Now showing items 1-1 of 1

    • Polityka społeczna w walce z wykluczeniem społecznym 

      Wejt, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
      Przed polityką społeczną stawia się wiele zadań, które powinna realizować. Wśród nich można wyróżnić między innymi przeciwdziałanie negatywnym procesom czy zjawiskom zachodzącym w społeczeństwie. Niewątpliwie jednym z ...