Show simple item record

dc.contributor.authorWojciechowska, Jolanta
dc.date.accessioned2019-06-27T07:48:20Z
dc.date.available2019-06-27T07:48:20Z
dc.date.issued2007
dc.identifier.issn0867-5856
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/29025
dc.description.abstractW artykule przeprowadzono typizację gospodarstw agroturystycznych w świetle kryteriów: przedmiotowych, podmiotowych i relacyjnych. Gospodarstwa agroturystyczne z grupy genotypu przedmiotowo-podmiotowego uznano za dominujące w kraju. Wskazano na zróżnicowanie sylwetki właścicieli gospodarstw agroturystycznych, wyróżniając sześć zasadniczych grup.pl_PL
dc.description.abstractThe author presents a classificaUon of agrotourism farms in the light of ‘objective’, ‘subjective' and 'relative' criteria. Agro-tourism farms of the ‘objectivesubjective’ ‘genotype’ are considered predominant in Poland. Six different profiles of agro-tourism farm owner are distinguished.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesTuryzm/Tourism;1/2
dc.subjectagroturystykapl_PL
dc.subjecttypy i genotypy gospodarstw agroturystycznychpl_PL
dc.subjectsylwetka właścicielipl_PL
dc.subjectagro-tourismpl_PL
dc.subjecttypes and ‘genotypes’ of agrotourism farmpl_PL
dc.subjectowner profilepl_PL
dc.titleTypy gospodarstw agroturystycznych w Polsce i sylwetka ich właścicielipl_PL
dc.title.alternativeTypes of Polish Agrotourism Farm and Owner Profilespl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2007pl_PL
dc.page.number159-171pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Katedra Geografii Miast i Turyzmupl_PL
dc.referencesDuczkowska-Małysz K. (red.), 1993, Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich. W stronę wsi wielofunkcyjnej, PAN, Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDuczkowska-Małysz K., 1998, Rolnictwo wieś państwo. Wokół interwencji państwa w sferę wsi i rolnictwa Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGołębiowska U., 2000, Oferta agroturystyczna województwa zachodniopomorskiego, [w:] A. Szwichtenberg, W. Deluga (red.), Rola marketingu turystycznego, Koszalin.pl_PL
dc.referencesGostomczyk W., 2002, Formy i zakres działalności agroturystycznej na obszarach wiejskich, [w:] E. Rydz (red.). Zróżnicowanie przestrzenne obszarów wiejskich w aspekcie społeczno-demograficznym, Słupsk.pl_PL
dc.referencesHalamska M., 2000, Charakterystyka społeczna polskich rolników, [w:] Chłop, rolnik, farmer? Instytut Spraw Publicznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJansen-Verbeke M., 1990, Znaczenie turystyki na terenach wiejskich w Europie, Problemy Turystyki 1/2, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKryński Z., 2003, Kategoryzacja gospodarstw a jakość usług agroturystycznych, Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej, Kraków, 90.pl_PL
dc.referencesPałka E., 2003, Prawidłowości rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie w świetle trendów rozwoju turystyki w krajach Europy Zachodniej, [w:] E. Nowak (red.). Regionalne oraz lokalne czynniki i bariery rozwoju turystyki Kielce.pl_PL
dc.referencesSikora J., Karczewska M., 2005, Działalność lokalnych stowarzyszeń agroturystycznych w opinii kwaterodawców, Prace Naukowo-Dydaktyczne 15, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.pl_PL
dc.referencesSoliński T., Krupa J., 2004, Zagospodarowanie agroturystyczne regionu Podkarpacia, cz. I., Problemy Turystyki 1/2.pl_PL
dc.referencesStrzembicki L., 1997, Badania marketingowe turystyki wiejskiej w Polsce w 1997 r. Charakterystyka nabywców usług turystycznych świadczonych przez gospodarstwa wiejskie. Instytut Turystyki, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStrzembicki L., 1998, Zachowania nabywców usług turystyki wiejskiej w Małopolsce (badania monitoringowe) Instytut Turystyki, Kraków.pl_PL
dc.referencesStrzembicki L., 2005, Wypoczynek w gospodarstwach wiejskich w opinii turystów, Prace Naukowo-Dydaktyczne 15, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Krośnie.pl_PL
dc.referencesStrzembicki L., Kmita E., 1996, Regionalne organizacje agroturystyczne w Polsce, |w:] Regionalne aspekty agroturystyki w Polsce, Materiały konferencyjne III Ogólnopolskiego Sympozjum Agroturystycznego, Centrum Doradztwa i Edukacji w Rolnictwie, Kraków.pl_PL
dc.referencesSznajder M., Przezbórska L., 2006, Agroturystyka Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurowski J. 1995, Socjologia wsi i rolnictwa Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin.pl_PL
dc.referencesWojciechowska J., 2000, Rozwój i konsekwencje agroturystyki na przykładzie Śladkowa Małego, Problemy Turystyki, nr 1.pl_PL
dc.referencesWojciechowska J., 2003, Agroturystyka, |w:l S. Liszewski (red.). Możliwości i kierunki rozwoju turystyki w Dolinie Odry, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesWojciechowska J., Barska M., Mroczek M., 2006, Zróżnicowanie gospodarstw agroturystycznych w Polsce i ich przystosowanie do turystyki aktywnej na przykładzie gminy Wiżajny, (w:) A. Świeca, K. Kałamuckl (red.), Rozwój turystyki aktywnej na Roztoczu - regionie pogranicza Wydawnictwo Kartpol s.c., Lublin.pl_PL
dc.referencesZgliński W., 2002, Regionalne zróżnicowania a przyszłość rolnictwa i wsi polskiej. Przegląd Geograficzny, 74(3).pl_PL
dc.contributor.authorEmailjolwoj@geo.uni.lodz.plpl_PL
dc.relation.volume17pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record