Now showing items 1-1 of 1

    • Shift from welfare state to competition state. Case of Germany 

      Eissel, Dieter (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
      Niegdyś najbardziej emblematyczny przykład konserwatywnego reżimu welfare, typu Bismarckowskiego, niemiecka społeczna ekonomia rynkowa podlegała zasadniczym zmianom w okresie ostatnich piętnastu lat. Nowa agenda dotyczyła ...