Now showing items 1-2 of 2

  • Charakterystyczne elementy marek polskich miast w recenzjach dostępnych online 

   Nowacki, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   Celem pracy jest zidentyfikowanie charakterystycznych elementów marek polskich miast oraz wskazanie podobieństw i różnic występujących pomiędzy nimi. Praca ma dać odpowiedź na następujące pytania badawcze: Które elementy ...
  • Unique elements of Polish city brands in online reviews 

   Nowacki, Marek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   The aim of the paper is to identify unique elements of the brands of Polish cities and to identify similarities and differences between them. The work attempts to answer the following research questions: Which elements ...