Now showing items 1-1 of 1

    • Analiza sentymentu: historia i rozwój metody w ramach CAQDAS 

      Tomanek, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014)
      Analiza sentymentu (SA) jest jednym z tych obszarów analiz tekstowych, którego rozwój jest silnie związany z rozwojem CAQDAS. Istnieje kilka różnych metod analiz opinii i analiz emocji zawartych w tekstach. Jedną z nich ...