Show simple item record

dc.contributor.authorSzukalski, Piotr
dc.date.accessioned2019-07-25T07:01:32Z
dc.date.available2019-07-25T07:01:32Z
dc.date.issued2019-03
dc.identifier.citationPiotr Szukalski, Polska – kraj starych ludzi! 1/4 Polaków ma przynajmniej 60 lat, "Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny", 2019, nr 3, 1-5pl_PL
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29640
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Socjologii UŁpl_PL
dc.relation.ispartofseriesDemografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny;3
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectosoby starszepl_PL
dc.subjectstarzenie się ludnościpl_PL
dc.subjectstarośćpl_PL
dc.subjectprzemiany ludnościowepl_PL
dc.subjectprocesy demograficznepl_PL
dc.subjectPolskapl_PL
dc.subjectzróżnicowanie przestrzennepl_PL
dc.subjectXXI wiekpl_PL
dc.titlePolska – kraj starych ludzi! 1/4 Polaków ma przynajmniej 60 latpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holderPiotr Szukalskipl_PL
dc.page.number1-5pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzkipl_PL
dc.referencesBłędowski P., Szweda-Lewandowska Z., 2016, Polityka wobec starości i starzenia się w Polsce w latach 2015-2035. Aspekty teoretyczne i praktyczne, IPiSS, Warszawapl_PL
dc.referencesDuszczyk M., Lesińska M., Matuszczyk K., 2019, Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce. Teoria i praktyka, WUW, Warszawapl_PL
dc.referencesMRPiPS (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej), 2018, Polityka społeczna wobec osób starszych 2030. Bezpieczeństwo – Uczestnictwo – Solidarność, http://senior.gov.pl/polityka_dlugofalowa/pokaz/408pl_PL
dc.referencesRichert-Kaźmierska A., 2019, Polityka państwa wobec starzenia się ludności, CeDeWu, Warszawapl_PL
dc.referencesRosset E., 1959, Proces starzenia się ludności, PWG, Warszawapl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2012, Srebrna gospodarka, „Demografia i Gerontologia Społeczna. Biuletyn Informacyjny”, nr 7, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/3516pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2014, Ludzie bardzo starzy w Polsce – niewidoczna grupa docelowa polityki społecznej?, „Studia Demograficzne”, nr 2(166), 57-78, http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/handle/11089/11159pl_PL
dc.referencesSzukalski P., 2016, Polityka aktywnego starzenia się, [w:] B. Kłos, P. Russel (red.), Przemiany demograficzne w Polsce i ich społeczno-ekonomiczne konsekwencje, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa, 201-219, http://hdl.handle.net/11089/19867pl_PL
dc.contributor.authorEmailpiotr.szukalski@uni.lodz.plpl_PL


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe