Now showing items 1-1 of 1

    • Poziom wiedzy medycznej i zachowania zdrowotne chorych na cukrzycę 

      Synowiec-Piłat, Małgorzata; Przeliorz, Anna; Polańska, Patrizia; Siwiec, Aleksandra; Surma, Karolina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013)
      Diabetes is an illness that affects an increasing amount of people worldwide. It is estimated that in Poland around 9.1% of the population is afflicted. Research indicates that proper self-control, stemming from (among ...