Now showing items 1-2 of 2

  • Aborcja między ideologią a doświadczeniem indywidualnym. Monografia zjawiska 

   Wejbert-Wąsiewicz, Ewelina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011)
   Pierwsza część pracy ukazuje historyczną, polityczną oraz społeczną charakterystykę konstruowania się uniwersalnej normy społeczno-kulturowej, jaką jest macierzyństwo. Dziedziny prawa i obyczaju przez wieki kształtował ...
  • Aborcja w dyskursie publicznym Monografia zjawiska 

   Wejbert-Wąsiewicz, Ewelina (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2012)
   Część pierwsza książki ukazuje dyskurs religijny przez pryzmat jego historycznych początków, rozwoju i wpływu katolickiej doktryny małżeństwa na postrzeganie sfery cielesnej i seksualnej życia człowieka. W części drugiej ...