermediation, [w:] P. Honohan (ed.), Taxation of Financial Intermediation. Theory and Practice for Emerging Economies, World Bank Publications, Washington 2003.pl_PL
dc.referencesHope T., Hope J., Transforming the Bottom Line. Managing Performance with the Real Numbers, HBSP, Boston 1996.pl_PL
dc.referencesHörter S., Shareholder Value-orientiertes Bank-Controlling, Verlag Wissenschaft & Praxis, Sternenfels 1998.pl_PL
dc.referenceshttp://ec.europa.eu/internal_market/finances/committees/index_en.htm (dostęp: 13.08.2012).pl_PL
dc.referenceshttp://firstforsustainability.org (dostęp: 10.09.2012).pl_PL
dc.referenceshttp://naszmodel.gpw.pl (dostęp: 16.08.2012).pl_PL
dc.referencesHung H., A typology of the theories of the roles of governing boards, „Corporate Governance: An International Review”, Vol. 6, Issue 2, 1998, s. 101–111.pl_PL
dc.referencesHüpkes E.H.G., Quintyn M.G., Taylor M.W., The accountability of financial sector supervisors: Principles and practice, „IMF Working Papers”, No. WP/05/51, March 2005.pl_PL
dc.referencesHuson M.R., Malatesta P.H., Parrino R., Managerial succession and firm performance, „Journal of Financial Economics”, Vol. 74, Issue 2, 2004, s. 237–275.pl_PL
dc.referencesHuson M.R., Parrino R., The effects of management turnover on firm performance, [w:] H.K. Baker, R. Anderson (eds), Corporate Governance. A Synthesis of Theory, Research, and Practice, John Wiley & Sons, Hoboken 2010.pl_PL
dc.referencesIADI, Governance of Deposit Insurance Systems. Guidance Paper, Basel 2009.pl_PL
dc.referencesIannotta G., Market discipline in the banking industry: Evidence from spread dispersion, „The European Journal of Finance”, Vol. 17, No. 2, 2011, s. 111–131.pl_PL
dc.referencesIanotta G., Nocera G., Sironi A., Ownership Structure, Risk and Performance in the European Banking Industry, „Journal of Banking and Finance”, Vol. 31, 2007, s. 2127–2149.pl_PL
dc.referencesIFC, Banking on Sustainability. Financing Environmental and Social Opportunities in Emerging Markets, 2005, www.ifc.org/ifcext/enviro.nsf/AttachmentsByTitle/p_BankingonSustainability/$FILE/FINAL_IFC_BankingOnSustainability_web.pdf (dostęp: 10.09.2012).pl_PL
dc.referencesIFC, Sustainability Framework. Policy and Performance Standards on Environmental and Social Sustainability, www1.ifc.org/wps/wcm/connect/Topics_Ext_Content/IFC_External_Corporate _Site/IFC+Sustainability/Sustainability+Framework (dostęp: 10.09.2012).pl_PL
dc.referencesIFRS Foundation, International Accounting Standard 38. Intangible Assets, [w:] International Financial Reporting Standards, London 2011, s. A923–A957.pl_PL
dc.referencesIFRS Foundation, International Financial Reporting Standard 3. Business Combinations, [w:] International Financial Reporting Standards, London 2011, s. A129–A177.pl_PL
dc.referencesIgnaś A., Ekonomiczne i społeczne konsekwencje naruszania praw akcjonariuszy, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, s. 472–483.pl_PL
dc.referencesIMF Staff, Fair and Substantial Contribution by the Financial Sector. Final Report for the G-20, b.m.w., June 2010.pl_PL
dc.referencesInstitute of International Finance, Compensation in Financial Services. Industry Progress and the Agenda for Change, March 2009.pl_PL
dc.referencesInstitute of International Finance, Compensation Reform in Wholesale Banking 2010: Progress in Implementing Global Standards, September 2010.pl_PL
dc.referencesInternational Finance Corporation, The World Bank, Doing Business 2013. Comparing Business Regulations for Domestic Firms in 185 Countries, 10th ed., The World Bank, Washington 2013.pl_PL
dc.referencesInvestors Identify Their 7 Top Concerns Relative to Succession Planning, www.integraladvisorsllc.com/investorsuccession.pdf (dostęp: 23.08.2012).pl_PL
dc.referencesIori G., Jafarey S., Padilla F.G., Systemic risk on the interbank market, „Journal of Economic Behavior & Organization”, Vol. 61, Issue 4, 2006, s. 525–542.pl_PL
dc.referencesIpsos Polska, Fundacja Komunikacji Społecznej, Postawy wobec społecznej odpowiedzialności biznesu w Polsce, 2003, www.ipsos.pl/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu (dostęp: 30.12.2003).pl_PL
dc.referencesIqbal Z., French D.W., Executive share ownership, trading behavior, and corporate control: Evidence from top management turnover during financial distress, „Journal of Economics and Business”, Vol. 59, Issue 4, 2007, s. 298–312.pl_PL
dc.referencesIwanicz-Drozdowska M., Bezpieczeństwo usług finansowych. Perspektywa Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesIwanicz-Drozdowska M., Determinanty bezpieczeństwa banków w świetle analizy wybranych kryzysów bankowych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesIwanicz-Drozdowska M., Przebudowa globalnej architektury finansowej po doświadczeniach kryzysu subprime. Wybrane problemy do rozwiązania, [w:] J Szambelańczyk (red.), Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, ZBP, Warszawa 2009, s. 75–81.pl_PL
dc.referencesIwanicz-Drozdowska M. (red.), Edukacja i świadomość finansowa. Doświadczenia i perspektywy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesIwanicz-Drozdowska M. (red.), Konglomeraty finansowe, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesIwańczuk A., Kotliński G., Bankowe rozliczenia pieniężne, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2008.pl_PL
dc.referencesIyer R., Peydró J.-L., Interbank contagion at work. Evidence from a natural experiment, „ECB Working Paper Series”, No. 1147, January 2010.pl_PL
dc.referencesIZFA, Kodeks dobrych praktyk inwestorów instytucjonalnych, 2006, www.izfa.pl (dostęp: 1.07.2007).pl_PL
dc.referencesJabłoński Ł., Kapitał ludzki a konwergencja gospodarcza, C.H. Beck, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesJackiewicz Z., Refleksje nad polityką wynagradzania w Polsce, IPiSS, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesJackowicz K. Czynniki polityczne w bankowości – przegląd badań empirycznych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, nr 140, 2010, s. 394–404.pl_PL
dc.referencesJackowicz K., Dyscyplina rynkowa w bankowości. Rodzaje i możliwości zastosowania, Wydawnictwo WSPiZ im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesJackowicz K., Kowalewski O., Kozłowski Ł., The influence of political factors on commercial banks in Central European countries, „Journal of Financial Stability”, w druku, http://dx.doi.org/10.1016/j.jfs.2012.08.001.pl_PL
dc.referencesJagtiani J., Lemieux C., Market discipline prior to bank failure, „Journal of Economics and Business”, Vol. 53, Issues 2–3, 2001, s. 313–324.pl_PL
dc.referencesJajuga K. (red.), Zarządzanie ryzykiem, PWN, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesJajuga K., Jajuga T., Inwestycje, wyd. 3, PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesJanc A., Krymarys-Balcerzak A., Współczesny bank i jego znaczenie dla wzrostu gospodarczego, [w:] R. Szewczyk (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. 3: Bankowość, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 39–47.pl_PL
dc.referencesJaniak A., Przywileje bankowe w prawie polskim, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2003.pl_PL
dc.referencesJankowska B., Koopetycja w klastrach kreatywnych. Przyczynek do teorii regulacji w gospodarce rynkowej, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesJarratt D.G., A strategic classification of business alliances: A qualitative perspective built from a study of small and medium-sized enterprises, „Qualitative Market Research: An International Journal”, Vol. 1, Issue 1, 1998, s. 39–49.pl_PL
dc.referencesJaworski W., Bankowość. Podstawowe założenia, Poltext, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesJaworski W.L., Krzyżkiewicz Z., Kosiński B., Banki. Rynek. Operacje. Polityka, wyd. 7, Poltext, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesJaworski W.L., Zawadzka Z. (red.), Bankowość. Podręcznik akademicki, wyd. 2, Poltext, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesJenkinson A., Valuing Your Customers. From Quality Information to Quality Relationships through Database Marketing, McGraw-Hill Book Company, London 1995.pl_PL
dc.referencesJennings D., Outsourcing opportunities for financial services, „Long Range Planning”, Vol. 29, Issue 3, 1996, s. 393–404.pl_PL
dc.referencesJensen M.C., Meckling W.H., Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure, „Journal of Financial Economics”, Vol. 3, Issue 4, 1976, s. 305–360.pl_PL
dc.referencesJensen M.C., Murphy K.J., CEO incentives – It’s not how much you pay, but how, „Harvard Business Review”, May–June 1990.pl_PL
dc.referencesJensen M.C., Zimmerman J.L., Management compensation and the managerial labor market, „Journal of Accounting and Economics”, Vol. 7, No. 1–3, 1985, s. 3–9.pl_PL
dc.referencesJerzemowska M., Nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesJeżak J., Ład korporacyjny. Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, C.H. Beck, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesJeżak J., Teoria własności oraz jej wpływ na proces zarządzania przedsiębiorstwem, „Przegląd Organizacji”, nr 4, 2009, s. 5–8.pl_PL
dc.referencesJeżak J. (red.), Struktura i formy sprawowania władzy w spółkach kapitałowych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesJeżak J. (red.), Struktury własności polskich spółek publicznych a ich strategie rozwoju, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010.pl_PL
dc.referencesJohnson M.D., Selnes F., Customer portfolio management: Toward a dynamic theory of exchange relationships, „Journal of Marketing”, Vol. 68, Issue 2, 2004, s. 1–17.pl_PL
dc.referencesJohnson S., La Porta R., Lopez de Silanes F., Shleifer A., Tunneling, „American Economic Review”, Vol. 90, Issue 2, 2000, s. 22–27.pl_PL
dc.referencesJohnson W.F., International economic freedoms, banks and the market crisis of 2007–2009, „Journal of Banking Regulation”, Vol. 12, Issue 3, 2011, s. 195–209.pl_PL
dc.referencesJohnston R., Lawrence P.R., Beyond vertical integration – The rise of the value-adding partnership, „Harvard Business Review”, Vol. 66, Issue 4, July–August 1988, s. 94–101.pl_PL
dc.referencesJonas A., Strategie konkurencji na rynku usług bankowych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesJones E., Busch P., Dacin P., Firm market orientation and salesperson customer orientation: Interpersonal and intrapersonal influences on customer service and retention in business-to-business buyer–seller relationships, „Journal of Business Research”, Vol. 56, Issue 4, 2003, s. 323–340.pl_PL
dc.referencesJudd V.C., Differentiation with the 5th P, „Industrial Marketing Management”, Vol. 16, Issue 4, 1987, s. 241–247.pl_PL
dc.referencesJudge W.Q. Jr., Zeithaml C.P., Institutional and strategic choice perspectives on board involvement in the strategic decision process, „The Academy of Management Journal”, Vol. 35, No. 4, 1992, s. 766–794.pl_PL
dc.referencesJurkowska A., Rola kapitału zagranicznego w przemianach polskiego sektora bankowego, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, „Monografie: Prace Doktorskie”, nr 5, Kraków 2006.pl_PL
dc.referencesKahn C.M., Santos J.A.C., Allocating bank regulatory powers: Lender of last resort, deposit insurance and supervision, „European Economic Review”, Vol. 49, Issue 8, 2005, s. 2107– 2136.pl_PL
dc.referencesKalasińska M., Sekurytyzacja aktywów bankowych, Związek Banków Polskich, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesKale P., Singh H., Perlmutter H., Learning and protection of proprietary assets in strategic alliances: Building relational capital, „Strategic Management Journal”, Vol. 21, Issue 3, 2000, s. 217–237.pl_PL
dc.referencesKałużny R., Pomiar ryzyka kredytowego w banku. Aspekty finansowe i rachunkowe, PWN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKanatas G., Deposit insurance and the discount window: Pricing under asymmetric information, „Journal of Finance”, Vol. 41, Issue 2, 1986, s. 437–450.pl_PL
dc.referencesKane E.J., Ethical foundations of financial regulation, „NBER Working Paper”, No. 6020, 1997.pl_PL
dc.referencesKane E.J., Financial safety nets: Reconstructing and modelling a policymaking metaphor, „Journal of International Trade & Economic Development”, Vol. 10, Issue 3, 2001, s. 237–273.pl_PL
dc.referencesKane E.J., The importance of monitoring and mitigating the safety-net consequences of regulation-induced innovation, „Review of Social Economy”, Vol. 68, Issue 2, 2010, s. 145–161.pl_PL
dc.referencesKane E.J., Malkiel B.G., Bank portfolio allocation, deposit variability, and the availability doctrine, „Quarterly Journal of Economics”, Vol. 79, Issue 1, 1965, s. 113–134.pl_PL
dc.referencesKanigowski K., List zastawny jako instrument rynku kapitałowego, Centrum Szkoleniowo-Wydawnicze Kwantum, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesKanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, Uchwała nr 99/2008 KNF z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie rekomendacji stosowania Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, Dz.Urz. KNF, nr 3, poz. 9.pl_PL
dc.referencesKaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard. Translating Strategy Into Action, Harvard Business School Press, Boston 1996.pl_PL
dc.referencesKar M., Nazlıoğlu Ş., Ağır H., Financial development and economic growth nexus in the MENA countries: Bootstrap panel granger causality analysis, „Economic Modelling”, Vol. 28, Issues 1–2, 2011, s. 685–693.pl_PL
dc.referencesKaracadag C., Shrivastava A., The role of subordinated debt in market discipline: The case of emerging markets, „IMF Working Paper”, No. WP/00/215, December 2000.pl_PL
dc.referencesKarczocha W., Filozoficzno-etyczne rozwinięcie idei społecznej odpowiedzialności biznesu, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 42, 2009, s. 26–37.pl_PL
dc.referencesKarlöf B., Östblom S., Benchmarking – równaj do najlepszych, Biblioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesKarta Praw Podstawowych Unii Europejskiej, 2010/C 83/02, Dz.Urz. UE, 30.03.2010, C83/389.pl_PL
dc.referencesKasiewicz S., Budowanie wartości firmy w zarządzaniu operacyjnym, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesKasiewicz S., Konkurencyjność banków a zarządzanie wartością, [w:] J. Bieliński (red.), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa a alokacja kapitału, CeDeWu, Warszawa 2004, s. 218–225.pl_PL
dc.referencesKasiewicz S., Nowe regulacje – instrument równoważenia konkurencyjności i stabilności sektora bankowego, [w:] L. Kurkliński (red.), Zarządzanie ryzykiem – reakcje i wyzwania pokryzysowe, BIK, Warszawa 2011, s. 8–27.pl_PL
dc.referencesKasiewicz S., Wartość klienta w sektorze banków komercyjnych, [w:] D. Zarzecki (red.), Zarządzanie finansami. Cele – organizacja – narzędzia, t. 1, FRRwP, Warszawa 2001, s. 87–101.pl_PL
dc.referencesKasiewicz S., Kurkliński L. (red.), Szok regulacyjny a konkurencyjność i rozwój sektora bankowego, WIB, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKaszubski R., Tupaj-Cholewa A., Prawo bankowe, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKay J., Podstawy sukcesu firmy, PWE, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesKeen M., Krelove R., Norregaard J., The Financial Activities Tax, [w:] S. Claessens, M. Keen, C. Pazarbasioglu (eds), Financial Sector Taxation. The IMF’s Report to G-20 and Background Material, International Monetary Fund, September 2010.pl_PL
dc.referencesKempson E., Whyley C., Kept out or Opted out? Understanding and Combating Financial Exclusion, The Policy Press, Bristol 1999.pl_PL
dc.referencesKhadraoui N., Smida M., Financial development and economic growth: Static and dynamic panel data analysis, „International Journal of Economics & Finance”, Vol. 4, Issue 5, 2012, s. 94–104.pl_PL
dc.referencesKietliński K., Reyes V.M., Oleksyn T., Etyka w biznesie i zarządzaniu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesKieżel M., Marketing relacyjny w sektorze banków detalicznych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2005, s. 100 i n.pl_PL
dc.referencesKilinc M., Neyapti B., Bank regulation and supervision and its welfare implications, „Economic Modelling”, Vol. 29, Issue 2, 2012, s. 132–141.pl_PL
dc.referencesKing B., Bank 3.0., Marshall Cavendish Business, Singapore 2013.pl_PL
dc.referencesKlapper L., Zaidi R., A Survey of Government Regulation and Intervention in Financial Markets, Prepared for the World Development Report 2005: Improving the Investment Climate for Growth and Poverty Reduction, Report No. 31439, World Bank, January 2005.pl_PL
dc.referencesKlimkiewicz K., Społecznie odpowiedzialne działania przedsiębiorstw jako odpowiedź na współczesne problemy w organizacjach – przykłady dobrych praktyk w polityce personalnej, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu”, nr 42, 2009, s. 197–210.pl_PL
dc.referencesKlomp J., de Haan J., Banking risk and regulation: Does one size fit all?, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 36, Issue 12, 2012, s. 3197–3212.pl_PL
dc.referencesKNB, Rekomendacja L z dnia 7 listopada 2001 r. dotycząca roli biegłych rewidentów w procesie nadzoru nad bankami, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesKNB, Rekomendacja M dotycząca zarządzania ryzykiem operacyjnym w bankach, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesKNF, Dane miesięczne, www.knf.gov.pl/opracowania/sektor_bankowy/dane_o_rynku/Dane_miesieczne.html (dostęp: 10.12.2012).pl_PL
dc.referencesKNF, Rekomendacja H dotycząca systemu kontroli wewnętrznej w bankach, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesKoch R., Godden I., Managing Without Management, Nicholas Brealey Publishing, London 1996.pl_PL
dc.referencesKoetter M., Wedow M., Finance and growth in a bank-based economy: Is it quantity or quality that matters?, „Journal of International Money and Finance”, Vol. 29, Issue 8, 2010, s. 1529–1545.pl_PL
dc.referencesKołacz J., Prawo inwestora do informacji na rynku kapitałowym, Wydawnictwo PTM, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKoleśnik J., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, Dokument roboczy służb Komisji. Streszczenie oceny skutków, towarzyszący dokumentowi: Zalecenie Komisji w sprawie dostępu do zwykłego rachunku płatniczego, Bruksela, 2011, http://ec.europa.eu/internal_market/finservices-retail/docs/inclusion/sec_2011_907_pl.pdf (dostęp: 10.09.2012).pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów: Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, KOM(2011) 681, wersja ostateczna, Bruksela, 25.10.2011, http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0681:FIN:PL:PDF (dostęp: 10.09.2012).pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, Wniosek: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, KOM(2011) 452, wersja ostateczna, Bruksela, 20.01.2011.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, Zielona Księga. Równoległy system bankowy, COM(2012) 102 final, Bruksela, 19.03.2012.pl_PL
dc.referencesKomisja Wspólnot Europejskich, Zalecenie Komisji w sprawie polityki wynagrodzeń w sektorze usług finansowych, Bruksela, 30.04.2009, K(2009)3159).pl_PL
dc.referencesKool-Olczak A., Formy organizacyjno-prawne struktur sieciowych przedsiębiorstw, [w:] O. Witczak (red.), Budowanie związków z klientami na rynku business to business, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 67–76.pl_PL
dc.referencesKopaliński W., Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Wydawnictwo Wiedza Powszechna, Warszawa 1970.pl_PL
dc.referencesvon Köppen J., Strategie banków w Europie, CeDeWu, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesKorenik D., Konkurencyjność i konkurencja banków polskich od lat dziewięćdziesiątych XX w. (rynek klientów indywidualnych i gospodarczych), Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2002.pl_PL
dc.referencesKorenik D., O roli służebnej banków komercyjnych, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.pl_PL
dc.referencesKorenik D., Odpowiedzialność banku komercyjnego. Próba syntezy, Difin, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKorenik D. (red.), Innowacyjne usługi banku, PWN, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKorhonen P., Voutilainen R., Finding the most preferred alliance structure between banks and insurance companies, „European Journal of Operational Research”, Vol. 175, Issue 2, 2006, s. 1285–1299.pl_PL
dc.referencesKorzeb Z., Teoria kreowania wartości dla akcjonariuszy w procesach fuzji i przejęć w polskim sektorze bankowym, Difin, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKorzeniowska A., Outsourcing w bankowości, Difin, Warszawa 2009, s. 124.pl_PL
dc.referencesKosiński B., Tendencje rozwojowe na rynku usług bankowych, [w:] L. Oręziak, B. Pietrzak (red.), Bankowość na świecie i w Polsce, Olympus, Warszawa 2000–2001, s. 129–130.pl_PL
dc.referencesKotler P., Marketing – analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner i Ska, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesKotler P., Marketing Management. Analysis, Planning, Implementation, and Control, 7th ed., Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey 1991.pl_PL
dc.referencesKotliński G., System informacji marketingowej w zarządzaniu bankiem komercyjnym, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 1999.pl_PL
dc.referencesKowalska-Musiał M., Morfologia relacji w ujęciu paradygmatu marketingu relacji, [w:] O. Witczak (red.), Budowanie związków z klientami na rynku business to business, CeDeWu, Warszawa 2008, s. 10–20.pl_PL
dc.referencesKozielski R. (red.), Wskaźniki marketingowe, wyd. 3, Wolters Kluwer, Kraków 2008.pl_PL
dc.referencesKrause A., Giansante S., Interbank lending and the spread of bank failures: A network model of systemic risk, „Journal of Economic Behavior & Organization”, Vol. 83, Issue 3, 2012, s. 583–608.pl_PL
dc.referencesKrug A.M., Relacje inwestorskie w nowoczesnej spółce giełdowej, Poligraf, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKucharska B., Kreowanie wartości dla klienta w przedsiębiorstwie handlu detalicznego, [w:] B. Dobiegała-Korona, T. Doligalski (red.), Zarządzanie wartością klienta w przedsiębiorstwach w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011, s. 195–210.pl_PL
dc.referencesKuchciak I., Raje podatkowe w zmniejszaniu obciążeń podatkowych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012.pl_PL
dc.referencesKuchciak I., SEPA jako element integracji systemów płatniczych – analiza szans i zagrożeń, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy. Inspiracje z integracji europejskiej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2008, s. 45–53.pl_PL
dc.referencesKuchciak I., Social media jako element strategii banków opartej na budowaniu relacji z konsumentami, „Zarządzanie i Finanse”, t. 10, nr 4, cz. 1, s. 349–366.pl_PL
dc.referencesKudła J., Instrumenty finansowe, Oficyna Wydawnicza WSM SIG, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesKudła J., Opolski K. (red.), Jakość a wzrost efektywności oddziałów bankowych, CeDeWu, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesKudła J., Struktury organizacyjne banków komercyjnych, Twigger, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesKumar N., The power of trust in manufacturer-retailer relationships, „Harvard Business Review”, November–December 1996, Vol. 74, Issue 6, s. 92–106.pl_PL
dc.referencesKumar V., Zarządzanie wartością klienta, WP PWN, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesKusińska A., Segmentacja rynku i typologia konsumentów, Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesKwiatkiewicz A., Hernik K., Outplacement – przewodnik dla pracodawców, Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesLado A.A., Boyd N.G., Hanlon S.C., Competition, cooperation, and the search for economic rents: A syncretic model, „Academy of Management Review”, Vol. 22, Issue 1, 1997, s. 110–141.pl_PL
dc.referencesLangner A., CreditMetrics a portfel kredytów zagrożonych, CeDeWu, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesLank E., Collaborative Advantage. How Organizations Win by Working Together, Palgrave Macmillan, New York 2006.pl_PL
dc.referencesLanz K., Zatrudnianie i zarządzanie personelem, PWN, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesLarcker D.F., Tayan B., CEO succession planning: Who’s behind door number one?, „Rock Center for Corporate Governance at Stanford University Closer Look Series: Topics, Issues and Controversies in Corporate Governance”, No. CGRP-05, June 2010, http://ssrn.com/abstract=1678062 (dostęp: 23.08.2012).pl_PL
dc.referencesLarcker D., Tayan B., Corporate Governance Matters. A Closer Look at Organizational Choices and Their Consequences, Pearson Education, Upper Saddle River 2011.pl_PL
dc.referencesLastra R.M., Shams H., Public accountability in the financial sector, [w:] E. Ferran, C.A.E. Goodhart, Regulating Financial Services and Markets in the 21st Century, Hart Publishing, Oxford–Portland 2001, s. 165–188.pl_PL
dc.referencesLazar E.P., Shaw K.L., Santon C.T., The value of bosses, „NBER Working Paper Series”, No. WP 18317, August 2012.pl_PL
dc.referencesLeahy G., Managing Banking Relationships, Woodhead Publishing, Cambridge 1997.pl_PL
dc.referencesLenskold J.D., Pomiar rentowności inwestycji marketingowych, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesLevine R., Financial development and economic growth: Views and agenda, „Journal of Economic Literature”, Vol. 35, Issue 2, 1997, s. 688–726.pl_PL
dc.referencesLevine R., The legal environment, banks, and long-run economic growth, „Journal of Money, Credit and Banking”, Vol. 30, No. 3, Part 2: Comparative Financial Systems, 1998, s. 596–613.pl_PL
dc.referencesLevine R., Loayza N., Beck T., Financial intermediation and growth: Causality and causes, „Journal of Monetary Economics”, Vol. 46, Issue 1, 2000, s. 31–77.pl_PL
dc.referencesLewicka D., Zarządzanie kapitałem ludzkim w polskich przedsiębiorstwach. Metody, narzędzia, mierniki, WP PWN, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesLin Y.-F., Corporate governance, leadership structure and CEO compensation: Evidence from Taiwan, „Corporate Governance: An International Review”, Vol. 13, No. 6, 2005, s. 824– 835.pl_PL
dc.referencesLings I.N., Internal market orientation: Construct and consequences, „Journal of Business Research”, Vol. 57, Issue 4, 2004, s. 405–413.pl_PL
dc.referencesLipka A., Król M., Waszczak S., Satoła M., Wartościowanie kapitału ludzkiego organizacji. Problemy metodyczne i próby ich rozwiązywania, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.pl_PL
dc.referencesLiu C.-L.E., Ghauri P.N., Sinkovic R.R., Understanding the impact of relational capital and organizational learning on alliance outcomes, „Journal of World Business”, Vol. 45, Issue 3, 2010, s. 237–249.pl_PL
dc.referencesLlewellyn D.T., An analysis of the causes of the recent banking crises, „European Journal of Finance”, Vol. 8, 2002, s. 152–175.pl_PL
dc.referencesLlewellyn D.T., Inside the ‘Black Box’ of market discipline, „Economic Affairs”, Vol. 25, No. 1, 2005, s. 41–47.pl_PL
dc.referencesLlewellyn D.T., The economic rationale for financial regulation, „FSA Occasional Paper Series”, No. 1, April 1999.pl_PL
dc.referencesLondon Benchmarking Group, Corporate Citizenship, LBG Guidance Manual, Vol. 1: Inputs – Assessing the Contribution, 1st ed., May 2008, www.lbg-online.net/media/5595/lbg_guidance_manual_vol_1_inputs.pdf (dostęp: 15.09.2012).pl_PL
dc.referencesLong M., Vittas D., Financial regulation. Changing the rules of the game, „World Bank Policy Research Working Paper”, No. WPS 0803, November 1991.pl_PL
dc.referencesLopez J.A., Disclosure as a supervisory tool: Pillar 3 of Basel II, „FRBSF Economic Lester”, No. 2003-22, 1.08.2003.pl_PL
dc.referencesLudwiczyński A., Król H. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesLuo Y., A coopetition perspective of global competition, „Journal of World Business”, Vol. 42, Issue 2, 2007, s. 129–144.pl_PL
dc.referencesLynch R.P., Business Alliances Guide. The Hidden Competitive Weapon, Wiley, New York 1993.pl_PL
dc.referencesŁada M., Pomiar ekonomiczny zorientowany na relacje z klientami we współczesnej rachunkowości, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2011.pl_PL
dc.referencesŁukasiewicz-Kamińska A., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa finansowego, Difin, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesŁukasik G., Strategie finansowania rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, Wydawnictwo UE w Katowicach, Katowice 2010.pl_PL
dc.referencesŁukaszewicz G., Kapitał ludzki organizacji. Pomiar i sprawozdawczość, PWN, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesMaak T., Responsible leadership, stakeholder engagement, and the emergence of social capital, „Journal of Business Ethics”, Vol. 74, Issue 4, 2007, s. 329–343.pl_PL
dc.referencesMabberley J., Activity-Based Costing in Financial Institutions, 2nd ed., Pitman Publishing, London 1998.pl_PL
dc.referencesMabberley J., Managing the Future in Financial Institutions. Meeting the Challenge with Better Information, Pitman Publishing, London 1996.pl_PL
dc.referencesMace M.L., Directors: Myth and Reality, Harvard University Press, Boston 1971.pl_PL
dc.referencesMace M.L., The President and the Board of Directors, „Harvard Business Review”, Vol. 50, Issue 2, 1972, s. 37–49.pl_PL
dc.referencesMacKenzie C., Hodgson S. (eds), Rewarding Virtue: Effective Board Action on Corporate Responsibility, 2005, www.insightinvestment.com/responsibility (dostęp: 8.08.2008).pl_PL
dc.referencesMadhok A., Revisiting multinational firms’ tolerance for joint ventures: A trust-based approach, „Journal of International Business Studies”, Vol. 26, Issue 1, 1995, s. 117–137.pl_PL
dc.referencesMalara Z., Rzęchowski J., Zarządzanie informacją na rynku globalnym, C.H. Beck, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesMallin C., Corporate Governance, 3rd ed., Oxford University Press, Oxford 2007.pl_PL
dc.referencesMalysheva N., Walter J.R., How large has the federal financial safety net become?, „Federal Reserve Bank of Richmond Economic Quarterly”, Vol. 96, No. 3, 2010, s. 273–290.pl_PL
dc.referencesMamcarz K., Inwestorski marketing-mix. Instrumenty sygnalizacji w komunikacji z inwestorami, C.H. Beck, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Analiza rentowności produktów banku, „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, nr 5, 2001.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Analizy ryzyka banków dokonywane przez polskie instytucje sieci bezpieczeństwa, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu”, nr 29, 2010, s. 93–104.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Are the financial firms socially responsible? A framework for CSR performance appraisal, [w:] P. Sauer (ed.), Environmental Economics, Policy and International Relations, Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, Prague 2005.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Banki jako podmioty odpowiedzialne społecznie i ekologicznie, [w:] M. Marcinkowska, S. Wieteska (red.), Harmonizacja bankowości i ubezpieczeń w skali narodowej i europejskiej, Difin, Warszawa 2007, s. 451–462.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Budowanie wartości banku poprzez wykorzystanie systemów CRM, [w:] L. Pawłowicz (red.), Dylematy integracji rynku finansowego, ODDK, Gdańsk 2007, s. 101– 114.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Budżetowanie w świetle teorii behawioralnych, [w:] W. Krawczyk (red.), Budżetowanie działalności jednostek gospodarczych – teoria i praktyka, cz. 7, Agencja Wydawniczo-Poligraficzna Art-Tekst, Kraków–Zakopane 2006, s. 257–270.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Corporate governance in banks: Problems and remedies, „Financial Assets and Investing”, Issue 2, 2012, s. 47–67.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Dodatkowe podatki i opłaty od banków – potrzeby praktyki i dylematy teorii finansów, [w:] K. Jajuga (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 170, 2011, s. 100– 127.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Dyscyplina rynkowa – czyli czy prywatny monitoring zwiększa bezpieczeństwo systemu bankowego, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 188, 2005, s. 5–22.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Identyfikacja zagrożeń wypłacalności banku, „Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości”, nr 29(85), 2005, s. 49–80.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Inwestycje społecznie odpowiedzialne, [w:] B. Filipiak, B. Mikołajczyk (red.), Rynki finansowe w rozwoju podmiotów gospodarczych, Difin, Warszawa 2009, s. 239–255.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Is Corporate Social Responsibility economically justified?, [w:] P. Sauer (ed.), Environmental Economics, Policy and International Relations, Nakladatelství a vydavatelství litomyšlského semináře, Praha 2008, s. 235–249.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Jak wzmocnić władztwo korporacyjne w bankach?, [w:] P. Urbanek (red.) Nadzór korporacyjny w warunkach kryzysu gospodarczego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, s. 153–168.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Kapitał klientów jako składowa wartości banków, [w:] J. Duraj (red.), Wartość przedsiębiorstwa – z teorii praktyki i zarządzania, t. 6, cz. 1, Wydawnictwo Naukowe Novum, Płock–Łódź 2006, s. 133–166.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Kompleksowa obsługa finansów osobistych – czyli o agregatorach usług finansowych, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy – szanse i zagrożenia rozwoju, t. 1: Instrumenty i strategie rynku finansowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2005, s. 85–97.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Konsolidacja sektora finansowego – tendencja one-shop finance, [w:] J. Węcławski (red.), Konsolidacja systemu bankowego w Polsce i innych krajach europejskich, „Studia i Prace Naukowe Polskiego Stowarzyszenia Finansów i Bankowości. Zeszyty Naukowe”, nr 2, 2008, s. 121–142.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Koszty i efekty regulacji bankowych. Czy regulacje nadzorcze powodują zmniejszenie ryzyka ponoszonego przez banki?, [w:] B. Filipiak, M. Dylewski (red.), Ryzyko w finansach i bankowości, Difin, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Kształtowanie wartości firmy, PWN, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Nowy ład w bankowości, [w:] P. Urbanek (red.), Nadzór korporacyjny a stabilność sektora finansowego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2012, s. 43–62.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., O skuteczności dyscypliny rynkowej, [w:] J. Czekaj (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej. Rynki finansowe, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004, s. 85–92.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Określanie zapotrzebowania banku na fundusze własne, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 369–378.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Pozyskiwanie kapitału przez banki, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 260, 2011, s. 7–32.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Prawne ograniczenia ujawniania informacji przez banki, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy – konkurencyjność, efektywność, wyzwania, „Annales UMCS”, Sectio H, Vol. XLV, 2, Lublin 2011, s. 173–182.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Produkty bankowe zawierające korzyści społeczne i ekologiczne, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Problemy rozwoju rynku finansowego w aspekcie wzrostu gospodarczego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007, s. 326–332.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Prywatny monitoring banków jako uzupełnienie nadzoru instytucjonalnego, [w:] J. Nowakowski, T. Famulska (red.), Stabilność i bezpieczeństwo systemu bankowego, PSFiB–Difin, Warszawa 2008, s. 67–78.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Regulacje w dobie kryzysu: nadzór, normy ostrożnościowe i rachunkowość, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, nr 534(17), 2009, s. 743–760.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Remuneration of bank managers, a paper for EIASM 9th Workshop on Corporate Governance, Brussels 2012.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Roczny raport z działań i wyników przedsiębiorstwa. Nowe tendencje w sprawozdawczości biznesowej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Rola komisji ds. audytu we wspieraniu efektywnego nadzoru korporacyjnego, [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004, s. 365–386.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne – aspekty teoretyczne, „Przegląd Organizacji”, nr 10, 2010, s. 7–10.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a ich wyniki ekonomiczne – przegląd badań, „Przegląd Organizacji”, nr 12, 2010, s. 3–6.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Standardy kapitałowe banków. Bazylejska Nowa Umowa Kapitałowa w polskich regulacjach nadzorczych, Regan Press, Gdańsk 2009.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Wartość banku. Kreowanie wartości i pomiar wyników działalności banku, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2003.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Wewnętrzne uwarunkowania konkurencyjności banków, [w:] L. Lewandowska (red.), Konkurencyjność firm regionu łódzkiego na rynkach międzynarodowych, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Łódź 2006, s. 93–128.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Wpływ władztwa korporacyjnego na tworzenie wartości przedsiębiorstwa, [w:] S. Rudolf (red.), Rola nadzoru korporacyjnego w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008, s. 35–58.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Zobowiązania jako element funduszy własnych banku, [w:] A. Kopiński (red.), Finanse przedsiębiorstw, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu”, nr 98, 2010, s. 171–181.pl_PL
dc.referencesMarcinkowska M., Milewski R., Wynagrodzenia czołowych kierowników korporacji, „Przemysł Lekki”, nr 1/62/97 (Katedra Ekonomii UŁ).pl_PL
dc.referencesMarkowski K., Cele, funkcje i dylematy funkcjonowania systemów wymiany informacji kredytowej, [w:] L. Kukliński, K. Markowski (red.), Systemy wymiany informacji kredytowej – doświadczenia polskie i europejskie, Biuro Informacji Kredytowej, Warszawa 2012, s. 7–14.pl_PL
dc.referencesMarshall G.W., Goebel D.J., Moncrief W.C., Hiring for success at the buyer–seller interface, „Journal of Business Research”, Vol. 56, Issue 4, 2003, s. 247–255.pl_PL
dc.referencesMasciandaro D., Quintyn M., Regulating the regulators: The changing face of financial supervision architectures before and after the crisis, „European Company Law”, Vol. 6, Issue 5, 2009, s. 187–196.pl_PL
dc.referencesMasiukiewicz P., Regulacje a ryzyko shadow banking w Polsce, „Zarządzanie i Finanse”, t. 10, nr 4, cz. 2, s. 5–22.pl_PL
dc.referencesMasiukiewicz P., Ryzyko dużych banków – perspektywa Polski, CeDeWu, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesMaslow A., Motivation and Personality, Harper & Row, New York 1954.pl_PL
dc.referencesMatheson T., Taxing financial transactions: Issues and evidence, [w:] S. Claessens, M. Keen, C. Pazarbasioglu (eds), Financial Sector Taxation. The IMF’s Report to G-20 and Background Material, International Monetary Fund, b.m.w., September 2010.pl_PL
dc.referencesMatsuoka T., Imperfect interbank markets and the lender of last resort, „Journal of Economic Dynamics and Control”, Vol. 36, Issue 11, 2012, s. 1673–1687.pl_PL
dc.referencesMatten C., Managing Bank Capital. Capital Allocation and Performance Measurement, 2nd ed., John Wiley & Sons, Chichester 2000.pl_PL
dc.referencesMatthews K., Thompson J., Ekonomika bankowości, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesMatuszyk A., Credit Scoring, CeDeWu, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMayes D.G., Nieto M.J., Wall L., Multiple safety net regulators and agency problems in the EU: Is prompt corrective action partly the solution?, „Journal of Financial Stability”, Vol. 4, Issue 3, 2008, s. 232–257.pl_PL
dc.referencesMazur L., Prawo bankowe. Komentarz, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz A., Kapitał ludzki w procesie kształtowania sprawności organizacji, Wydawnictwo URz, Rzeszów 2010.pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz P. (red.), Co firmy sądzą o odpowiedzialności społecznej biznesu? Część II: porównanie postaw i praktyk na Węgrzech, w Polsce i na Słowacji, 2005, www.csrinfo.org (dostęp: 1.12.2005).pl_PL
dc.referencesMcCaig B., Stengos T., Financial intermediation and growth: Some robustness results, „Economics Letters”, Vol. 88, Issue 3, 2005, s. 306–312.pl_PL
dc.referencesMcCarroll V., Habberfield S., The Outlook for Co-operative Banking in Europe 2012. Banking on Values, Building on Agility, Oliver Wyman, b.m.w., 2012.pl_PL
dc.referencesMcConnell J.J., Servaes H., Additional evidence on equity ownership and corporate value, „Journal of Financial Economics”, Vol. 27, Issue 2, 1990, s. 595–612.pl_PL
dc.referencesMcConvill J., Commentary. Executive compensation and corporate governance: Rising above the “Pay-for-Performance” Principle, „American Business Law Journal”, Vol. 43, Issue 2, 2006, s. 413–438.pl_PL
dc.referencesMcGregor D., The Human Side of Enterprise, McGraw Hill, New York 1960.pl_PL
dc.referencesMcKenna E., Beech N., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Gebethner i Ska, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesMcNaughton D., Zarządzanie nowoczesnym bankiem w okresie zmian, t. 1: Efektywne zarządzanie zmianami, Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesMcTaggart J.M., Kontes P.W., Mankins M.C., The Value Imperative. Managing Superior Shareholder Returns, The Free Press, New York 1994.pl_PL
dc.referencesMegginson W.L., The economics of bank privatization, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 29, Issues 8–9, 2005, s. 1931–1980.pl_PL
dc.referencesMelo T., Garrido-Morgado A., Corporate reputation: A combination of social responsibility and industry, „Corporate Social Responsibility and Environmental Management”, Vol. 19, Issue 1, 2012, s. 11–31.pl_PL
dc.referencesMenton A.-L., Co-operation and co-opetition as open innovation practices in the service sector: Which influence on innovation novelty?, „Technovation”, Vol. 31, Issue 1, 2011, s. 44–53.pl_PL
dc.referencesMerton R.C., A functional perspective of financial intermediation, „Financial Management”, Vol. 24, Issue 2, 1995, s. 23–41.pl_PL
dc.referencesMesjasz C., Nadzór, władanie czy ład korporacyjny: problem nie tylko semantyczny, [w:] S. Rudolf, Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006, s. 29–40.pl_PL
dc.referencesMetcalfe J.S., Georghiou L., Cunningham P., Cameron H.M., Evaluation of the Impact of European Community Research Programmes upon the Competitiveness of European Industry – Concepts and Approaches, Commission of the European Communities, Luxembourg 1992, http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/evaluation_of_the_impact_of_ec_research_programmes_on_competitiveness_of_european_industry.pdf (dostęp: 3.09.2012).pl_PL
dc.referencesMicco A., Panizza U., Yañez M., Bank ownership and performance. Does politics matter?, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 31, Issue 1, s. 219–241.pl_PL
dc.referencesMichór A., Nowa europejska architektura nadzoru nad rynkiem bankowym, „Bezpieczny Bank”, nr 1(43), 2011, s. 71–90.pl_PL
dc.referencesMiklaszewska E. (red.), Bank na rynku finansowym, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesMiklaszewska E., Mikołajczyk K., Foreign bank entry and bank performance in Poland: Testing the global advantage hypothesis, „Journal of Money, Investment and Banking”, Issue 10, 2009, s. 57–78.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk B., Kurczewska A. (red.), Mikrokredyty w Europie sposobem na pobudzenie przedsiębiorczości i walkę z wykluczeniem społecznym, Difin, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesMikołajczyk B., Kurczewska A., Fila J., Klastry na świecie. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesMikołajek-Gocejna M., Konkurowanie o kapitał, [w:] A. Szablewski (red.), Migracja kapitału w globalnej gospodarce, Difin, Warszawa 2009, s. 74–102.pl_PL
dc.referencesMikołajek-Gocejna M., Zarządzanie oczekiwaniami inwestorów, [w:] A. Szablewski (red.), Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw, Poltext, Warszawa 2010, s. 209–237.pl_PL
dc.referencesMiller D., Sardais C., Angel agents: Agency theory reconsidered, „Academy of Management Perspectives”, Vol. 25, Issue 2, 2011, s. 6–13.pl_PL
dc.referencesMishkin F.S., Ekonomika pieniądza, bankowości i rynków finansowych, PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesMishkin F.S., Financial policies and the prevention of financial crises in emerging market countries, „NBER Working Paper”, No. 8087, January 2001.pl_PL
dc.referencesMishkin F.S., The Economics of Money, Banking and Financial Markets, 9th ed., Pearson, Boston 2010.pl_PL
dc.referencesMiwa Y., Ramseyer J.M., Does ownership matter? Evidence from the Zaibatsu Dissolution Program, „Journal of Economics and Management Strategy”, Vol. 12, Issue 1, 2003, s. 67–90.pl_PL
dc.referencesMokrzysz-Olszyńska A., Znaczenie soft law w regulowaniu działalności reklamowej, „Working Papers”, nr 281, 2007 (SGH, Instytut Gospodarki Światowej).pl_PL
dc.referencesMondschean T.S., Opiela T.P., Bank time deposit rates and market discipline in Poland: The impact of state ownership and deposit insurance reform, „Journal of Financial Services Research”, Vol. 15, Issue 3, 1999, s. 179–196.pl_PL
dc.referencesMoody’s Investor Service, Moody’s Consolidated Global Bank Rating Methodology, 29.06.2012, www.moodys.com/research/Moodys-Consolidated-Global-Bank-Rating-Methodology--PBC_ 143152 (dostęp: 23.08.2012).pl_PL
dc.referencesMorck R., Shleifer A., Vishny R., Management ownership and market valuation: An empirical analysis, „Journal of Financial Economics”, Vol. 20, Issues 1–2, 1988, s. 293–315.pl_PL
dc.referencesMorgan G., Obrazy organizacji, PWN, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesMotta M., Competition Policy. Theory and Practice, Cambridge University Press, Cambridge 2004.pl_PL
dc.referencesMulhern F.J., Customer profitability analysis: Measurement, concentration, and research directions, „Journal of Interactive Marketing”, Vol. 13, Issue 1, 1999, s. 25–40.pl_PL
dc.referencesMurowaniecki Ł., Model rozliczeń międzybankowych w czasie rzeczywistym na przykładzie banków spółdzielczych, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.pl_PL
dc.referencesMurphy K.J., Executive compensation, [w:] O. Ashenfelter, D. Card (eds), Handbook of Labor Economics, Elsevier, Vol. 3B, 1999, s. 2485–2563.pl_PL
dc.referencesNartowski A., Perspektywa samoregulacji polskiego rynku. Umowa społeczna czy interwencja państwa?, [w:] D. Dobija, I. Koładkiewicz (red.), Ład korporacyjny, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesNash J.F. Jr., Bargaining problem, „Econometrica”, Vol. 18, No. 2, 1950, s. 156–162.pl_PL
dc.referencesNash J.F. Jr., Non-cooperative games, „The Annales of Mathemtics”, Vol. 54, Issue 2, 1951, s. 286–295.pl_PL
dc.referencesNash J.F. Jr., Two-person cooperative games, „Econometrica”, Vol. 21, No. 1, 1953, s. 128–140.pl_PL
dc.referencesNBP, Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa, grudzień 2011.pl_PL
dc.referencesNBP, Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa, lipiec 2011.pl_PL
dc.referencesNBP, Raport o stabilności systemu finansowego, Warszawa, lipiec 2012.pl_PL
dc.referencesNBP, Rola Narodowego Banku Polskiego w zakresie nadzoru nad systemami płatności, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesNBP, Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2008 r., Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesNBP, Wybrane aspekty dodatkowego opodatkowania banków w kontekście debaty na forum Unii Europejskiej, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesNear J.P., Miceli M.P., Whistle-blowing: Myth and reality, „Journal of Management”, Vol. 22, Issue 3, 1996, s. 507–526.pl_PL
dc.referencesNelly A., Adams Ch., Kennerley M., The Performance Prism. The Scorecard for Measuring and Managing Business Success, FT Prentice Hall, London 2002.pl_PL
dc.referencesNestor Advisors, Bank Boards after the Flood. The Changing Governance of the 25 Largest European Banks, October 2010.pl_PL
dc.referencesNestor Advisors, Board Profile, Structure and Profiles in Large European Banks. A Comparative Corporate Governance Study, 2008.pl_PL
dc.referencesvon Neumann J., Morgenstern O., Theory of Games and Economic Behavior, Princeton University Press, New Jersey 2007.pl_PL
dc.referencesNicholas R.F., Promocja i sprzedaż usług bankowych, Olympus, Warszawa 1993.pl_PL
dc.referencesNiedziółka D.A., Relacje inwestorskie, PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesNier E., Baumann U., Market discipline, disclosure and moral hazard in banking, „Journal of Financial Intermediation”, Vol. 15, Issue 3, 2006, s. 332–361.pl_PL
dc.referencesNieżurawska J., Elastyczne systemy wynagrodzeń w przedsiębiorstwach w Polsce, TNOiK, Toruń 2010.pl_PL
dc.referencesNieżurawski L., Pawłowska B., Witkowska J., Satysfakcja klienta. Strategia – pomiar – zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010.pl_PL
dc.referencesNiu J., Can subordinated debt constrain banks’ risk taking?, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 32, Issue 6, 2008, s. 1110–1119.pl_PL
dc.referencesNosowski A., Zarządzanie procesami w instytucjach finansowych, C.H. Beck, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesNowak D., Zarządzanie międzyorganizacyjnymi relacjami kooperacyjnymi w przedsiębiorstwach przemysłowych, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2012, s. 15–32.pl_PL
dc.referencesNowak M., Controlling działalności marketingowej, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesNowak-Lewandowska R., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw wobec pracowników, [w:] Z. Pisz, M. Rojek-Nowosielska (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu. Uwarunkowania, kontrowersje, dobre i złe praktyki, „Prace Naukowe UE we Wrocławiu”, nr 42, 2009, s. 157–167.pl_PL
dc.referencesNowicki A. (red.), System informacyjny marketingu przedsiębiorstwa. Modelowanie, PWE, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesObłój K., Strategia organizacji, wyd. 2, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesO’Connor J., Galvin E., Marketing & Information Technology, Pitman Publishing, London 1997.pl_PL
dc.referencesOECD, Corporate Governance and the Financial Crisis: Key Findings and Main Messages, OECD, June 2009.pl_PL
dc.referencesOECD, Improving Financial Literacy. Analysis of Issues and Policies, OECD Publishing, Paris 2005.pl_PL
dc.referencesOECD, Policy Framework for Effective and Efficient Financial Regulation, General Guidance and High-Level Checklist, 2010, http://www.oecd.org/finance/financialmarkets/44362818.pdf (dostęp: 15.09.2012).pl_PL
dc.referencesOECD, Recent Trends and Regulatory Implications in Socially Responsible Investment for Pension Funds, OECD Roundtable on Corporate Responsibility, 2007.pl_PL
dc.referencesOECD, Regulatory Policy and the Road to Sustainable Growth, 2010, http://www.oecd.org/regreform/policyconference/46270065.pdf (dostęp: 15.09.2012).pl_PL
dc.referencesOECD, Supervision of financial services in the OECD area, „Financial Market Trends”, No. 81, April 2002.pl_PL
dc.referencesOffice of the Comptroller of the Currency, Bank Failure. An Evaluation of the Factors Contributing to the Failure of the National Banks, Washington 1988.pl_PL
dc.referencesOffice of the Comptroller of the Currency, Detecting Red Flags in Board Reports. A Guide for Directors, Washington 2003.pl_PL
dc.referencesOffice of the Comptroller of the Currency, Problem Bank Identification, Rehabilitation, and Resolution. A Guide to Examiners, Washington 2001.pl_PL
dc.referencesOfiarski Z., Prawo bankowe, wyd. 4, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesOliver C., Determinants of interorganizational relationships: Integration and Future Directions, „Academy of Management Review”, Vol. 15, Issue 2, 1990, s. 241–265.pl_PL
dc.referencesOlszak M., Bankowe normy ostrożnościowe, Wydawnictwo Temida 2, Białystok 2011.pl_PL
dc.referencesOngena S., Smith D.C., Bank relationships: A Review, [w:] P. Harker, S.A. Zenios (eds), The Performance of Financial Institutions, Cambridge University Press, Cambridge 2000, s. 221–258.pl_PL
dc.referencesOplustil K., Instrumenty nadzoru korporacyjnego (corporate governance) w spółce akcyjnej, C.H. Beck, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesOpolski K., ABC bankowości. Samodzielny pracownik bankowy, Olympus, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesOpolski K., Strategia jakości w nowoczesnym zarządzaniu bankiem, Olympus, Warszawa 1998.pl_PL
dc.referencesOrzeszko T., Instytucje z sercem – historia i teraźniejszość unii kredytowych w Stanach Zjednoczonych, CeDeWu, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesOstrowska E., Banki na rynkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesOstrowska E., Dylematy zrównoważonego rozwoju sektora finansowego w Polsce, [w:] E. Ostrowska, J. Ossowski (red.), Rynki finansowe. Mikrofinanse, Fundacja na Rzecz Polskich Związków Kredytowych – Instytut Stefczyka, Sopot 2009, s. 365–383.pl_PL
dc.referencesOtto J., Marketing relacji. Koncepcja i stosowanie, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesOuchi W., Theory Z: How American Management Can Meet the Japanese Challenge, Addison-Wesley, Boston 1981.pl_PL
dc.referencesOwsiak S., Finanse publiczne. Teoria i praktyka, wyd. 3, WN PWN, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesThe Oxford English Dictionary, Clarendon Press, Oxford 1989.pl_PL
dc.referencesPaluszak G., Znaczenie rozwoju sektora bankowego dla wzrostu gospodarczego, [w:] R. Szewczyk (red.), Nauki finansowe wobec współczesnych problemów gospodarki polskiej, t. 3: Bankowość, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2004, s. 49–55.pl_PL
dc.referencesPark S., Market discipline by depositors: Evidence from reduced-form equations, „The Quarterly Review of Economics and Finance”, Vol. 35, Issue 5, 1995, s. 497–514.pl_PL
dc.referencesPark S., Peristiani S., Are bank shareholders enemies of regulators or a potential source of market discipline?, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 31, Issue 8, 2007, s. 2493–2515.pl_PL
dc.referencesParkhe A., Building trust in international alliances, „Journal of World Business”, Vol. 33, Issue 4, 1998, s. 417–437.pl_PL
dc.referencesPastusiak R., Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym. Operacje giełdowe rynku publicznego i niepublicznego, CeDeWu, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPatora K., Rynek międzybankowy a stabilność finansowa sektora banków komercyjnych, „Zarządzanie i Finanse”, t. 10, nr 4, cz. 2, 2012, s. 129–144.pl_PL
dc.referencesPawłowicz L., Dlaczego potrzebujemy nowej architektury sieci bezpieczeństwa finansowego w Unii Europejskiej, [w:] J. Nowakowski, J. Ostaszewski (red.), Wybrane zagadnienia teorii oraz praktyki finansów, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2005, s. 33–39.pl_PL
dc.referencesPawłowicz L., Kryzys zaufania na rynkach finansowych z perspektywy kraju goszczącego, [w:] J. Szambelańczyk (red.), Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, ZBP, Warszawa 2009, s. 83–88.pl_PL
dc.referencesPawłowicz L., Wyzwania dla polityki stabilności płynące z mechanizmu współczesnego kryzysu finansowego, [w:] L. Dziawgo (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008, s. 77–89.pl_PL
dc.referencesPawłowicz L., Wierzba R., Problemy budowy sieci bezpieczeństwa finansowego w Unii Europejskiej, [w:] J. Bieliński (red.), Kapitał intelektualny w realizacji celów Strategii Lizbońskiej, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2007, s. 97–110.pl_PL
dc.referencesPearce J.A., Zahra S.A., Board composition from a strategic contingency perspective, „Journal of Management Studies”, Vol. 29, Issue 4, 1992.pl_PL
dc.referencesPeláez C.M., Peláez C.A., Financial Regulation after the Global Recession, Palgrave Macmillan, New York 2009.pl_PL
dc.referencesPennacchi G.G., Alternative forms of deposit insurance: Pricing and bank incentive issues, „Journal of Banking & Finance”, Vol. 11, Issue 2, 1987, s. 291–312.pl_PL
dc.referencesPfeffer J., Six dangerous myths about pay, „Harvard Business Review”, May–June 1998, s. 109–119.pl_PL
dc.referencesPfeffer J., Size and composition of corporate boards of directors: The organization and its environment, „Administrative Science Quarterly”, Vol. 17, No. 2, 1972, s. 218–228.pl_PL
dc.referencesPfeffer J., Salancik G.R., The External Control of Organizations, Harper and Row, New York 1978.pl_PL
dc.referencesPhilippon T., Skreta V., Optimal interventions in markets with adverse selection, „American Economic Review”, Vol. 102, Issue 1, 2012, s. 1–28.pl_PL
dc.referencesPiaseczny L. (red.), Metody i procedury wyceny przedsiębiorstw, Topexim, Warszawa 1991.pl_PL
dc.referencesPieloch A., Próba zastosowania modelu A.K. Dietmar w analizie motywów wykupu akcji własnych na GPW w Warszawie SA, [w:] J. Duraj (red.), Przedsiębiorstwo na rynku kapitałowym, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010, s. 217–236.pl_PL
dc.referencesPietrzak B., Polański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPizam A., The return of the fifth marketing mix P, „International Journal of Hospitality Management”, Vol. 30, Issue 4, 2011, s. 763–764.pl_PL
dc.referencesPKPP Lewiatan, Deloitte, Błędy i bariery w dialogu firm z interesariuszami w Polsce, Warszawa 2011, http://odpowiedzialnybiznes.pl/pl/baza-wiedzy/publikacje/pliki-do-pobrania/bledy-i-barieryw-dialogu-firm-z-interesariuszami-w-polsce,5476.html (dostęp: 12.01.2012).pl_PL
dc.referencesPluta-Olearnik M., Marketing usług, PWE, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesPluta-Olearnik M., Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesPoddar S., Consumption taxes: The role of the Value-Added Tax, [w:] P. Honohan (ed.), Taxation of Financial Intermediation. Theory and Practice for Emerging Economies, World Bank Publications, Washington 2003.pl_PL
dc.referencesPodstawka M. (red.), Finanse, PWN, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPolański Z., Woźniak B., System finansowy w Polsce, t. 1, PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPoliwoda-Matiolańska A., Odpowiedzialność społeczna w procesie zarządzania przedsiębiorstwem, C.H. Beck, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesPolowczyk J., Zarządzanie strategiczne w przedsiębiorstwie w ujęciu behawioralnym, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań 2012.pl_PL
dc.referencesPolskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych ACI Polska, Kodeks Wzorcowy (Międzynarodowy Kodeks Postępowania i Praktyki Rynków Finansowych), 2004, www.acipolska.pl/kodekswzorcowy.html (dostęp: 30.09.2008).pl_PL
dc.referencesPop A., Pop D., Requiem for market discipline and the specter of TBTF in Japanese banking, „Quarterly Review of Economics and Finance”, Vol. 49, Issue 4, 2009, s. 1429–1459.pl_PL
dc.referencesLa Porta R., Lopez-de-Silanes F., Shleifer A., Government ownership of commercial banks, „Journal of Finance”, Vol. 57, No. 1, 2002, s. 265–301.pl_PL
dc.referencesLa Porta R., Lopez de Silanes F., Shleifer A., Vishny R., Investor protection and corporate valuation, „Journal of Finance”, Vol. 57, Issue 3, 2002, s. 1147–1170.pl_PL
dc.referencesLa Porta R., Lopez de Silanes F., Shleifer A., Vishny R.W., The legal environment, banks, and long-run economic growth, „National Bureau of Economic Research Working Paper”, No. 5879, January 1997.pl_PL
dc.referencesPorter M.E., Competitive Advantage of Nations, MacMillan Press, London 1990.pl_PL
dc.referencesPorter M.E., Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesPorter M.E., Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1994.pl_PL
dc.referencesPorter M.E., Kramer M.R., Strategy & society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility, „Harvard Business Review”, Vol. 84, Issue 12, 2006, s. 78–92.pl_PL
dc.referencesPółtorak B., Sekurytyzacja kredytu hipotecznego, wyd. 2, CeDeWu, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesProniewski M., Tarasiuk W., Zarządzanie instytucjami kredytowymi. Strategie, modele biznesowe i operacyjne, C.H. Beck, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesPrzybyciński T., Konkurencja a sektor bankowy w Polsce, Szkoła Gówna Handlowa, Warszawa 2000.pl_PL
dc.referencesPrzybylska-Kapuścińska W., Bank centralny i stabilność finansowa – ku nowemu konsensusowi?, [w:] A. Alińska (red.), Eseje o stabilności finansowej, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 285–294.pl_PL
dc.referencesPrzybylska-Kapuścińska W., Krytyka celów i instrumentów kreowania polityki pieniężnej współczesnych banków centralnych, [w:] A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość centralna, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 35–50.pl_PL
dc.referencesPrzybylska-Kapuścińska W., Relacje między bankiem centralnym a bankami komercyjnymi w świetle wyzwań współczesnej gospodarki, [w:] K. Jajuga (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 170, 2011, s. 162–176.pl_PL
dc.referencesPrzybylska-Kapuścińska W. (red.), Pośrednictwo finansowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesPrzybylska-Kapuścińska W. (red.), Współczesna polityka pieniężna, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPrzybylska-Kapuścińska W. (red.), Zarządzanie ryzykiem i płynnością banku komercyjnego, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2001.pl_PL
dc.referencesPyka I., Bank centralny na współczesnym rynku pieniężnym, C.H. Beck, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesPyka I., Rynkowe instrumenty finansowe w alokacji kapitału bankowego, Difin, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesPyka I. (red.), Kapitał finansowy banków, PWE, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPyka I. (red.), Przesłanki i formy sekurytyzacji aktywów podmiotów gospodarczych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesPyka I. (red.), Rynek finansowy, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2010.pl_PL
dc.referencesPyka I. (red.), Rynek pieniężny i kapitałowy, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2003.pl_PL
dc.referencesRappaport A., New thinking on how to link executive pay with performance, „Harvard Business Review”, March–April 1999.pl_PL
dc.referencesRappaport A., Wartość dla akcjonariuszy, WIG Press, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesRazaee Z., Corporate Governance and Ethics, John Wiley & Sons, Hoboken 2009.pl_PL
dc.referencesRazaee Z., Corporate Governance Post Sarbanes-Oxley. Regulations, Requirements, and Integrated Processes, John Wiley & Sons, Hoboken 2007.pl_PL
dc.referencesRead C., Ross J., Dunleavy J., Schulman D., Bramante J., eCFO: Sustaining Value in New Corporation, John Wiley & Sons, Hoboken 2001.pl_PL
dc.referencesReichheld F.F., The Loyalty Effect. The Hidden Force Behind Growth, Profits, and Lasting Value, Harvard Business School Press, Boston 1996.pl_PL
dc.referencesReichheld F.F., The one number you need to grow, „Harvard Business Review”, Vol. 81, Issue 12, 2003, s. 46–54.pl_PL
dc.referencesReinhardt F.L., Stavins R.N., Vietor R.H.K., Corporate social responsibility through an economic lens, „NBER Working Paper”, No. 13989, May 2008.pl_PL
dc.referencesRemisiewicz M., Nowe technologie w relacjach inwestorskich, [w:] M. Panfil, A. Szablewski (red.), Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006, s. 593–615.pl_PL
dc.referencesResti A., Sironi A., Risk Management and Shareholers’ Value in Banking. From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies, John Wiley & Sons, Chichester 2007.pl_PL
dc.referencesRiahi-Belkaoui A., Behavioral Management Accounting, Quorum Books, Westpoint, Connecticut 2002.pl_PL
dc.referencesRitala P., Hurmelinna-Laukkanen P., What’s in it for me? Creating and appropriating value in innovation-related coopetition, „Technovation”, Vol. 29, Issue 12, 2009, s. 819–828.pl_PL
dc.referencesRobertson-Smith G., Markwick C., Employee Engagement. A Current Review of Thinking, IES Report No. 469, Institute for Employment Studies, 2009, www.nhsemployers.org/SiteCollectionDocuments/Staff%20engagement%20current%20thinking.pdf (dostęp: 25.08.2012).pl_PL
dc.referencesRochet J.Ch., Rebalancing the Three Pillars of Basel II, „FRBNY Economic Policy Review”, September 2004.pl_PL
dc.referencesRogowski W., Regulatory governance czyli władanie w sieci stabilności finansowej (safety net) – polskie rozwiązania, [w:] S. Rudolf (red.), Tendencje zmian w nadzorze korporacyjnym, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2006, s. 107–130.pl_PL
dc.referencesRomanowska M., Alianse strategiczne przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesRoos J., Roos G., Dragonetti N.C., Edvinsson L., Intellectual Capital. Navigating the New Business Landscape, Macmillan Press, London 1997.pl_PL
dc.referencesRoubini N., Mihm S., Ekonomia kryzysu, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesRucci A.J., Kirn S.P., Quinn R.T., The employee–customer–profit chain at sears, „Harvard Business Review”, Vol. 76, No. 1, 1998, s. 82–97.pl_PL
dc.referencesRudawska E., Znaczenie relacji z klientami w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe USz, Szczecin 2008.pl_PL
dc.referencesRudnicka A., CSR – doskonalenie relacji społecznych w firmie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesRudolf S., Przedstawicielstwo pracownicze w organach nadzoru korporacyjnego – tendencje zmian, [w:] S. Rudolf (red.), Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2004, s. 387–403.pl_PL
dc.referencesRudolf S., Janusz T., Stos D., Urbanek P., Efektywny nadzór korporacyjny, PWE, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesRutkowska-Tomaszewska E., Zasady dobrych praktyk na rynku usług bankowych i ich znaczenie w działalności Bankowego Arbitrażu Konsumenckiego, „Kwartalnik Arbitraż i Mediacja”, nr 4(12), 2010.pl_PL
dc.referencesRybak M., Etyka menadżera – społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, WN PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesRybiński K., Globalizacja w trzech odsłonach, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesSagan A. (red.), Wartość dla klienta w układach rynkowych. Aspekty metodologiczne, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2011.pl_PL
dc.referencesSajkiewicz A., Człowiek – kreator wartości przedsiębiorstwa, [w:] A. Herman, A. Szablewski (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999, s. 73–100.pl_PL
dc.referencesSantos J.A.C., Bank capital regulation in contemporary banking theory, „Financial Markets, Institutions & Instruments”, Vol. 10, No. 2, 2001, s. 41–84.pl_PL
dc.referencesSapienza P., The effects of government ownership on bank lending, „Journal of Financial Economics”, Vol. 72, Issue 2, 2004, s. 357–384.pl_PL
dc.referencesSchaeck K., Cisak M., Meachler A., Stolz S., Who disciplines bank managers?, „Review of Finance”, Vol. 16, No. 1, 2012, s. 197–243.pl_PL
dc.referencesSchein E.H., Organizational Culture and Leadership, 4th ed., Jossey-Bass. A Wiley Imprint, San Francisco 2010.pl_PL
dc.referencesSchich S., Financial crisis: Deposit insurance and related financial safety net aspects, „Financial Market Trends”, Issue 2, 2008, s. 73–111.pl_PL
dc.referencesSchierenbeck H., Ertragsorientiertes Bankmanagment, Bd. 1–3, Ed. 7, Gabler, Wiesbaden 2001.pl_PL
dc.referencesSchulman D.S., Harmer M.J., Dunleavy J.R., Lusk J.S., Shared Services. Adding Value to the Business Units, John Wiley & Sons, New York 1999.pl_PL
dc.referencesSelznick P., Leadership in Administration, Harper and Row, New York 1957.pl_PL
dc.referencesSelznick P., TVA and the Grass Roots. A Study in the Sociology of Formal Organization, University of California Press, Berkeley–Los Angeles 1949.pl_PL
dc.referencesde Serres A., Kobayakawa S., Sløk T., Vartia L., Regulation of financial systems and economic growth, „OECD Economics Department Working Papers”, No. 506, 2006.pl_PL
dc.referencesShen C.-H., Lin C.-Y., Why government banks underperform: A political interference view, „Journal of Financial Intermediation”, Vol. 21, Issue 2, 2012, s. 181–202.pl_PL
dc.referencesShimpi P., Integrating Corporate Risk Management, Texere, New York 2001.pl_PL
dc.referencesShivdasani A., Board composition, ownership structure, and hostile takeovers, „Journal of Accounting and Economics”, Vol. 16, Issues 1–3, s. 167–198.pl_PL
dc.referencesShleifer A., State versus private ownership, „Journal of Economic Perspectives”, Vol. 12, Issue 4, 1998, s. 133–150.pl_PL
dc.referencesShleifer A., Vishny R.W., A survey of corporate governance, „Journal of Finance”, Vol. 52, Issue 2, 1997, s. 737–783.pl_PL
dc.referencesSikorski C., Kultura organizacyjna w instytucji, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1990.pl_PL
dc.referencesSimons R., Performance Measurement and Control Systems for Implementing Strategy, Prentice Hall, Upper Saddle River 1999.pl_PL
dc.referencesSims R.R., The challenge of ethical behavior in organizations, „Journal of Business Ethics”, Vol. 11, 1992, s. 505–513.pl_PL
dc.referencesSinkey J.F., Jr., Commercial Bank Financial Management in the Financial-Services Industry, 6th ed., Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey 2002.pl_PL
dc.referencesSironi A., Testing for market discipline in the European banking industry: Evidence from subordinated debt issues, „Journal of Money, Credit, and Banking”, Vol. 35, No. 3, 2003, s. 443–472.pl_PL
dc.referencesSirower M.J., The Synergy Trap, The Free Press, New York 1997.pl_PL
dc.referencesSkipper H.D. Jr., Financial services integration worldwide, „Policy Issues in Insurance: Insurance Regulation and Supervision in OECD Countries”, No. 3, May 2001, s. 99–172.pl_PL
dc.referencesSkowron S., Skowron Ł., Lojalność klienta a rozwój organizacji, Difin, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSławiński A., Kierunki ewolucji nadzoru bankowego, [w:] A. Alińska (red.), Polityka monetarna i fiskalna a stabilność sektora finansowego, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 123–135.pl_PL
dc.referencesSławiński A., Paradygmat finansowy a nadzór bankowy, [w:] W. Frąckowiak, J. Szambelańczyk (red.), Ku nowemu paradygmatowi nauk o finansach, „Zeszyty Naukowe UE w Poznaniu”, nr 144, 2010, s. 103–110.pl_PL
dc.referencesSławiński A., Rola inwestorów instytucjonalnych, banków i funduszy arbitrażowych w rozwoju globalnego rynku finansowego, http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/publikacje/wyklady/wyklady_archiwum.html (dostęp: 16.08.2012).pl_PL
dc.referencesSławiński A. (red.), Polityka pieniężna, C.H. Beck, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesSleet C.M., Smith B.D., Deposit insurance and lender of last resort functions, „Journal of Money, Credit and Banking”, Vol. 32, Issue 3, 2000, s. 518–575.pl_PL
dc.referencesSmaga P., Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego i wyzwania przed nią stojące, „Bezpieczny Bank”, nr 1(43), 2011, s. 91–109.pl_PL
dc.referencesSmith M., New Tools For Management Accounting, Pitman Publishing, London 1995.pl_PL
dc.referencesSmyczek S., Nowe trendy w zachowaniach konsumentów na rynkach finansowych, Placet, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSobol E. (red.), Nowy słownik języka polskiego, PWN, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesSokołowski J., Zarządzanie przez podatki, WN PWN, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesSolarz J.K., Nanofinanse. Codzienność zmienia świat, C.H. Beck, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSolarz J.K., W poszukiwaniu modelu systemu bankowego dla Polski, „Materiały i Studia”, nr 48, 1994 (NBP).pl_PL
dc.referencesSolarz J.K., Zarządzanie ryzykiem systemu finansowego, PWN, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSolarz J.K., Zarządzanie strategiczne w bankach, Poltext, Warszawa 1997.pl_PL
dc.referencesSolomon J., Corporate Governance and Accountability, 2nd ed., John Wiley & Sons, Chichester 2007.pl_PL
dc.referencesSójka T., Obowiązki informacyjne spółek publicznych i odpowiedzialność cywilna za ich naruszenie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSPI Finance, Social Performance Indicators for the Financial Industry, 2002, www.spifinance.com/SPI_Finance_2002.pdf (dostęp: 5.07.2003).pl_PL
dc.referencesSrokosz W., Instytucje parabankowe w Polsce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesStankiewicz M.J., Konkurencyjność przedsiębiorstwa: budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, wyd. 2, Dom Organizatora TNOiK, Toruń 2005.pl_PL
dc.referencesSternberg E., Just Business. Business Ethics in Action, 2nd ed., Oxford University Press, Oxford 2000.pl_PL
dc.referencesStewart G.B., The Quest for Value, Harper Business, New York 1991.pl_PL
dc.referencesStępień K., Konsolidacja a efektywność banków w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesStodolny P., Analiza satysfakcji i lojalności klientów bankowych, Cedewu, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesStoner J.A.F., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.pl_PL
dc.referencesSunley E.M., Corporate income tax treatment of loan-loss reserves, [w:] P. Honohan (ed.), Taxation of Financial Intermediation. Theory and Practice for Emerging Economies, World Bank Publications, Washington 2003.pl_PL
dc.referencesSveiby K.-E., The New Organizational Wealth. Managing and Measuring Knowledge-Based Assets, Berrett-Koehler Publishers, San Francisco 1997.pl_PL
dc.referencesSwacha-Lech M., Bankassurance – sprzedaż produktów bankowo-ubezpieczeniowych, CeDeWu, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSwoboda U.C., Bankowość detaliczna, Cedewu, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesSzablewski A., Kapitał klienta, [w:] M. Panfil, A. Szablewski, Metody wyceny spółki. Perspektywa klienta i inwestora, Poltext, Warszawa 2006, s. 57–80.pl_PL
dc.referencesSzabłowska E., Ryzyko transakcji sekurytyzacyjnych, [w:] B. Filipiak, M. Dylewski (red.), Ryzyko w finansach i bankowości, Difin, Warszawa 2010, s. 150–160.pl_PL
dc.referencesSzabłowska E., Sekurytyzacja – innowacyjne narzędzie zarządzania należnościami w przedsiębiorstwie, „Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica”, nr 223, 2010, s. 191–203.pl_PL
dc.referencesSzabłowska E., Marcinkowska M., Rola agencji ratingowych w procesie sekurytyzacji, [w:] P. Karpuś, J. Węcławski (red.), Rynek finansowy w erze zawirowań, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2009, s. 449–459.pl_PL
dc.referencesSzambelańczyk J., Banki spółdzielcze w Polsce w procesach zmian systemowych, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2006.pl_PL
dc.referencesSzambelańczyk J., Kapitał społeczny jako warunek stabilności systemu bankowego, [w:] J. Szambelańczyk (red.), Globalny kryzys finansowy i jego konsekwencje w opiniach ekonomistów polskich, ZBP, Warszawa 2009, s. 97–106.pl_PL
dc.referencesSzambelańczyk J., Ludzie i ryzyko w spółdzielczych instytucjach kredytowych, [w:] E. Ostrowska, J. Ossowski (red.), Rynki finansowe. Mikrofinanse, Fundacja na Rzecz Polskich Związków Kredytowych – Instytut Stefczyka, Sopot 2009, s. 157–175.pl_PL
dc.referencesSzambelańczyk J., Problemy stabilności sektora bankowego na tle doświadczeń globalnego kryzysu finansowego, [w:] K. Jajuga (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 170, 2011, s. 177–198.pl_PL
dc.referencesSzambelańczyk J. (red.), Zarządzanie bankiem spółdzielczym, WSB, Poznań 1997.pl_PL
dc.referencesSzczepaniec M., Marketing relacyjny jako element strategii banków komercyjnych, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesSzczepańska O., Stabilność finansowa jako cel banku centralnego. Studium teoretyczno-poznawcze, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesSzczepańska O., Sotomska-Krzysztofik P., Pawliszyn M., Pawlikowski A., Instytucjonalne uwarunkowania stabilności finansowej na przykładzie wybranych krajów, „Materiały i Studia”, z. 173, 2004 (NBP).pl_PL
dc.referencesSzewc-Rogalska A., Wpływ struktur własnościowych spółek giełdowych na kreację wartości dla akcjonariuszy, Wydawnictwo URz, Rzeszów 2012.pl_PL
dc.referencesSzmidt C., Odpowiedzialność wobec pracowników, [w:] W. Gasparski, Biznes, etyka, odpowiedzialność, WP PWN, Warszawa 2012, s. 340–353.pl_PL
dc.referencesSznajder A. (red.), Alianse marketingowe. Partnerstwa przedsiębiorstw dla zwiększenia konkurencyjności, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2012.pl_PL
dc.referencesSzpringer W., Alianse strategiczne, fuzje i przejęcia, [w:] A. Herman, A. Szablewski (red.), Zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 1999, s. 213–257.pl_PL
dc.referencesSzpringer W., Bezpieczeństwo systemu bankowego. Konkurencja czy współpraca?, Twigger, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesSzpringer W., Kredyt konsumencki i upadłość konsumencka na rynku usług finansowych UE, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesSzpringer W., Ochrona klienta usług bankowych w Unii Europejskiej i w Polsce, Twigger, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesSzpringer W., Społeczna odpowiedzialność banków. Między ochroną konsumenta a osłoną socjalną, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesSzulc D., Bank centralny jako uczestnik międzybankowego rynku pieniężnego, [w:] J. Świderska (red.), Bank centralny w Polsce. Wybrane aspekty, Difin, Warszawa 2010, s. 97–128.pl_PL
dc.referencesSzymański M., Nogalski B., Obrona przed wrogim przejęciem. Jak chronić swój biznes, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesŚlązak E., Znaczenie segmentacji w budowaniu przewagi konkurencyjnej banku, [w:] M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, t. 1, Difin, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesŚliperski M., Bancassurance: związki bankowo-ubezpieczeniowe, Difin, Warszawa 2002.pl_PL
dc.referencesŚwiatowiec J., Więzi partnerskie na rynku przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006.pl_PL
dc.referencesŚwiderska G.K. (red.), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną emitentów papierów wartościowych, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesŚwiecka B., Niewypłacalność gospodarstw domowych. Przyczyny – skutki – przeciwdziałanie, Difin, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesŚwiecka B. (red.), Bankructwa gospodarstw domowych. Perspektywa ekonomiczna i społeczna, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesTannenbaum R., Schmidt W.H., How to choose a leadership pattern, „Harvard Business Review”, Vol. 51, Issue 3, May–June 1973, s. 162–180.pl_PL
dc.referencesTeal T., The human side of management, „Harvard Business Review”, November–December 1996.pl_PL
dc.referencesThomson S., Business ethics as corporate governance, „European Journal of Law and Economics”, Vol. 11, Issue 2, 2001, s. 153–164.pl_PL
dc.referencesTobin J., Financial innovation and deregulation in perspective, „Bank of Japan Monetary and Economic Studies”, Vol. 3, No. 2, 1985, s. 19–29.pl_PL
dc.referencesTokarski J. (red.), Słownik wyrazów obcych, PWN, Warszawa 1980.pl_PL
dc.referencesTomasic R., The failure of corporate governance and the limits of law, [w:] W. Sun, J. Stewart, D. Pollard (eds), Corporate Governance and the Global Financial Crisis. International Perspectives, Cambridge University Press, Cambridge 2011, s. 50–74.pl_PL
dc.referencesTonello M., Wilcox J.C., Eichbaum J., The role of the board in turbulent times: CEO succession planning, „The Conference Board Executive Action Series”, No. 312, August 2009, http://ssrn.com/abstract=1448021 (dostęp: 23.08.2012).pl_PL
dc.referencesToporowski J., The wisdom of property and the culture of the middle classes, [w:] Why the World Economy Needs a Financial Crash and Other Critical Essays on Finance and Financial Economics, Anthem Press, New York 2010.pl_PL
dc.referencesTransparency International, Corruption Perceptions Index 2012, www.transparency.org/cpi2012/results (dostęp: 30.12.2012).pl_PL
dc.referencesTrocki M., Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa 2004.pl_PL
dc.referencesUchida H., Satake M., Market discipline and bank efficiency, „Journal of International Financial Markets, Institutions & Money”, Vol. 19, Issue 5, 2009, s. 792–802.pl_PL
dc.referencesUchwała KNB nr 1/2002 z dnia 10 stycznia 2002 r. w sprawie wykazu dokumentów załączanych do wniosków do Komisji Nadzoru Bankowego w sprawach o wydanie zezwolenia na utworzenie banku, o wyrażenie zgody na powołanie członków zarządu banku oraz do informacji o składzie zarządu przedstawianej Komisji Nadzoru Bankowego przez radę nadzorczą banku, Dz.Urz. NBP, nr 1, poz. 1, ze zm.pl_PL
dc.referencesUchwała nr 99/2008 KNF z dnia 18 marca 2008 r. w sprawie rekomendacji stosowania Kanonu Dobrych Praktyk Rynku Finansowego, Dz.Urz. KNF, nr 3, poz. 9.pl_PL
dc.referencesUchwała nr 385/2008 w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, Dz.Urz. KNF, nr 8, poz. 39, ze zm.pl_PL
dc.referencesUchwała nr 314/2009 KNF z dnia 14.10.2009 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku, Dz.Urz. KNF z 2010 r., nr 1, poz. 8.pl_PL
dc.referencesUchwała nr 76/2010 KNF z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie zakresu i szczegółowych zasad wyznaczania wymogów kapitałowych z tytułu poszczególnych rodzajów ryzyka, Dz.Urz. KNF, nr 2, poz. 11, ze zm.pl_PL
dc.referencesUchwała nr 434//2010 KNF z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie innych pozycji bilansu banku zaliczanych do funduszy podstawowych banku, ich wysokości, zakresu i warunków ich zaliczania do funduszy podstawowych banku, Dz.Urz. z 2011 r., nr 1, poz. 1.pl_PL
dc.referencesUchwała nr 81/2011 KNF z dnia 22 marca 2011 r. w sprawie banków objętych obowiązkiem ogłaszania informacji w zakresie określonym uchwałą nr 385/2008 KNF z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczącym adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, www.knf.gov.pl/Images/U_81_2011_tcm75-26004.pdf.pl_PL
dc.referencesUchwała KNF nr 257/2011 z dnia 4 października 2011 r. w sprawie standardów wyłaniania kandydatów na kuratora banku lub członka zarządu komisarycznego banku, Dz.Urz. KNF, nr 11, poz. 189.pl_PL
dc.referencesUchwała nr 258/2011 KNF z dnia 4 października 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad funkcjonowania systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz szczegółowych warunków szacowania przez banki kapitału wewnętrznego i dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału wewnętrznego oraz zasad ustalania polityki zmiennych składników wynagrodzeń osób zajmujących stanowiska kierownicze w banku, Dz.Urz. KNF, nr 11, poz. 42.pl_PL
dc.referencesUchwała nr 259/2011 zmieniająca uchwałę KNF nr 385/2008 w sprawie szczegółowych zasad i sposobu ogłaszania przez banki informacji o charakterze jakościowym i ilościowym dotyczących adekwatności kapitałowej oraz zakresu informacji podlegających ogłaszaniu, Dz.Urz. KNF, nr 11, poz. 43.pl_PL
dc.referencesUN PRI, The UN principles for responsible investment, 2006, www.unpri.org/principles (dostęp: 30.01.2010).pl_PL
dc.referencesUNEP FI, Finance and Sustainability in the Central & Eastern Europe, 2004, http://www.unepfi.org/fileadmin/documents/ceetf_finance_sustainability_2004_01.pdf (dostęp: 20.08.2006).pl_PL
dc.referencesUNEP FI, UNEP Statement by Financial Institutions on the Environment & Sustainable Development, May 1997, www.unepfi.org/statements/fi (dostęp: 10.09.2012).pl_PL
dc.referencesUnold J., Systemy informacyjne marketingu, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2009.pl_PL
dc.referencesUnruh J.A., Customers Mean Business, Six Steps to Building Relationships That Last, Addison- -Wesley, Boston 1996.pl_PL
dc.referencesUpper C., Simulation methods to assess the danger of contagion in interbank markets, „Journal of Financial Stability”, Vol. 7, Issue 3, 2011, s. 111–125.pl_PL
dc.referencesUrban S.M.L., Vendemini S., European Strategic Alliances. Co-operative Corporate Strategies in the New Europe, Blackwell Publishing, Oxford 1992.pl_PL
dc.referencesUrbanek G., Drugie życie klienta, „Marketing i Rynek”, nr 4, 2004.pl_PL
dc.referencesUrbanek G., Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa. Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesUrbanek P., Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2005.pl_PL
dc.referencesUrbanek P., Struktura własności i kontroli w polskich spółkach publicznych w warunkach kryzysu gospodarczego, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, nr 1, 2009, s. 383–398.pl_PL
dc.referencesUrbanowska-Sojkin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesUrip S., CSR Strategies. Corporate Social Responsibility for a Competitive Edge in Emerging Markets, John Wiley & Sons, Singapore 2010.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, Dz.U. z 1998 r., nr 21 poz. 94, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze, Dz.U. z 2003 r., nr 188, poz. 1848, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Dz.U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, Dz.U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach, Dz.U. z 2001 r., nr 120, poz. 1300, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o listach zastawnych i bankach hipotecznych, Dz.U. z 2003 r., nr 99 poz. 91, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, Dz.U. z 2012 r., nr 0, poz. 1376.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Dz.U., nr 119, poz 1252, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, Dz.U., nr 94, poz. 1037, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł, Dz.U. z 2010 r., nr 46, poz. 276, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku w systemach płatności i systemach rozrachunku papierów wartościowych oraz zasadach nadzoru nad tymi systemami, Dz.U. z 2010 r., nr 112, poz. 743, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych, Dz.U., nr 169, poz. 1385, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, Dz.U. z 2009 r., nr 175, poz. 1361, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego, Dz.U., nr 65, poz. 594, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, Dz.U., nr 183, poz. 1538, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Dz.U. z 2009 r., nr 185, poz. 1439, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 kwietnia 2006 r. o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji, Dz.U., nr 79, poz. 550, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Dz.U., nr 50, poz. 331, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym, Dz.U. z 2007 r., nr 171, poz. 1206.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 listopada 2008 o Komitecie Stabilności Finansowej, Dz.U., nr 209, poz. 1317.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, Dz.U., nr 77, poz. 649, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, Dz.U., nr 81, poz. 530, ze zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych, Dz.U., nr 182, poz. 1228.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U., nr 126, poz. 715, ze zm.pl_PL
dc.referencesUzzi B., Lancaster R., Relational embeddedness and learning: The case of bank loan managers and their clients, „Management Science”, Vol. 49, Issue 4, 2003, s. 383–399.pl_PL
dc.referencesVento G.A., La Ganga P., Interbank market and liquidity distribution during the financial crisis: The e-MID case, „Journal of Money, Investment and Banking”, Issue 18, 2010, s. 68–94.pl_PL
dc.referencesVéron N., Europe’s single supervisory mechanism and the long journey towards banking union, „Bruegel Policy Contribution”, Issue 2012/16, October 2012.pl_PL
dc.referencesVfU, VfU Indicators 2010: Internal Environmental Performance Indicators for the Financial Industry, April 2011, http://vfu.de/default.asp?Menue=29 (dostęp: 16.09.2012).pl_PL
dc.referencesVives X., Competition in the Changing World of Banking, „Oxford Review of Economic Policy”, Vol. 17, No. 4, 2001, s. 535–547.pl_PL
dc.referencesVölz M., Wedow M., Market discipline and too-big-to-fail in the CDS market: Does banks’ size reduce market discipline?, „Journal of Empirical Finance”, Vol. 18, Issue 2, 2011, s. 195– 210.pl_PL
dc.referencesWachtel P., How much do we really know about growth and finance?, „Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review”, First Quarter 2003, s. 33–47.pl_PL
dc.referencesWalczak-Duraj D., Ład etyczny w gospodarce rynkowej. Doświadczenia polskiej transformacji, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2002.pl_PL
dc.referencesWaliszewski K., Pośrednictwo kredytowe w Polsce, CeDeWu, Warszawa 2010.pl_PL
dc.referencesWalker D., A Review of corporate governance in UK banks and other financial industry entities. Final recommendations, London 2009.pl_PL
dc.referencesWall L.D., A plan for reducing future deposit insurance losses: Puttable subordinated debt, „Federal Reserve Bank of Atlanta Economic Review”, July–August 1989.pl_PL
dc.referencesWallison P.J., Why do we regulate banks?, „Regulation”, Winter 2005–2006, s. 14–19.pl_PL
dc.referencesWalter A., Auer M., Ritter T., The impact of network capabilities and entrepreneurial orientation on university spin-off performance, „Journal of Business Venturing”, Vol. 21, Issue 4, 2006, s. 541–567.pl_PL
dc.referencesWalter J.R., Weinberg J.A., How large is the federal financial safety net?, „CATO Journal”, Vol. 21, No. 3, 2002, s. 369–393.pl_PL
dc.referencesWard K., Strategic Management Accounting, Butterworth-Heinemann, Oxford 1996.pl_PL
dc.referencesWard M., Director remuneration: A gap in the disclosure rules, „Corporate Governance: An International Review”, Vol. 6, No. 1, 1998, s. 48–51.pl_PL
dc.referencesThe Warwick Commission on International Financial Reform, In Praise of Unlevel Playing Fields, The University of Warwick, CIGI, 2009.pl_PL
dc.referencesWaszkiewicz A., Ryzyko sekurytyzacji a kryzys finansowy, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesWatts J., Accounting in the Business Environment, Pitman Publishing, London 1996.pl_PL
dc.referencesWeber O., Remer S. (eds), Social Banks and the Future of Sustainable Finance, Routledge, London–New York 2011.pl_PL
dc.referencesWeihrich H., How to change a leadership pattern, „Management Review”, Vol. 68, Issue 4, 1979, s. 26–32.pl_PL
dc.referencesWeil D., Fung A., Graham M., Fagotto E., The effectiveness of regulatory disclosure policies, „Journal of Policy Analysis and Management”, Vol. 25, No. 1, 2006, s. 155–181.pl_PL
dc.referencesWeil, Gotschal & Manges, Comparative Study of Corporate Governance Codes Relevant to the European Union and its Member States, European Commission, Internal Market Directorate General 2002.pl_PL
dc.referencesWęcławski J., Franchising w strategiach banków komercyjnych, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług”, nr 38, 2009, s. 382–388.pl_PL
dc.referencesWheeler D., Sillanpää M., The Stakeholder Corporation. A Blueprint for Maximizing Stakeholder Value, Pitman Publishing, London 1997.pl_PL
dc.referencesWiatr M., Zarządzanie indywidualnym ryzykiem kredytowym. Elementy systemu, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesWierzba R., Pożyczkodawca ostatniej instancji jako element sieci bezpieczeństwa finansowego w Unii Europejskiej, [w:] L. Dziawgo (red.), Współczesne finanse. Stan i perspektywy rozwoju bankowości, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2008, s. 63–75.pl_PL
dc.referencesWilliams B., Formal structures and social reality, [w:] D. Gambetta (ed.), Trust: Making and Breaking Co-operative Relations, Blackwell Publishers, Oxford 1988, s. 3–13.pl_PL
dc.referencesWilliams J., Nguyen N., Financial liberalisation, crisis, and restructuring: A comparative study of bank performance and bank governance in South East Asia, „Journal of Banking and Finance”, Vol. 29, Issues 8–9, 2005, s. 2119–2154.pl_PL
dc.referencesWimbush J.C., Shepard J.M., Toward an understanding of ethical climate: Its relationship to Ethical Behavior and Supervisory Influence, „Journal of Business Ethics”, Vol. 13, 1994, s. 637–647.pl_PL
dc.referencesWitecka J. (red.), Grupa Lizbońska. Granice konkurencji, Poltext, Warszawa 1996.pl_PL
dc.referencesThe Withley Review of LIBOR: Initial Discussion Paper, August 2012, http://hmtreasury.gov.uk/d/condoc_wheatley_review.pdf (dostęp: 11.08.2012).pl_PL
dc.referencesWoidtke T., Agents watching agents?: Evidence from pension fund ownership and firm value, „Journal of Financial Economics”, Vol. 63, Issue 1, 2002, s. 99–131.pl_PL
dc.referencesWood J., Commercial Bank Loan and Investment Behavior, John Wiley & Sons, New York 1975.pl_PL
dc.referencesWood J.D., What makes a leader?, „Financial Times Mastering Management”, No. 14, s. 2.pl_PL
dc.referencesWorld Bank, Banking the Poor, Washington 2009.pl_PL
dc.referencesWorld Bank, Global Financial Development Report 2013. Rethinking the Role of State in Finance, Washington 2012.pl_PL
dc.referencesWorld Business Council for Sustainable Development, Financial Sector – A project of the WBCSD, 2002, www.wbcsd.org (dostęp: 22.08.2008).pl_PL
dc.referencesWoźniakowska G., Składniki potencjału konkurencyjności banku spółdzielczego – na podstawie wyników badania ankietowego, „Finanse”, nr 1(2), 2010, s. 113–135.pl_PL
dc.referencesWoźniewska G., Potencjał konkurencyjny banku spółdzielczego, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław 2011.pl_PL
dc.referencesWoźniewska G., Problemy konkurencyjności banku spółdzielczego, [w:] A. Szelągowska (red.), Współczesna bankowość spółdzielcza, CeDeWu, Warszawa 2012, s. 123–137.pl_PL
dc.referencesWójciak M., Metody oceny ryzyka kredytowego, PWE, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesWójtowicz P., Wiarygodność sprawozdań finansowych wobec aktywnego kształtowania wyniku finansowego, Wydawnictwo UE w Krakowie, Kraków 2010.pl_PL
dc.referenceswww.bik.pl/bik/o_bik/zasady_dzialania/ogolne.htm (dostęp: 15.09.2012).pl_PL
dc.referenceswww.cpb.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=11&Itemid=18 (dostęp: 15.09.2012).pl_PL
dc.referenceswww.cpb.pl/index.php?option=com_content&view=section&layout=blog&id=3&Itemid=6 (dostęp: 15.09.2012).pl_PL
dc.referenceswww.febea.org (dostęp: 10.09.2012).pl_PL
dc.referenceswww.gabv.org (dostęp: 10.09.2012).pl_PL
dc.referenceswww.nbp.pl/home.aspx?f=/systemplatniczy/nadzor_syst_platn/systemy_platnosci.html (dostęp: 3.09. 2012).pl_PL
dc.referenceswww.pid.org.pl/index.php?page=przeglad-corporate-governance (dostęp: 23.08.2012).pl_PL
dc.referenceswww.wolfsberg-principles.com/standards.html (dostęp: 10.09.2012).pl_PL
dc.referenceswww.zbp.pl/standardy_kwalifikacyjne (dostęp: 24.08.2012).pl_PL
dc.referencesYermack D.L., Higher market valuation of companies with a small board of directors, „Journal of Financial Economics”, Vol. 40, Issue 2, 1996, s. 185–211.pl_PL
dc.referencesZalecenie Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczące roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej), 2005/162/WE, Dz.Urz. L. 52 z 25.02.2005.pl_PL
dc.referencesZalecenie Komisji z dnia 18 lipca 2011 r. w sprawie dostępu do zwykłego rachunku płatniczego, Dz.Urz. L 190, 21/07/2011 P. 0087-0091.pl_PL
dc.referencesZaleska M., Dylematy stabilności finansowej, [w:] K. Jajuga (red.), Finanse – nowe wyzwania teorii i praktyki. Problemy wiodące, „Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu”, nr 170, 2011, s. 269–278.pl_PL
dc.referencesZaleska M., Nadzór nad rynkiem finansowym, ze szczególnym uwzględnieniem nadzoru bankowego, [w:] M. Zaleska (red.), Współczesna bankowość, t. 1, Difin, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesZaleska M., Polski nadzór bankowy i regulacje przez niego tworzone – kierunki zmian, [w:] W.L. Jaworski (red.), Banki polskie u progu XXI wieku, Poltext, Warszawa 1999, s. 197–227.pl_PL
dc.referencesZaleska M., Zmiany zasad gwarantowania depozytów w odpowiedzi na globalny kryzys finansowy, [w:] J. Nowakowski (red.), Instrumenty i regulacje bankowe w czasie kryzysu, Difin, Warszawa 2010, s. 11–26.pl_PL
dc.referencesZBP, Stanowisko Zarządu ZBP w sprawie podatku bankowego, Warszawa, 14.02.2010.pl_PL
dc.referencesZBP, Zasady dobrej praktyki bankowej, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesZeithaml V.A., Berry L.L., Parasuraman A., Communication and control processes in the delivery of service quality, „Journal of Marketing”, Vol. 52, No. 2, 1988, s. 35–48.pl_PL
dc.referencesZhang J., Wang L., Wang S., Financial development and economic growth: Recent evidence from China, „Journal of Comparative Economics”, Vol. 40, Issue 3, 2012, s. 393–412.pl_PL
dc.referencesŻabińska J. (red.), Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2008.pl_PL
dc.referencesŻabińska J. (red.), Rola międzynarodowej współpracy finansowej w tworzeniu norm i regulacji ostrożnościowych zabezpieczających stabilność systemów finansowych. Część II, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2010.pl_PL
dc.referencesŻemigała M., Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa. Budowanie zdrowej, efektywnej organizacji, Wolters Kluwer Polska, Warszawa 2007.pl_PL
dc.referencesŻółtkowski W., Bank lokalny, CeDeWu, Warszawa 2011.pl_PL
dc.referencesŻurawik B., Żurawik W., Marketing bankowy, PWE, Warszawa 1995.pl_PL
dc.contributor.authorEmailbankowosc@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-830-1


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe