Now showing items 1-2 of 2

  • Osobliwości struktury społecznej Polski w ujęciu historycznym 

   Lewandowski, Edmund (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
   Peculiarities of the socialstructure of Poland in historical approach Social structureis understood here as the construction and setting of socialparts, the division of society into segments and the relations among them ...
  • Władza lokalna a państwo, społeczeństwo i rynek. Współpraca i konkurencja 

   Wojciechowski, Eugeniusz; Podgórniak-Krzykacz, Aldona; Kalisiak-Mędelska, Magdalena; Chądzyński, Jacek (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
   Przedmiotem rozważań w publikacji jest aktywność polskich gmin w podejmowaniu przedsięwzięć współpracy a także współpraca gmin z administracją rządową, z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, organizacjami pozarządowymi, ...