Show simple item record

dc.contributor.authorGąsiorek, Justyna
dc.contributor.authorLiro, Maciej
dc.contributor.authorLeja, Konrad
dc.date.accessioned2019-07-25T08:12:20Z
dc.date.available2019-07-25T08:12:20Z
dc.date.issued2012
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29645
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1
dc.subjectPieniński Park Narodowy (PPN)pl_PL
dc.titleNatężenie ruchu turystycznego na szlakach Pienińskiego Parku Narodowego w sezonie letnim 2010 rokupl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki – Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 2012pl_PL
dc.page.number57-61pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jagielloński, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennejpl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Geografiipl_PL
dc.referencesBARANOWSKI M., LEJA K., 2010, Problemy metodyczne monitoringu ruchu turystycznego w Pienińskim Parku Narodowym, [w:] R. Droba (red.), Przeobrażenia i zmiany, Wyd. Akademii Podlaskiej, Siedlce, s. 33–36.pl_PL
dc.referencesBOLLAND A., 1982, Ruch turystyczny w Pienińskim Parku Narodowym – stan obecny i próba jego programowania w aspekcie potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, „Studia Naturae”, ser. A, nr 22, Zakład Ochrony Przyrody i Zasobów Naturalnych PAN, Kraków, s. 197–224pl_PL
dc.referencesCELICHOWSKI A., 1977, Studium chłonności turystycznej, [w:] Plan ogólny zagospodarowania przestrzennego PPN, mpis w Dyrekcji PPN, Krościenko nad Dunajcem, s. 1–15.pl_PL
dc.referencesFIDELUS J., 2008, Rola ruchu turystycznego w przekształcaniu ścieżek i dróg turystycznych na obszarze Tatrzańskiego Parku Narodowego, [w:] R. Twardosz, P. Jezioro (red.) Zagadnienia geografii fizycznej, „Prace Geograficzne”, z. 120, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków, s. 19–30.pl_PL
dc.referencesGRAJA-ZWOLIŃSKA S., 2009, Rola wskaźnika chłonności turystycznej w kształtowaniu przestrzeni turystycznej parków narodowych, [w:] Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, „Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej”, R. 11, z. 4 (23), Leśny Zakład Doświadczalny SGGW, Rogów.pl_PL
dc.referencesGORCZYCA E., KRZEMIEŃ K., 2006, Wpływ ruchu turystycznego na przekształcenie rzeźby obszarów górskich, [w:] J. Trepińska, Z. Olecki (red.), Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 311–332.pl_PL
dc.referencesKASPRZAK M., 2005, Tempo degradacji powierzchni dróg i ścieżek turystycznych w Karkonoszach Wschodnich, „Opera Corcontica”, 42, Vrchlabi, s. 17–30.pl_PL
dc.referencesKRZEMIEŃ K., 1997, Morfologiczne skutki gospodarki turystycznej w obszarze wysokogórskim na przykładzie masywu les Monte Dore (Francja), [w:] B. Domański (red.) Gospodarka – Człowiek – Środowisko, Instytut Geografii UJ, Kraków, s. 277–287.pl_PL
dc.referencesKUREK W. (red.), 2007, Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMIKA M., 2007, Turystyka jako czynnik przemian środowiska przyrodniczego, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa, s. 446–457.pl_PL
dc.referencesPSTROCKA M., 2004, Problematyka pojemności turystycznej w świetle anglojęzycznej literatury naukowej, Turyzm, t. 14/1, s. 91–102.pl_PL
dc.referencesPSTROCKA-RAK M., RAK G., 2011, Wskaźniki chłonności i pojemności turystycznej w polskich parkach narodowych, [w:] Turystyka w lasach i na obszarach przyrodniczo cennych, „Studia i Materiały CEPL w Rogowie”, nr 13, z. 3, s. 141–145.pl_PL
dc.referencesPTASZYCKA-JACKOWSKA D., 2007, Turystyka na przyrodniczych obszarach chronionych, [w:] W. Kurek (red.), Turystyka, Wyd. Naukowe PWN SA, Warszawa, s. 333–338.pl_PL
dc.referencesWARCHOLIK W., SEMCZUK M., BARANOWSKI M., 2010, Monitoring ruchu turystycznego w PPN, [w:] F. Kirk, J. Lach, W. Wilczyńska- Michalik, E. Brzeźniak, D. Limanówka, J. Sadoń (red.), Dynamika zmian środowiska geograficznego pod wpływem antropopresji – streszczenia referatów i posterów, Kraków–Sanok, ss. 40.pl_PL
dc.referencesWRÓBEL S., 2002, Turystyka w Pienińskim Parku Narodowym, [w:] J. Partyka (red.), Użytkowanie turystyczne parków narodowych, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Ojcowski Park Narodowy, Ojców, s. 315–323.pl_PL
dc.contributor.authorEmailjustyna.gasiorek@uj.edu.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailmaciej.liro@uj.edu.plpl_PL
dc.contributor.authorEmailkonrad.boz@op.plpl_PL
dc.relation.volume22pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record