Now showing items 1-2 of 2

  • Sektor kultury w Polsce – ujęcie lokalne 

   Kaczmarek, Stella (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   Sektor kultury, mimo że nie jest największym sektorem działalności gospodarczej, ma duży wpływ na rozwój ekonomiczny i gospodarczy kraju. Zarówno państwo, jako główny mecenat kultury, jak i sektor prywatny wraz z sektorem ...
  • Sektor kultury w Polsce – ujęcie międzynarodowe 

   Kaczmarek, Stella (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019)
   W niniejszym artykule omówione zostaną tradycyjne formy finansowania kultury w wybranych krajach europejskich na przykładzie pięciu najbardziej popularnych modeli, przykłady dobrych praktyk połączenia kultury i biznesu ...