Show simple item record

dc.contributor.authorNapierała, Tomasz
dc.date.accessioned2019-06-18T14:24:37Z
dc.date.available2019-06-18T14:24:37Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationNapierała T., Przestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-929-2pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-929-2
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28908
dc.descriptionPraca jest spojrzeniem na problem przestrzennego zróżnicowania cen usług hotelowych jako następstwa zmiennego w przestrzeni kształtowania się determinujących wskazane ceny czynników: popytu na usługi hotelowe, kosztów prowadzenia działalności hotelowej, poziomu konkurencji na rynku usług hotelowych, uwarunkowań prawnych podejmowania decyzji cenowych w hotelach oraz samego charakteru przestrzeni geograficznej. Praca ma charakter interdyscyplinarny, z pogranicza nauk: geografii społeczno-gospodarczej, ekonomii i nauk o zarządzaniu.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecthotelpl_PL
dc.subjecthotelarstwopl_PL
dc.subjectusługi hotelowepl_PL
dc.subjectgeografia hotelarstwapl_PL
dc.subjectgeomarketingpl_PL
dc.subjectceny usług hotelowychpl_PL
dc.titlePrzestrzenne zróżnicowanie cen usług hotelowych w Polscepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.page.number132pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Instytut Geografii, Zakład Geografii Hotelarstwa, Miast i Turyzmupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-249-1
dc.referencesAczel A. D. (2000), Statystyka w zarządzaniu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesAltkorn J. (2002), Marketing w turystyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBegg D., Dornbusch R., Fischer S. (2000), Makroekonomia, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBerezowski S. (1986), Metody badań w geografii ekonomicznej, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBiczysko W., Tauber R. D. (2003), Zarządzanie finansami w hotelarstwie, gastronomii i turystyce. Wybrane zagadnienia w teorii i praktyce, Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesBitter C., Mulligan G. F., Dall’erba S. (2006), Incorporating spatial variation in housing attribute prices. A comparison of geographically weighted regression and the spatial expansion method, „MPRA Paper”, No. 1379, (University Library of Munich, Munich), s. 7–27.pl_PL
dc.referencesBjörck Å, Dahlquist G. (2003), Numerical methods, Courier Dover Publications, New York.pl_PL
dc.referencesBogacka E. (2009), Poziom i czynniki przestępczości w układzie regionalnym Polski, [w:] Praktyczne aspekty badań regionalnych, P. Churski (red.), „Biuletyn Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu”, s. 33–43.pl_PL
dc.referencesBudner W. (2004), Lokalizacja przedsiębiorstw. Aspekty ekonomiczno-przestrzenne i środowiskowe, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesChoi S., Kang S., Mattila A. S., Park H. (2009), The effect of cross-channel price dis/parity on ethicality evaluations and purchase intent. The moderating role of price frame, „Journal of Marketing Channels”, Vol. 16, (Taylor & Francis, Abingdon), s. 131–147.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., Czyż T., Parysek J. J., Ratajczak W. (1978), Badania przestrzennej struktury społeczno-ekonomicznej Polski metodami czynnikowymi, PWN, Warszawa–Poznań.pl_PL
dc.referencesCieślik A. (2005), Geografia inwestycji zagranicznych. Przyczyny i skutki lokalizacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCohen J. P., Coughlin C. C. (2008), Spatial hedonic models of airport noise, proximity, and housing prices, „Journal of Regional Science”, Vol. 48, No. 5, (Wiley–Blackwell, Oxford), s. 859–878.pl_PL
dc.referencesCorgel J. B. (2007), Technological change as reflected in hotel property prices, „Journal of Real Estate Finance & Economics”, Vol. 34, (Springer Science & Business Media, Dordrecht), s. 257–279.pl_PL
dc.referencesCumbers A., Mackinnon D. (2007), An introduction to economic geography. Globalization, uneven development and place, Pearson Education, Harlow.pl_PL
dc.referencesDella Bitta A. J., Monroe K. B. (1978), Models for pricing decisions, „Journal of Marketing Research”, Vol. 15, (American Marketing Association, Chicago), s. 413–428.pl_PL
dc.referencesDenek E., Sobiech J., Wolniak J. (2001), Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCunningham W. H., Cunningham I. C. M., Swift C. M. (1987), Marketing. A managerial approach, South-Western Publishing, Cincinnati.pl_PL
dc.referencesDerek M. (2008), Walory turystyczne jako czynnik turystycznej konkurencyjności regionów w Polsce, [w:] Turystyka jako czynnik wzrostu konkurencyjności regionów w dobie globalizacji, G. Gołembski (red.), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań, s. 67–77.pl_PL
dc.referencesDodge M. R., Hanna N. (1997), Kształtowanie cen. Strategie i procedury, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDoman M., Doman R. (2009), Modelowanie zmienności i ryzyka. Metody ekonometrii finansowej, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.pl_PL
dc.referencesDunteman G. H. (1989), Principal component analysis, Sage Publications, Newbury Park.pl_PL
dc.referencesDziewoński K., Kosiński L. (1964), Rozmieszczenie ludności w Polsce w XX wieku, „Przegląd Geograficzny”, t. XXXVI, nr 1, (Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, Warszawa), s. 3–36.pl_PL
dc.referencesEberhardt P., Heřman S., Leszczycki S. (1971), Aglomeracje miejsko-przemysłowe w Polsce 1966–2000, „Biuletyn”, z. 67, (Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju Polskiej Akademii Nauk, Warszawa).pl_PL
dc.referencesEgan D. J., Nield K. (2000), Towards a theory of intraurban hotel location, „Urban Studies”, Vol. 37, No. 3, (Routledge, Abingdon), s. 611–621.pl_PL
dc.referencesEnz C. A. (2003), Hotel pricing in a networked world, „Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly”, Vol. 44, Issue 1, (Sage Publications, Thousand Oaks), s. 4–5.pl_PL
dc.referencesGarbarski L., Rutkowski I., Wrzosek W. (1999), Marketing. Punkt zwrotny nowoczesnej firmy, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGetis A., Ord J. K. (1992), The analysis of spatial association by use of distance statistics, „Geographical Analysis”, Vol. 24, (The Ohio State University, Columbus), s. 189–206.pl_PL
dc.referencesGetis A., Ord J. K. (1995), Local spatial autocorrelation statistics. Distributional issues and an application, „Geographical Analysis”, Vol. 27, (The Ohio State University, Columbus), s. 286–306.pl_PL
dc.referencesGodlewska H. (2001), Lokalizacja działalności gospodarczej. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGokten S., Kose N., Uner M. M. (2008), An econometric model of tourism demand and room rates. A study in Beiek, Antalya, „Anatolia: An International Journal of Tourism and Hospitality Research”, Vol. 19, No. 1, (Ankara), s. 41–50.pl_PL
dc.referencesGołembski G. (red.) (1999), Regionalne aspekty rozwoju turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGreer H. K. (1952), Cost factors in price-making, „Harvard Business Review”, Vol. 30, Issue 4, (Harvard Business School Publishing, Boston), s. 33–45.pl_PL
dc.referencesGu Z., Kim H. (2009), Financial features of dividend-paying firms in the hospitality industry. A logistic regression analysis, „International Journal of Hospitality Management”, Vol. 28, (Elsevier, Amsterdam), s. 359–366.pl_PL
dc.referencesHaining R. P., Plummer P. S., Sheppard E. (1998), Modeling spatial price competition. Marxian versus neoclassical approaches, „Annals of the Association of American Geographers”, Vol. 88, No. 4, (Blackwell Publishing, Oxford–Malden), s. 575–594.pl_PL
dc.referencesHall C. M., Page S. J. (2006), The geography of tourism and recreation. Environment, place and space, Taylor & Francis, Abingdon.pl_PL
dc.referencesHalvorsen R., Palmquist R. (1980), The interpretation of dummy variables in semilogarithmic equations, „American Economic Review”, Vol. 70, Issue 3, (American Economic Association, Nashville), s. 474–475.pl_PL
dc.referencesHoagland S. R. (2008), Price analysis, Ipswich, http://web.ebscohost.com, 4.06.2009.pl_PL
dc.referencesHolloway J. C., Robinson C. (1997), Marketing w turystyce, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHooimeijer P., Van Dam F., Visser P. (2008), Residential environment and spatial variation in house prices in the Netherlands, „Tijdschrift voor Economische en Sociale Geografie”, Vol. 99, No. 3, (Wiley–Blackwell, Oxford), s. 348–360.pl_PL
dc.referencesHsu C. H. C., Powers T. (2002), Marketing hospitality, John Wiley & Sons, New York.pl_PL
dc.referencesIwanicka-Lyra E. (1969), Delimitacja aglomeracji wielkomiejskich w Polsce, „Prace Geograficzne”, nr 76, (Instytut Geografii Polskiej Akademii Nauk, PWN, Warszawa).pl_PL
dc.referencesJakóbczyk-Gryszkiewicz J. (2009), Tendencje przestrzenne w kształtowaniu cen ziemi w Polsce po 1990 roku, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesJeznach M. (red.) (2009), Środki trwałe w gospodarce narodowej w 2008 roku, Główny Urząd Statystyczny, Departament Rachunków Narodowych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesJolliffeI. T. (2002), Principal component analysis, Springer-Verlag, New York.pl_PL
dc.referencesKacprzyk Z., Rakowski G. (1993), Metoda elementów skończonych w mechanice konstrukcji, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., Liszewski S., Włodarczyk B. (2006), Strategia rozwoju turystyki w Łodzi, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesKaczmarek J., Stasiak A., Włodarczyk B. (2002), Produkt turystyczny albo jak organizować poznawanie świata. Podręcznik, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKarasiewicz G. (2005), Determinanty decyzji cenowych w przedsiębiorstwach polskich, [w:] Efektywność zarządzania marketingowego, M. Adamowicz (red.), „Prace Naukowe Katedry Polityki Agrarnej i Marketingu SGGW”, nr 34, (Wydawnictwo SGGW, Warszawa), s. 266–277.pl_PL
dc.referencesKarasiewicz G., Wykrytowicz J. (2003), Decyzje cenowe w przedsiębiorstwach polskich, „Working Papers”, Wydawnictwo Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKędelski M., Roeske-Słomka I. (1998), Statystyka, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesKnowles T. (2001), Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKopczewska K. (2008), Renta geograficzna a rozwój społeczno-gospodarczy, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKornak A. S., Rapacz A. (2001), Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.pl_PL
dc.referencesKotler P. (1999), Marketing. Analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Wydawnictwo Felberg SJA, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A. (2001a), Geografia hotelarstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A. (2001b), Geografia turyzmu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A. (2001c), Zagraniczne systemy hotelowe w Polsce – szanse i zagrożenia, [w:] Turystyka jako czynnik rozwoju regionów, miast i obszarów wiejskich, W. Maik, K. Marciniak (red.), Wyższa Pomorska Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 123–138.pl_PL
dc.referencesKowalczyk A. (2005), Nowe formy turystyki miejskiej, „Prace i Studia Geograficzne”, t. 35, (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego), s. 155–197.pl_PL
dc.referencesKuniszyk M. (2006), Prognoza zamiast wróżenia z fusów, „Hotelarz”, nr 7, s. 30.pl_PL
dc.referencesLijewski T., Mikułowski B., Wyrzykowski J. (1998), Geografia turystyki Polski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (1995), Przestrzeń turystyczna, „Turyzm”, t. 5, z. 2, (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź), s. 87–104.pl_PL
dc.referencesLiszewski S. (2009), Przestrzeń turystyczna Polski. Koncepcja regionalizacji turystycznej, [w:] Współczesne problemy przemian strukturalnych przestrzeni geograficznej, I. Jażewicz (red.), Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk, s. 59–69.pl_PL
dc.referencesLösch A. (1961), Gospodarka przestrzenna. Teoria lokalizacji, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŁazarek R. (2004), Ekonomika turystyki. Wybrane zagadnienia, Wyższa Szkoła Ekonomiczna, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatczak A. (red.) (2004), Lokalizacja hoteli w krajowych metropoliach Europy Środkowo-Wschodniej, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.pl_PL
dc.referencesMattimoe R. B. T. (2007), An institutional explanation and model of the factors influencing room rate pricing decisions in the Irish hotel industry, „The Irish Journal of Management”, Vol. 28, Issue 1, (Smurfit Graduate School, Dublin), s. 127–145.pl_PL
dc.referencesMazurkiewicz L. (2002), Planowanie marketingowe w przedsiębiorstwie turystycznym, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMcEachern W. A. (2008), Microeconomics. A contemporary introduction, Southwest Cengage Learning, Mason.pl_PL
dc.referencesMill J. S. (1966), Zasady ekonomii politycznej i niektóre jej zastosowania do filozofii społecznej, t. II, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMynarski S. (red.) (1992), Badania przestrzenne rynku i konsumpcji. Przewodnik metodyczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesNapierała T. (2011), Problematyka krajowych i zagranicznych badań nad sektorem usług noclegowych w środowisku lokalnym, [w:] Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Ujęcia i problemy badawcze we współczesnej geografii, W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 147–158.pl_PL
dc.referencesNewey W. K., West K. D. (1987), A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix, „Econometrica”, Vol. 55, No 3, (Wiley–Blackwell, Oxford), s. 703–708.pl_PL
dc.referencesNiemczyk A. (2006), Wzory konsumpcji gospodarstw domowych w Polsce i w wybranych krajach Unii Europejskiej, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, nr 716, (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków), s. 5–23.pl_PL
dc.referencesNiezgoda A., Zmyślony P. (2003), Popyt turystyczny. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesO’Leary D. P., Stewart G. W., Vandergraft J. S. (1979), Estimating the largest eigenvalue of positive deinite matrix, „Mathematics of Computation”, Vol. 33, No. 148, s. 1289–1292.pl_PL
dc.referencesOlszewski M. (2008), Rola zasobów informacyjnych w osiąganiu przewagi konkurencyjnej przez przedsiębiorstwo hotelarskie, [w:] Nowe trendy rozwoju turystyki, G. Gołembski (red.), Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, Sulechów, s. 231–242.pl_PL
dc.referencesOppermann M. (1993), Tourism space in developing countries, „Annals of Tourism Research”, Vol. 20, No. 3, (Pergamon Press, London), s. 535–556.pl_PL
dc.referencesPanasiuk A. (red.) (2006), Ekonomika turystyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPanasiuk A., Szostak D. (red.) (2009), Hotelarstwo. Usługi – eksploatacja – zarządzanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesParysek J. J. (2001), Podstawy gospodarki lokalnej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.pl_PL
dc.referencesRekowski M. (1999), Wprowadzenie do mikroekonomii, Wydawnictwo Akademia, Poznań.pl_PL
dc.referencesRicardo D. (1957), Zasady ekonomii politycznej i opodatkowania, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesRogoda B. (2004), Polityka cenowa małych i średnich przedsiębiorstw, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.pl_PL
dc.referencesRosen S. (1974), Hedonic prices and implicit markets. Product differentiation in pure competition, „Journal of Political Economy”, Vol. 82, Issue 1, (University of Chicago Press, Chicago), s. 34–55.pl_PL
dc.referencesRotter K. (2004), Ekonomiczne znaczenie lokalizacji hotelu w przestrzeni miasta, „Turystyka i Hotelarstwo”, nr 5, (Wydawnictwo Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa, Łódź), s. 27–36.pl_PL
dc.referencesRushmore S. (2002), Hotel investments handbook, HVS International, New York.pl_PL
dc.referencesRuskin-Brown I. (2009), Skuteczna polityka cenowa. Aspekty praktyczne, Oficyna Wolters Kluwer business, Kraków.pl_PL
dc.referencesSelmi N. (2010), Effects of culture and service sector on customers’ perceptions of the practice of yield management, „International Journal of Marketing Studies”, Vol. 2, No. 1, (Canadian Center of Science & Education, Toronto), s. 245–253.pl_PL
dc.referencesSimon H. (1996), Zarządzanie cenami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSirmans G. S., Zietz E. N., Zietz J. (2007), Determinants of house prices. A quantile regression approach, „Journal of Real Estate Finance & Economics”, Vol. 37, (Springer Science & Business Media, Dordrecht”, s. 317–333.pl_PL
dc.referencesSloman J. (2001), Podstawy ekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesSmith A. (2009), An inquiry into the nature and causes of the wealth of nations, Digireads Publishing, Lawrence.pl_PL
dc.referencesStryjakiewicz T. (2007), Konsekwencje globalizacji w skali regionalnej i lokalnej jako przedmiot badań geografii ekonomicznej, [w:] Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Geografia a przemiany współczesnego świata, W. Maik, K. Rembowska, A. Suliborski (red.), Wydawnictwo Uczelniane WSG w Bydgoszczy, Bydgoszcz, s. 151–162.pl_PL
dc.referencesSwann J. L. (2001), Dynamic pricing models to improve supply chain performance, Evanston, http://www2.isye.gatech.edu/~jswann/publications/swannthesis.pdf, 4.06.2009.pl_PL
dc.referencesTang F. F., Zong J. (2008), Hotel electronic marketing and online price dispersion in mainland China, „China Economic Journal”, Vol. 1, No. 3, (Routledge, Abingdon), s. 303–315.pl_PL
dc.referencesThrane C. (2006), Examining the determinants of room rates for hotels in capital cities. The Oslo experience, „Journal of Revenue and Pricing Management”, Vol. 5, No. 4, (Palgrave Macmillan, Basingstoke), s. 315–323.pl_PL
dc.referencesTomczyk E., Widłak M. (2010), Konstrukcja i własności hedonicznego indeksu cen mieszkań dla Warszawy, „Bank i Kredyt”, z. 1, nr 41, (Narodowy Bank Polski, Warszawa), s. 99–127.pl_PL
dc.referencesTrzpiot G. (red.) (2010), Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie ryzyka inwestycyjnego, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesTurkowski M. (2010), Marketing usług hotelarskich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWaniowski P. (2003), Strategie cenowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWilk W. (2001), Czynniki lokalizacji i rozmieszczenie wybranych usług w Warszawie, Uniwersytet Warszawski, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWłodarczyk B. (2009), Przestrzeń turystyczna. Istota, koncepcje, determinanty rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesWolszczak-Derlacz J. (2007), Wspólna Europa, różne ceny. Analiza procesów konwergencji, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.pl_PL
dc.referencesWoźniak A. (2010), Luksusowe hotele tną ceny dla mniej zamożnych gości, Warszawa, http://archiwum.rp.pl/artykul/1006813_Luksusowe_hotele_tna_ceny_dla_mniej_zamoznych_gosci. html, 5.01.2011.pl_PL
dc.referencesZeliaś A. (red.) (1991), Ekonometria przestrzenna, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesZwolinski M. (2008), The ethics of price gouging, „Business Ethics Quarterly”, Vol. 18, Issue 3, (Philosophy Documentation Center, Charlottesville), s. 347–378.pl_PL
dc.referencesConsolidated version of the Treaty establishing the European Community [traktaty rzymskie], [w:] European Union. Consolidated Versions of the Treaty on European Union and of the Treaty Establishing the European Community, „Official Journal of the European Union”, 29.12.2006, C 321, s. 37–186.pl_PL
dc.referencesConsolidated version of the Treaty on European Union [traktat z Maastricht], [w:] European Union. Consolidated Versions of the Treaty on European Union and of the Treaty Establishing the European Community, „Official Journal of the European Union”, 29.12.2006, C 321, s. 5–36.pl_PL
dc.referencesDyrektywa 98/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. w sprawie ochrony konsumenta przez podawanie cen produktów oferowanych konsumentom, DzUrz WE L 80/27 z 18.03.1998, s. 83–90.pl_PL
dc.referencesSzósta dyrektywa Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych – wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, DzUrz L 145 z 13.06.1977, s. 1–40.pl_PL
dc.referencesDyrektywa Rady 92/77/EWG z dnia 19 października 1992 r. uzupełniająca wspólny system podatku od wartości dodanej i zmieniająca dyrektywę 77/388/EWG (zbliżenie stawek VAT), DzUrz EWG L 316 z 31.10.1992, s. 1–4.pl_PL
dc.referencesObwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009 r., MP 2008, nr 59, poz. 531.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2001 r. w sprawie opłat związanych z zaszeregowaniem obiektu hotelarskiego, DzU 2001, nr 72, poz. 751.pl_PL
dc.referencesRozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, DzU 2004, nr 188, poz. 1945.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, DzU 1991, nr 9, poz. 31, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, DzU 1993, nr 47, poz. 211, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych, DzU 1997, nr 133, poz. 884, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach, DzU 2001, nr 97, poz. 1050, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, DzU 2004, nr 19, poz. 177, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, DzU 2004, nr 54, poz. 535, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, DzU 2007, nr 50, poz. 331, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesUstawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, DzU 2009, nr 3, poz. 11, z późn. zm.pl_PL
dc.referencesBaza Danych Gmina [2009], Instytut Turystyki, Warszawa, http://www.intur.com.pl/wojewodztwa/index_woj.php, 4.06.2009.pl_PL
dc.referencesBank Danych Lokalnych [2009], GUS, Warszawa, http://www.stat.gov.pl/bdl/, 4.06.2009.pl_PL
dc.referencesBiuletyn Informacji Publicznej [2009], Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Departament Społeczeństwa Informacyjnego, Warszawa, http://www.bip.gov.pl/, 4.06.2009.pl_PL
dc.referencesEwidencja Obiektów Hotelarskich [2009], Ministerstwo Sportu i Turystyki, Warszawa, www.turystyka.gov.pl/MOH.aspx, 24.07.2009.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-929-2


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe