Show simple item record

dc.contributor.authorBaranowicz, Krystyna
dc.contributor.editorMüller, Diana
dc.contributor.editorSobczak, Anna
dc.date.accessioned2019-06-18T14:17:23Z
dc.date.available2019-06-18T14:17:23Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationBaranowicz K., Pedagogiczne inspiracje resocjalizacji penitencjarnej. Eksperyment wychowawczy w więzieniu w Szczypiornie, [w:] Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, Müller D., Sobczak A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 243-254, doi: 10.18778/7969-022-0.16pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-022-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28903
dc.description.abstractW artykule zawarte są informacje o pierwszym w Polsce półotwartym specjalnym zakładzie karnym dla młodocianych przestępców wysokowyrokowych w Szczypiornie koło Kalisza. Pod naukową opieką Katedry Prawa Karnego Uniwersytetu Wrocławskiego i Katedry Pedagogiki Ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego wdrożono tam w 1958 r. eksperyment pedagogiczny (określany jako eksperyment Hanny i Witolda Świdów). Celem eksperymentu była ocena skuteczności innego podejścia, niż dotychczas praktykowany, do procesu rewalidacji młodocianych mężczyzn skazanych za popełnione czyny na kilkuletnią izolację więzienną.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMüller D., Sobczak A. (red.), Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectwięzieniepl_PL
dc.subjectSzczypiornopl_PL
dc.subjectresocjalizacjapl_PL
dc.subjectmłodociani przestępcypl_PL
dc.titlePedagogiczne inspiracje resocjalizacji penitencjarnej. Eksperyment wychowawczy w więzieniu w Szczypiorniepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number243-254pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pracownia Pedagogiki Specjalnejpl_PL
dc.referencesEksperyment Szczypiorno, www.cossw.pl/sub.php?id=63 (dostęp 15.04.2013).pl_PL
dc.referencesJarzębowska-Baziak B., Praca wychowawcza w zakładzie karnym dla młodocianych (na tle doświadczeń zakładu w Szczypiornie), Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1972.pl_PL
dc.referencesNowak B., Zapomniany eksperyment, [w:] Szczypiorno penitencjarne [dodatek do pisma „Kalisia” 2008 nr 11], www.kalisz.eu./files/118950095246ed840/broszura_kalisia.pdf.pl_PL
dc.referencesNowak B., Więzienny eksperyment, „Forum Penitencjarne” 2012, nr 3.pl_PL
dc.referencesPietruszka J., Ziembiński S., Eksperyment – Szczypiorno (refleksje i wnioski), „Przegląd Więziennictwa” 1960, nr 1.pl_PL
dc.referencesŚwida H., Świda W., Młodociani przestępcy w więzieniu, Wiedza Powszechna, Warszawa 1961.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-022-0.16


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe