Now showing items 1-1 of 1

    • Dyskryminacja ze względu na wiek w ochronie zdrowia w opinii seniorów 

      Kropińska, Sylwia; Wieczorkowska-Tobis, Katarzyna (Wydawnictwo Biblioteka, Uniwersytet Łódzki, 2010-06)
      Problemowi dyskryminacji ze względu na wiek poświęca się zdecy-dowanie mniej uwagi niż innym jej przejawom i dlatego świadomość społeczna w tym zakresie jest niska. Dlatego też celem prezentowanych badań była analiza skali ...