Show simple item record

dc.contributor.authorŻółtaszek, Agata
dc.date.accessioned2019-08-13T09:48:41Z
dc.date.available2019-08-13T09:48:41Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationŻółtaszek A., Modele mikrosymulacyjne. Teoria i zastosowania ekonomiczno-społeczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7969-073-2pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-073-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29930
dc.descriptionW opracowaniu zaprezentowano całościowy zbiór podstawowych pojęć, zintegrowany system klasyfikacji modeli mikrosymulacyjnych oraz etapów przebiegu mikrosymulacji. Większość z nich stanowią modele świadczeń emerytalno-rentowych, zasiłkowo-podatkowe oraz demograficzno-społeczne i są zazwyczaj własnością instytucji rządowych, akademickich, a także ubezpieczeniowych. Dokonano przeglądu funkcjonujących obecnie ekonomiczno-społecznych modeli mikrosymulacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem zastosowanych w nich metod ekonometrycznych. Przedstawiono także syntetyczne zestawienie modeli i metod mikroekonometrycznych, które mogą być przydatne w konstrukcji submodelu ekonometrycznego.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectmikrosymulacjapl_PL
dc.subjectmodel mikrosymulacyjnypl_PL
dc.subjectmodel mikroekonometrycznypl_PL
dc.subjectsubmodelpl_PL
dc.subjectmikrodanepl_PL
dc.titleModele mikrosymulacyjne. Teoria i zastosowania ekonomiczno-społecznepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number118pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonometrii Przestrzennejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-376-4
dc.referencesAbello A., Lymer S., Brown L., Harding A., Phillips B. [2008], Enhancing the Australian National Health Survey Data for Use in a Microsimulation Model of Pharmaceutical Drug Usage and Cost, [w:] „Journal of Artificial Societies and Social Simulation”, vol. 11(3)2 [http://jasss.soc.surrey.ac.uk/11/3/2.html].pl_PL
dc.referencesAhmed V., O’Donoghue C. [2010], Global Economic Crisis and Poverty in Pakistan, „International Journal of Microsimulation”, vol. 3(1).pl_PL
dc.referencesAnaliza reform z uwzględnieniem podaży pracy – reformy podatkowe i zasiłek dla pracujących, Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego [www.simpl.pl (20.05.2010)].pl_PL
dc.referencesAnderson J. M. [1997a], Models for Retirement Policy Analysis, Chapter 1 Modeling for Retirement Policy Analysis [http://www.soa.org/research/pension/research-models-for-retirement-policy-analysis.aspx (18.03.2009)].pl_PL
dc.referencesAnderson J. M. [1997b], Chapter 2. Microanalitic simulation models, [w:] Models for Retirement Policy Analysis, Report to the Society of Actuaries, Capital Research Associates [http://www.soa.org/research/pension/research-models-for-retirement-policy-analysis.aspx (18.03.2009)], [http://www.soa.org/files/pdf/Chapter_2.pdf (18.03.2009)].pl_PL
dc.referencesAnderson J. M. [1997c], Chapter 3. DYNASIM, [w:] Models for Retirement Policy Analysis, Report to the Society of Actuaries, Capital Research Associates [http://www.soa.org/research/pension/research-models-for-retirement-policy-analysis.aspx (18.03.2009)], [http://www.soa.org/files/pdf/Chapter_3.pdf (18.03.2009)].pl_PL
dc.referencesAnderson J. M. [1997d], Chapter 5. CORSIM, [w:] Models for Retirement Policy Analysis, Report to the Society of Actuaries, Capital Research Associates [http://www.soa.org/research/pension/research-models-for-retirement-policy-analysis.aspx (18.03.2009)], [http://www.soa.org/files/pdf/Chapter_5.pdf (18.03.2009)].pl_PL
dc.referencesAnderson J. M. [1998], Chapter 6. DYNACAN, [w:] Models for Retirement Policy Analysis, Report to the Society of Actuaries, Capital Research Associates [http://www.soa.org/research/ pension/research-models-for-retirement-policy-analysis.aspx (18.03.2009)], [http://www.soa.org/files/pdf/Chapter_6.pdf (18.03.2009)].pl_PL
dc.referencesAnderson J. M. [1999], Chapter 11. PIMS, [w:] Models for Retirement Policy Analysis, Report to the Society of Actuaries, Capital Research Associates [http://www.soa.org/research/pension/research-models-for-retirement-policy-analysis.aspx (18.03.2009)], [http://www.soa.org/files/pdf/Chapter_11.pdf (18.03.2009)].pl_PL
dc.referencesAnderson J. M. [2001], Chapter 4. PENSIM, [w:] Models for Retirement Policy Analysis, Report to the Society of Actuaries, Capital Research Associates [http://www.soa.org/research/pension/research-models-for-retirement-policy-analysis.aspx (18.03.2009)], [http://www.soa.org/files/pdf/Chapter_4.pdf (18.03.2009)].pl_PL
dc.referencesAntoszkiewicz J. [1990], Metody heurystyczne. Twórcze rozwiązywanie problemów, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAtkinson A. B., Bourguignon F., OʼDonoghue C., Sutherland H., Utili F. [1999], Microsimulation and the formulation of policy: A case study of targeting in the European Union, [w:] Working Papers Series, Working Paper No. EM2/99 [http://www.iser.essex.ac.uk/publications/work-ing-papers/euromod/em0-99.pdf (12.11.2011)].pl_PL
dc.referencesBaltagi B. H. [2005], Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley and Sons Ltd.pl_PL
dc.referencesBalzano S., Oropallo F., Parisi V. [2011], On the Italian ACE and its impacton enterprise performance: A PLS-path modeling analysis, „International Journal of Microsimulation”, vol. 4(1).pl_PL
dc.referencesBargain O., Morawski L., Myck M., Socha M. [2007a], As SIMPL as that: Introducing a Tax-Benefit Microsimulation Model for Poland, „Discussion Paper”, no. 1 [http://ftp.iza.org/dp2988.pdf (12.11.2011)].pl_PL
dc.referencesBargain O., Morawski L., Myck M., Socha M. [2007b], SIMPL: A microsimulation model for Poland, Working Paper International Microsimulation Association [http://www.euro.centre.org/ima2007/programme/papers/Morawski_paper.pdf (13.11.2011)].pl_PL
dc.referencesBaroni E., Richiardi M. [October 2007], Orcutt’s Vision, 50 years on, Working Paper no. 65.pl_PL
dc.referencesBazyl M. [2010], 7. Modele zmiennych licznikowych, [w:] M. Gruszczyński (red.), Mikroekonometria. Modele i metody analiz danych indywidualnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBerliri C., Parisi V. [2006], The Distributive and Labor Supply Impact of the Minimum Insertion Income: The Case of Italy, „International Advances in Economic Research”, vol. 12.pl_PL
dc.referencesBlue V. J., Adler J. L. [2001], Cellular automata microsimulation for modeling bi-directional pedestrian walkways, „Transportation Research Part B”, vol. 35, Elsevier.pl_PL
dc.referencesBourguignon F., Bussolo M., Cockburn J. [2010], GUEST EDITORIAL Macro-Micro Analytics: Background, Motivation, Advantages and Remaining Challenges, „International Journal Of Microsimulation”, vol. 3(1).pl_PL
dc.referencesBourguignon F., Spadaro A. [2006], Microsimulation as a tool for evaluating redistribution policies, „Journal of Economic Inequality”, vol. 4, Springer.pl_PL
dc.referencesCaldwell S., Morrison R. J. [2000], 9. Validation of longitudinal dynamic microsimulation models: Experience with CORSIM and DYNACAN, [w:] L. Mitton, H. Sutherland, M. J. Weeks (red.), Microsimulation modelling for policy analysis: Challenges and innovations, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesCameron A. C., Trivedi P. K. [2009], Microeconometrisc. Methods and Applications, Cambridge University Press, Cambridge, Nowy Jork, Melbourne, Madryt, Cape Town, Singapur, São Paulo, Delhi.pl_PL
dc.referencesChen X., Meaker J. W., Zhan F. B. [2005], Agent-Based Modeling and Analysis of Hurricane Evacuation Procedures for the Florida Keys, „Natural Hazards”, vol. 38, Springer.pl_PL
dc.referencesChitiga M., Cockburn J., Decaluwé B., Fofana I., Mabugu R. [2010], Case Study: A Gender-focused Macro-Micro Analysis of the Poverty Impacts of Trade Liberalization in South Africa, „International Journal Of Microsimulation”, vol. 3(1).pl_PL
dc.referencesCitro C. F., Hanushek E. A. (red.) [1991], Improving Information for Social Policy Decisions, volume I: Review and Recommendations, National Academy Press, Waszyngton.pl_PL
dc.referencesColombo G. [2010], Linking CGE and Microsimulation Models: A Comparison of Different Approaches, „International Journal Of Microsimulation”, vol. 3(1).pl_PL
dc.referencesCororaton C. B., Cockburn J. [2007], Trade reform and poverty – Lessons from the Philippines: A CGE-microsimulation analysis, „Journal of Policy Modeling”, vol. 29.pl_PL
dc.referencesCreedy J., Duncan A. S., Harris M., Scutella R. [2002], Microsimulation Modelling of Taxation and the Labour Market: The Melbourne Institute Tax and Transfer Simulation, Edward Elgar Publishing, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesCreedy J., Kalb G. [2006], Labour supply and microsimulation: The evaluation of tax policy reforms, Edward Elgar, Cheltenham.pl_PL
dc.referencesCumpston J. R. [2010], Alignment and matching in multi-purpose household microsimulations, „International Journal of Microsimulation”, vol. 3(2).pl_PL
dc.referencesDańska B. [2000], Przestrzenno-czasowe modelowanie zmian w działalności produkcyjnej w Polsce. Zastosowanie modeli panelowych, [w:] B. Suchecki (red.), Dane panelowe i modelowanie wielowymiarowe w badaniach ekonometrycznych, t. 1, Absolwent, Łódź.pl_PL
dc.referencesDańska-Borsiak B. [2011], Dynamiczne modele panelowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesde Souza Ferreira Filho J. B., dos Santos C. V., do Prado Lima S. M. [2010], Tax Reform, Income Distribution and Poverty in Brazil: An Applied General Equilibrium Analysis, „International Journal of Microsimulation”, vol. 3(1).pl_PL
dc.referencesDecoster A., Loughrey J., O’Donoghue C., Verwerft D. [2011], Microsimulation of indirect taxes, „International Journal of Microsimulation”, vol. 4(2).pl_PL
dc.referencesDetyna B., Detyna J. [2011], Jakość usług medycznych. Ocena statystyczna. Podstawy metodyczne, Difin, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDomański Cz. [2001], 4. Elementy rachunku prawdopodobieństwa, [w:] Cz. Domański (red.), Metody statystyczne. Teoria i zadania, wyd. VI zmienione, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesDrukker D. M. [2003], Testing for serial correlation in linear panel-data models, „The Stata Journal”, vol. 3, no. 2.pl_PL
dc.referencesDuncan A., Weeks M. [2000], 14. Transition estimates in discrete choice models, [w:] L. Mi t ton, H. Suther land, M. J. We eks (red.), Microsimulation modelling for policy analysis: Challenges and innovations, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesDupuis A., Chopard B. [2003], Cellular Automata Simulations of Traffic: A Model for the City of Geneva, „Networks and Spatial Economics”, vol. 3, Kluwer Academic Publishers.pl_PL
dc.referencesFischer E. A. J., De Vlas S. J., Richardus J. H., Habbema J. D. F. [2008], MUSIDH, multiple use of simulated demographic histories, a novel method to reduce computation time in microsimulation models of infectious diseases, „Computer methods and programs in biomedicine”, vol. 91.pl_PL
dc.referencesFrejlich J., Nicińska A., EUROMOD – podatkowo-zasiłkowy europejski model mikrosymulacyjny [http://www.simpl.pl/dowload/euromod.pdf (16.01.2010)].pl_PL
dc.referencesGajda J. B. [1988], Wielorównaniowe modele ekonometryczne. Estymacja – symulacja – sterowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGajda J. B. [2004], Ekonometria. Wykład i łatwe obliczenia w programie komputerowym!, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGierszewska G., Romanowska M. [2004], Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGrimm M. [2005], Educational policies and poverty reduction in Côte d’Ivoire, „Journal of Policy Modeling”, vol. 27, Elsevier.pl_PL
dc.referencesGruszczyński M. [2010a], 1. Wprowadzenie do mikroekonometrii, [w:] M. Gruszczyński (red.), Mikroekonometria. Modele i metody analiz danych indywidualnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGruszczyński M. [2010b], 3. Modele zmiennych jakościowych dwumianowych, [w:] M. Gruszczyński (red.), Mikroekonometria. Modele i metody analiz danych indywidualnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGruszczyński M., Podgórska M [1996], Ekonometria, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGuidelines for the Use of Microsimulation Sofware [lipiec 2007] [http://www.highways.gov.uk/knowledge_compendium/assets/documents/Portfolio/Guidelines%20-%20901.pdf (03.07.2011)].pl_PL
dc.referencesGupta A., Harding A. [2007], Chapter 1. Introduction and overview, [w:] A. Gupta, A. Harding (red.), Modeling our future: Population ageing health and aged care, Elsevier.pl_PL
dc.referencesHaan P., Myck M. [2009], Multi-family households in a labour supply model: A calibration method with application to Poland, CenEAWorking Paper Series WP04/09 [http://www.cenea.org.pl/images/stories/pdf/working_papers/cenea_wp_0409.pdf (17.10.2012)].pl_PL
dc.referencesHaveman R. H., Hollenbeck K. [1980], Preface, [w:] R. H. Haveman, K. Hollenbeck (red.), Microeconomic simulation model for public policy analysis, volume 1: Distributional Impacts, Academic Press, Nowy Jork, Londyn, Toronto, Sydney, San Francisco.pl_PL
dc.referencesHeiss F. [2006], Nonlinear State-Space Models for Microeconometric Panel Data, Munich Discussion Paper 2006-24, Department of Economics, University of Munich [http://epub.ub.unimuenchen.de/1157/1/Heiss_WP2006-22.pdf (15.07.2011)].pl_PL
dc.referencesHérault N. [2010], Sequential Linking of Computable General Equilibrium and Microsimulation Models: A Comparison of Behavioural and Reweighting Techniques, „International Journal Of Microsimulation”, vol. 3(1).pl_PL
dc.referencesHiligsmann M., Ethgen O., Bruyère O., Richy F., Gathon H. J., Reginster J. Y. [2009], Development and Validation of a Markov Microsimulation Model for the Economic Evaluation of Treatments in Osteoporosisvhe, „Value In Health”, vol. 12, no. 5.pl_PL
dc.referencesHollander Y., Liu R. [2008], Calibration of a traffic microsimulation model as a tool for estimating the level of travel time variability, „Advanced OR and AI Methods in Transportation” [http://www.iasi.cnr.it/ewgt/16conference/ID5.pdf (05.07.2011)].pl_PL
dc.referencesHoshen M. B., Burton A. H., Bowcock T. J. V. [2007], Simulating disease transmission dynamics at a multi-scale level, „International Journal of Microsimulation”, vol. 1(1).pl_PL
dc.referencesHout B. V., Angus D. C. [2004], Dynamic microsimulation to model multiple outcomes in cohorts of critically ill patients, „Intensive Care Med”, vol. 30, Springer-Verlag.pl_PL
dc.referencesHozer J. [1993], Mikroekonometria. Analizy. Diagnozy. Prognozy, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesInt Pani s L., Broekx S., Liu R. [2006], Modelling instantaneous traffic emission and the influence of traffic speed limits, „Science of the Total Environment”, vol. 371, Elsevier.pl_PL
dc.referencesKalwij A., Alessie R., Fontein P. [1998], Household commodity demand and demographics in the Netherlands: A microeconometric analysis, „Journal of Population Economics”, vol. 11, Springer-Verlag.pl_PL
dc.referencesKazimi C. [1997], Evaluating the Environmental Impact of Alternative-Fuel Vehicles, „Journal of Environmental Economics and Management”, vol. 33.pl_PL
dc.referencesKlette T. J., Jarle Møen J., Griliches Z. [2000], Do subsidies to commercial R&D reduce market failures? Microeconometric evaluation studies, „Research Policy”, vol. 29.pl_PL
dc.referencesKlevmarken A., Björn L. [2008], Simulating an Ageing Population. A microsimulation approach applied to Sweden, Emerald, Bingley.pl_PL
dc.referencesKluve J., Lehmann H., Schmidt C. M. [1999], Active Labor Market Policies in Poland: Human Capital Enhancement, Stigmatization, or Benefit Churning?, „Journal of Comparative Economics”, vol. 27.pl_PL
dc.referencesKonopczak K., Skibicki J. [2012], Mikrosymulacyjny model podatkowo-zasiłkowy Ministerstwa Finansów – dokumentacja, MF Working Paper Series no. 12–2012 [http://www.mf.gov.pl/_files_/euro/publikacje_naukowe/working_papers/mf_wp_12.pdf (17.10.2012)].pl_PL
dc.referencesKruk T. J. [2009], Systemy operacyjne. Wprowadzenie, Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej, Politechnika Warszawska [http://www.ia.pw.edu.pl/~tkruk/edu/soi.b/wyklad/w01.pdf (27.12.2009)].pl_PL
dc.referencesKrysicki W., Bartos J., Dyczka W., Królikowska K., Wasilewski M. [2002], Rachunek prawdopodobieństwa i statystyka matematyczna w zadaniach. Część I rachunek prawdopodobieństwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKrysicki W., Włodarski L. [2002], Analiza matematyczna w zadaniach, część II, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKsiążek M. [2010], 4. Modele zmiennych wielomianowych uporządkowanych, [w:] M. Gruszczyński (red.), Mikroekonometria. Modele i metody analiz danych indywidualnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLazaridis P. [2004], Olive Oil Consumption in Greece: A Microeconometric Analysis, „Journal of Family and Economic Issues”, vol. 25(3), Springer Science + Business Media Inc.pl_PL
dc.referencesLee M. [2010], Micro-Econometrisc. Methods of moments and Limited Dependent Variables, Wyd. II, Springer, Nowy Jork, Dordrecht, Heidelberg, Londyn.pl_PL
dc.referencesLi J., OʼDonoghue C. [2011], Evaluating Alignment Methods in Dynamic Microsimulation Models [http://www.scb.se/Grupp/Produkter_Tjanster/Kurser/_Dokument/IMA/li_o_donoghue 2010.pdf (05.07.2011)].pl_PL
dc.referencesLoomes G., Moffatt P. G., Sugden R. [2002], A Microeconometric Test of Alternative Stochastic Theories of Risky Choice, „The Journal of Risk and Uncertainty”, vol. 24:2, Kluwer Academic Publishers.pl_PL
dc.referencesLymer S. [2011], Moving beyond comparative validation: Predictive abilities of APPSIM’s health module, [http://www.scb.se/Grupp/Produkter_Tjanster/Kurser/_Dokument/IMA/Lymer_IMA_ paper_validation.pdf (03.07.2011)].pl_PL
dc.referencesLymer S., Brown L., Harding A., Yap M. [2009], Predicting the Need for Aged Care Services at the Small Area Level: The CAREMOD Spatial Microsimulation Model, „International Journal of Microsimulation”, vol. 2(2).pl_PL
dc.referencesLymer S., Brown L., Yap M., Harding A. [2008], 2001 Regional Disability Estimates for New South Wales, Australia, Using Spatial Microsimulation, „Applied Spatial Analysis”, vol. 1.pl_PL
dc.referencesMaddala G. S. [1983], Limited-dependent and qualitative variables in econometrics, Econometric Society Monographs no. 3, Cambridge University Press, Cambridge, New York, Melbourne, Cape Town, Singapore, Sao Paulo, Delhi.pl_PL
dc.referencesMarchionni M., Gasparini L. [2007], Tracing out the effects of demographic changes on the income distribution. The case of Greater Buenos Aires, 1980–1998, „Journal of Economic Inequality”, vol. 5.pl_PL
dc.referencesMason C. [2011], Socsim Oversimplified, skrócona dokumentacja modelu Uniwersytetu Berkeley, Kalifornia [http://lab.demog.berkeley.edu/socsim/socsimOversimplified.pdf (22.11.2011)].pl_PL
dc.referencesMenneni S., Sun C., Vortisch P. [2007], Microsimulation Calibration Using Speed Flow Relationships [http://www.ptvamerica.com/fileadmin/files_ptvamerica.com/Microsimulation_Calibration_Using_Speed_Flow_Relationships.pdf (05.07.2011)].pl_PL
dc.referencesMiszczyńska D., Miszczyński M. [2002], Wybrane metody badań operacyjnych, Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Humanistyczna w Skierniewicach, Skierniewice.pl_PL
dc.referencesMorawski L., Myck M. [2009], ‘Klin’-ing up: Effects of Polish tax reforms on those in and on those out, CenEAWorking Paper Series WP05/09 [http://www.sciencedirect.com/science/article/B6VFD-4WDGCNJ-2/2/02e62bb9f28ea8e47a14d528baed9e14 (15.11.2011)].pl_PL
dc.referencesMoreno L., Aguilar R. M., Martin C. A., Piňeiro J. D., Estevez J. I., Sigut J. F., Sanchez J. L., Jimenez V. I. [1999], Patient-centered simulation tool for aiding in hospital management, „Simulation Practice and Theory”, vol. 7, Elsevier.pl_PL
dc.referencesMueller G. P. [2011], Microsimulation of Virtual Encounters: A New Methodology for the Analysis of Socio-Cultural Cleavages, „International Journal of Microsimulation”, vol. 4(1).pl_PL
dc.referencesMurphy M. [2009], A micro simulation model for projecting family and kinship networks in Britain, prezentacja dla ESRC Micro-simulation Seminar Series, Leeds, 02.07.2009 [http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=socsim%20microsimulation%20model&source=w eb&cd=3&ved=0CC0QFjAC&url=http%3A%2F%2Fpcwww.liv.ac.uk%2F~william%2FESRC-BSPS%2520MSM%2520Seminar%2520Series_files%2FMurphy.ppt&ei=asy_TsLcK43BtAbBpMmZDQ&usg=AFQjCNHtb8lTZ256_P6vCmcPAGyXreTdJg&cad=rja (22.11.2011)].pl_PL
dc.referencesOrcutt G. H. [1957], A New Type of Socio-Economic System, „The Review of Economics and Statistics”, vol. 39, no. 2.pl_PL
dc.referencesOrcutt G. H., Caldwell S., Wertheimer R. F. [1976], Policy exploration through microanalytic simulation, The Urban Institute, Washington D.C.pl_PL
dc.referencesOrcutt G. H., Glazar A., Harris R., Wertheimer III R. [1978], Microanalytic Modeling and the Analysis of Public Transfer Policies, [w:] R. H. Haveman, K. Hollenbeck (red.), Microeconomic simulation model for public policy analysis, volume 1: Distributional Impacts, Academic Press, Nowy Jork, Londyn, Toronto, Sydney, San Francisco.pl_PL
dc.referencesOsborn A. F. [1953], Applied Imagination: Principles and Procedures of Creative Problem Solving, Charles Scribnerʼs Sons, Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesOsińska M., Kośko M. [2007], Rozdział 3. Estymacja jednorównaniowego liniowego modelu ekonometrycznego, [w:] M. Osińska (red.), Ekonometria współczesna, Dom Organizatora, Toruń.pl_PL
dc.referencesOsińska M., Kośko M. [2007], Rozdział 7. Uogólniona metoda najmniejszych kwadratów i modele zmiennych jakościowych, [w:] M. Osińska (red.), Ekonometria współczesna, Dom Organizatora, Toruń.pl_PL
dc.referencesOwczarczuk M. [2010], 6. Modele zmiennych ograniczonych, [w:] M. Gruszczyński (red.), Mikroekonometria. Modele i metody analiz danych indywidualnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPendyala R. M., Kitamura R., Chen C., Pas E. I. [1997], An activity-based microsimulation analisys of transportation control measures, „Transportation Policy”, vol. 4, no. 3, Elsevier Science LTD.pl_PL
dc.referencesPohlmeier W., Ronning G. [2008], Microeconometrics and disclosure control, „AStA Advances in Statistical Analysis”, vol. 92, Springer-Verlag.pl_PL
dc.referencesPuvimanasinghe J. P. A., Takkenberg J. J. M., Eijkeman s M. J. C., Steyerberg E. W., van Herwerden L. A., Grunkemeier G. L., Habbema J. D. F., Bogers A. J. J. C. [2003], Choice of a mechanical valve or a bioprosthesis for AVR: Does CABG matter?, „European Journal of Cardio-thoracic Surgery”, vol. 23, Elsevier.pl_PL
dc.referencesPuvimanasinghe J. P. A., Takkenberg J. J. M., Eijkemans M. J. C., van Herwerden L. A., Jamieson W. R. E., Grunkemeier G. L., Habbema J. D. F., Bogers A. J. J. C. [2006], Comparison of Carpentier-Edwards pericardial and supraannular bioprostheses in aortic valve replacement, „European Journal of Cardio-thoracic Surgery”, vol. 29, Elsevier.pl_PL
dc.referencesRahman A., Harding A., Tanton R., Liu S. [2010], Methodological Issues in Spatial Microsimulation Modelling for Small Area Estimation, „International Journal of Microsimulation”, vol. 3(2).pl_PL
dc.referencesRaihan S. [2010], Welfare and Poverty Impacts of Trade Liberalization: A Dynamic CGE Microsimulation Analysis, „International Journal of Microsimulation”, vol. 3(1).pl_PL
dc.referencesRaport 2030, Część 2. Ocena skutków wdrożeń pakietu energetyczno-klimatycznego dla Polski w okresie do roku 2030, Załącznik 6. Opis modelu równowagi ogólnej CGE-PL [wersja z dnia 30.09.2008] [ftp://cire.pl/pliki/2/PKEE_Raport%202030_Czesc_2_Zal_6_2008-09-30.pdf (02.07.2011)].pl_PL
dc.referencesRonning G. [2006], Microeconometric models and anonymized micro data, „Allgemeines Statistisches Archiv”, vol. 90, Physic-Verlag.pl_PL
dc.referencesRoorda M. J., Miller E. J., Habib K. M. N. [2008], Validation of TASHA: A 24-h activity scheduling microsimulation model, „Transportation Research Part A”, vol. 42, Elsevier.pl_PL
dc.referencesRubin D. B. [2004], Multiple imputation for nonresponse in surveys, John Wiley and Sons Ltd., Nowy Jork.pl_PL
dc.referencesSartor N. [2001], The Long-run Effects of the Italian Pension Reforms, „International Tax and Public Finance”, vol. 8, Kluwer Academic Publishers.pl_PL
dc.referencesSchofield D., Passey M., Callander E., Percival R., Kelly S., Shrestha R., Fletcher S. [2011a], Modelling the cost of ill health in Health&WealthMOD [Version II]: Lost labour force participation, income and taxation, and the impact of disease prevention, „International Journal of Microsimulation”, vol. 4(3).pl_PL
dc.referencesSchofield D., Passey M., Earnest A., Percival R., Kelly S., Shrestha R., Fletcher S. [2009], Health&WealthMOD: A Microsimulation Model of the Economic Impacts of Diseases on Older Workers, „International Journal of Microsimulation”, vol. 2(2).pl_PL
dc.referencesSchofield D., Passey M., Percival R., Kelly S., Shrestha R., Fletcher S. [2011b], Projecting the impacts of illness on labour force participation: An application of Health&WealthMOD, „International Journal of Microsimulation”, vol. 4(3).pl_PL
dc.referencesSpadaro A. [2007], 1. Microsimulation as a tool for the evaluation of public policies, [w:] A. Spadaro (red.), Microsimulation as a tool for the evaluation of public policies: Methods and applications, Fundacion BBVA.pl_PL
dc.referencesSpielauer M. [2007], Dynamic microsimulation of health care demand, health care finance and the economic impact of health behaviours: Survey and review, „International Journal of Microsimulation”, vol. 1(1).pl_PL
dc.referencesSpielauer M. [2009], Microsimulation approaches, [w:] Social science microsimulation using Modgen, Statistics Canada [http://www.statcan.gc.ca/microsimulation/pdf/chap2-eng.pdf (06.07.2011)].pl_PL
dc.referencesSpielauer M. [2009], What is dynamic social science microsimulation?, [w:] Social science microsimulation using Modgen, Statistics Canada [http://www.statcan.gc.ca/microsimulation/pdf/chap1-eng.pdf (06.07.2011)].pl_PL
dc.referencesSuchecka J., Wierzbicka A., Żółtaszek A. [2007], Model dwuczęściowy i jego zastosowania w zarządzaniu opieką zdrowotną, [w:] M. Zawada (red.), Zastosowanie metod ilościowych w badaniach ekonomiczno-społecznych, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa.pl_PL
dc.referencesSutherland H. (red.) [2001], Final report EUROMOD: An integrated European benefit-tax model, [w:] Working Papers Series, EUROMOD Working Paper no. EM9/01 [http://www.iser.essex.ac.uk/publications/working-papers/euromod/em9-01.pdf (12.11.2011)].pl_PL
dc.referencesThe LifePaths Microsimulation Model. An Overview [http://www.statcan.gc.ca/microsimulation/pdf/lifepaths-overview-vuedensemble-eng.pdf (29.11.2011)].pl_PL
dc.referencesThurecht L., Brown B. [2011], Economic Modelling of the Prevention of Type 2 Diabetes in Australia – The Diabetes Model, „International Journal of Microsimulation”, vol. 4(3).pl_PL
dc.referencesTomassini C., Wolf D. A. [2000], Shrinking Kin Networks in Italy Due to Sustained Low Fertility, „European Journal of Population”, vol. 1, Kluwer Academic Publishers.pl_PL
dc.referencesTorres-Reyna O., Panel Data Analysis. Fixed & Random Effects [using STATA 10.x], Princeton University [http://dss.princeton.edu/training/Panel101.pdf (11.04.2012)].pl_PL
dc.referencesTrzaskalik T. [2003], Wprowadzenie do badań operacyjnych, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesvan Sonsbeek J. M., Gradus R. H. J. M. [2006], A microsimulation analysis of the 2006 regime change in the Dutch disability scheme, „Economic Modelling”, vol. 23, Elsevier.pl_PL
dc.referencesVanness D. J., Tosteson A. N. A., Gabriel S. E., Melton III L. J. [2005], The need for microsimulation to evaluate osteoporosis interventions, „Osteoporos Int”, vol. 16.pl_PL
dc.referencesWachter K. W., Knodel J. E., van Landingham M. [2003], Parental bereavement: Heterogeneous impacts of AIDS in Thailand, „Journal of Econometrics”, vol. 112, Elsevier.pl_PL
dc.referencesWachter K. W., Blackwell D., Hammel E. A. [1997], Testing the validity of Kinship microsimulation, „Mathematical and Computer Modelling”, vol. 26.pl_PL
dc.referencesWagenhals G. [2011], Dual Income Tax Reform in Germany. A Microsimulation Approach, „International Journal of Microsimulation”, vol. 4(1).pl_PL
dc.referencesWalker A. [2007], Chapter 5. Health Status, Health Inequalities and the Ability of Older Australiansto Stay in the Labor Force, [w:] A. Gupta, A. Harding (red.), Modelling our future: Population ageing health and aged care, Elsevier.pl_PL
dc.referencesWelfe A. [2003], Ekonometria, wyd. III zmienione, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWinkelmann R., Boes S. [2006], Analysis of Microdata, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.pl_PL
dc.referencesWiśniewski J. W. [2011], Dylematy podwójnej metody najmniejszych kwadratów w mikromodelu ekonometrycznym, [w:] P. Miłobędzki, M. Szreder (red.), Modelowanie i prognozowanie gospodarki narodowej, „Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego”, Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, Fundacja Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot.pl_PL
dc.referencesWiśniewski J. W. [2009], Mikroekonometria, Wydawnictwo Mikołaja Kopernika, Toruń.pl_PL
dc.referencesWiśniowski A. [2010], 5. Modele zmiennych wielomianowych nieuporządkowanych, [w:] M. Gruszczyński (red.), Mikroekonometria. Modele i metody analiz danych indywidualnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWiśniowski A., Owczarczuk M. [2010], 2. Metody i modele, [w:] M. Gruszczyński (red.), Mikroekonometria. Modele i metody analiz danych indywidualnych, Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawapl_PL
dc.referencesWooldridge J. M. [2002], Econometric analysis of cross section and panel data, Massachusetts Institute of Technology, USA.pl_PL
dc.referencesZabinski D., Selden T. M., Moeller J. F., Banthin J. S. [1999], Medical savings accounts: Microsimulation results from a model with adverse selection, „Journal of Health Economics”, vol. 18, issue 2.pl_PL
dc.referencesZaidi A., Harding A., Williamson P. (red.) [2009], New Frontiers in Microsimulation Modelling, Ashgate, Wiedeń.pl_PL
dc.referencesZeliaś A. [2000], Metody statystyczne, PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZinn S. [2012], A Mate-Matching Algorithm for Continuous-Time Microsimulation Models, „International Journal of Microsimulation”, vol. 5(1).pl_PL
dc.referencesŻółtaszek A. [2011b], Przestrzenno-czasowa analiza prywatnych wydatków gospodarstw domowych na ochronę zdrowia w Polsce w latach 2009–2018 – eksperyment mikrosymulacyjny, „Ekonometria. Zastosowania metod ilościowych”, nr 34.pl_PL
dc.referencesŻółtaszek A. [2011a], Mikrosymulacje – podstawy teoretyczne i wybrane zastosowania, [w:] Mikroekonometria w teorii i praktyce, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.pl_PL
dc.referencesŻółtaszek A. [2012], Private financing of health care in Poland – microsimulation model, „Przegląd Statystyczny” [Statistical review], t. 3(59), Warszawa.pl_PL
dc.referencesstrona internetowa Australian Demographic & Social Research Institute [ADSRI]: http://adsri.anu.edu.au/seminars/15nov11 (16.11.2011).pl_PL
dc.referencesstrona internetowa University of Canberra [Canberra_a]: http://www.canberra.edu.au/centres/natsem/home (09.12.2011).pl_PL
dc.referencesstrona internetowa University of Canberra [Canberra_b]: http://www.canberra.edu.au/centres/natsem/research-models/projects_and_models/aged-caremodelling (09.12.2011).pl_PL
dc.referencesstrona internetowa University of Canberra [Canberra_c]: http://www.canberra.edu.au/centres/natsem/research-models/projects_and_models/diabetes_prevention (18.12.2011).pl_PL
dc.referencesstrona internetowa University of Canberra [Canberra_d]: http://www.canberra.edu.au/centres/natsem/research-models/projects_and_models/new-modelaustralian-pbs (18.12.2011).pl_PL
dc.referencesstrona internetowa Centrum Analiz Ekonomicznych [CenEA]: http://www.cenea.org.pl/Mikrosymulacja/Badania/Mikrosymulacja/mikrosymulacja/menu-id-10.html (16.10.2012).pl_PL
dc.referencesstrona internetowa Institute for Social & Economic Research [ISER]: http://www.iser.essex.ac.uk/euromod/developing-euromod/euromodupdate (12.11.2011).pl_PL
dc.referencesstrona internetowa UC Berkeley [UC Berkeley]: http://www.lab.demog.berkeley.edu/socsim/index.shtml (25.11.2011).pl_PL
dc.referencesstrona internetowa [Mikrosymulacje]: http://www.mikrosymulacje.pl/ (16.10.2012).pl_PL
dc.referencesstrona internetowa National Science Foundation [NSF]: http://www.nsf.gov/ (16.11.2011).pl_PL
dc.referencesstrona internetowa Pension Benefit Guaranty Corporation [PBGC]: http://www.pbgc.gov/ (11.11.2011).pl_PL
dc.referencesstrona internetowa Statistics Canada [StatCan_a]: http://www.statcan.gc.ca/microsimulation/demosim/demosim-eng.htm (29.11.2011).pl_PL
dc.referencesstrona internetowa Statistics Canada [StatCan_b]: http://www.statcan.gc.ca/microsimulation/health-sante/health-sante-eng.htm (10.11.2011).pl_PL
dc.referencesstrona internetowa Statistics Canada [StatCan_c]: http://www.statcan.gc.ca/microsimulation/lifepaths/lifepaths-eng.htm (29.11.2011).pl_PL
dc.referencesstrona internetowa Statistics Canada [StatCan_d]: http://www.statcan.gc.ca/pub/91-551-x/2010001/meth-eng.htm (29.11.2011).pl_PL
dc.referencesstrona internetowa Statistics Canada [StatCan_e]: http://www.statcan.gc.ca/pub/91-551-x/2010001/tbl/tbl001-eng.htm (29.11.2011).pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-073-2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe