Now showing items 1-2 of 2

  • Kapitał intelektualny w MSP 

   Marcinkowska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
   Artykuł poświęcony jest kwestiom kapitału intelektualnego w małych i średnich przedsiębiorstwach: opisano istotę tej kategorii oraz wskazano jej znaczenie i specyfikę dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw ...
  • Wpływ władztwa korporacyjnego na tworzenie wartości przedsiębiorstwa 

   Marcinkowska, Monika (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2008)
   W opracowaniu wskazano dwa podejścia do wartości przedsiębiorstwa: uwzględniające wyłącznie właścicieli oraz wszystkich głównych interesariuszy, i prezentowano związane z tymi koncepcjami modele corporate governance. Następnie ...