Now showing items 1-1 of 1

    • Najpotężniejsze korporacje współczesnego świata. Studia przypadków 

      Magdalena; Rosińska-Bukowska (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi, 2011)
      Celem niniejszej pracy jest prezentacja ścieżek rozwoju dwudziestu najpotężniejszych korporacji transnarodowych oraz próba wskazania wspólnych dla badanych podmiotów elementów koncepcji rozwojowych, które można uznać za ...