Now showing items 1-8 of 2

  podwójne starzenie się ludności (2)
  Polska (2)
  przełom XX i XXI wieku (2)
  przyczyny zgonów (2)
  umieralność (2)
  umieralność osób starszych (2)
  ludzie bardzo starzy (1)
  starzenie się ludności (1)