Show simple item record

dc.contributor.authorWojciechowska, Jolanta
dc.date.accessioned2019-07-09T10:31:06Z
dc.date.available2019-07-09T10:31:06Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29278
dc.language.isoenpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1/2
dc.titleTewnty Years of Polish Agritourism: the Past and the Futurepl_PL
dc.typeOtherpl_PL
dc.page.number67-72pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniversity of Łódź, Institut of Urban Geography and Tourismpl_PL
dc.referencesALEJZIAK W., 1998, Geneza i rozwój teorii turystyki (refleksje na kanwie książki B. Vulkonica „Turizam ususret buducnosti”), „Folia Turistica”, nr 8.pl_PL
dc.referencesALEJZIAK W., 2003, Perspektywy i kierunki rozwoju badań naukowych nad turystyką, [in:] Kierunki rozwoju badań naukowych w turystyce, G. Gołembski (ed.), Wyd. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBOTT-ALAMA A., 2004, Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim, „Rozprawy i Studia”, t. (DLXXV) 501, Uniwersytet Szczeciński, Szczecinpl_PL
dc.referencesDIELEMANS J., 2011, Witajcie w raju. Reportaże o przemyśle turystycznym, Wyd. Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesKUHN T. S., 2001, Struktura rewolucji naukowych, Aletheia, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKOWICKI M., 2005, Wieś przyszłości – próba określenia jej kształtu planistyczno-przestrzennego i architektonicznego, [in:] Polska wieś 2025. Wizja rozwoju, J. Wilkin (ed.), Wyd. Fundusz Współpracy, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKUPIDURA A., ŁUCZEWSKI M., KUPIDURA P., 2011, Wartość krajobrazu. Rozwój przestrzeni obszarów wiejskich, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLISZEWSKI S., 1994, Perspektywy badań naukowych w zakresie turystyki w Polsce w najbliższym dziesięcioleciu, „Problemy Turystyki”, nr 3.pl_PL
dc.referencesPHILLIP S., HUNTER C., BLACKSTOCK K., 2010, A typology for defining agritourism, „Tourism Management”, nr 31, s. 754–758.pl_PL
dc.referencesPOŁOMSKI K., 2010, Miejsce i przestrzeń. Krajobraz w doświadczeniu mieszkańców Bieszczadzkiego Parku Narodowego, Wyd. Naukowe Scholar, FDPA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPRZECŁAWSKI K., 1984, Badania naukowe nad turystyka w Polsce, „Problemy Turystyki”, nr 1.pl_PL
dc.referencesRACIBORSKI J., 2011, Prawne aspekty tworzenia i sprzedaży zintegrowanych produktów turystycznych, [in:] Turystyka wiejska na drodze do komercjalizacji, C. Jastrzębski (ed.), Wyd. Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce.pl_PL
dc.referencesSZNAJDER M., PRZEZBÓRSKA L., 2006, Agroturystyka, Wyd. PWE, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTRAVIS A. S., 1983, Wkład nauk społecznych w badania nad turystyką i środowiskiem, transl. S. Ostrowski, „Problemy Turystyki”, nr 1/2.pl_PL
dc.referencesURRY J., 2007, Spojrzenie turysty, Wyd. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWACIĘGA S., 2011, Przedsiębiorczość obywatelska w działalności wioski tematycznej, „Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis”, nr 288, Oeconomica, nr 64: „Turystyka wiejska – społeczny wymiar w ekonomicznym kontekście”, Wyd. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.pl_PL
dc.referencesWILKIN J., 2009, Wielofunkcyjność rolnictwa – konceptualizacja i operacjonalizacja zjawiska, „Wieś i Rolnictwo”, nr 4 (145).pl_PL
dc.referencesWINIARSKI R., 2008, Turystyka w naukach humanistycznych, Wyd. PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKA J., 2005, Elementy trwałe i nowe w strukturze organizacyjnej polskiej agroturystyki (także w kontekście doświadczeń europejskich), Prace Naukowo-Dydaktyczne Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Krośnie, z. 15: Turystyka wiejska a rozwój i współpraca regionów.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKA J., 2006, Bilans efektów rozwoju agroturystyki. An evaluation of the effectes of agro-tourism development, „Turyzm”, t. 16, z. 2.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKA J., 2009, Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWOJCIECHOWSKA J., 2010, Agroturystyka – signum polskiej turystyki, „Oeconomia” nr 9(4).pl_PL
dc.referencesZEGAR J.S., 2008, Refleksje nad ewolucją wsi, „Wieś i Rolnictwo”, nr 3 (140).pl_PL
dc.contributor.authorEmailjolwoj@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume21pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record