Now showing items 1-1 of 1

    • Sprawozdawczy wymiar rachunku wyników w warunkach globalnego rynku 

      Bek-Gaik, Bogusława (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
      W niniejszym opracowaniu podjęto problematykę sporządzania rachunku wyników – drugiego obok bilansu sprawozdania finansowego uznawanego za podstawowe. Zagadnieniami, na których się skoncentrowano, są prezentacja i ujawnianie ...