Now showing items 1-10 of 2

  Polska (2)
  procesy demograficzne (2)
  przemiany ludnościowe (2)
  przełom XX i XXI wieku (2)
  małżeństwa binacjonalne (1)
  małżeństwo (1)
  prognozy demograficzne (1)
  przemiany rodziny (1)
  Ukraina (1)
  województwo łódzkie (1)