Now showing items 1-1 of 1

    • Zastosowanie metod statystycznych do oceny niezawodności produktów 

      Szymczak, Michał (2019)
      Praca poświęcona została analizie niezawodności opartej na teoretycznych rozkładach prawdopodobieństwa. Dokonano gruntownego przeglądu prezentowanych w literaturze najważniejszych rozkładów stosowanych w analizie niezawodności, ...