Show simple item record

dc.contributor.authorPłusajska-Otto, Agnieszka
dc.contributor.editorMüller, Diana
dc.contributor.editorSobczak, Anna
dc.date.accessioned2019-06-18T14:12:11Z
dc.date.available2019-06-18T14:12:11Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationPłusajska-Otto A., Początki kształcenia i opieki logopedycznej w Polsce, [w:] Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, Müller D., Sobczak A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 139-150, doi: 10.18778/7969-022-0.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-022-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28898
dc.description.abstractPolska myśl logopedyczna rozwijała się niezależnie od siebie w kilku ośrodkach. Zapotrzebowanie społeczne na usługi w zakresie terapii mowy było na pewno czynnikiem motywującym dla osób zaangażowanych w tworzenie podstaw opieki i kształcenia logopedów w naszym kraju. W tekście przywołano tylko najistotniejsze inicjatywy, wskazano pierwsze studia logopedyczne na polskich uczelniach i współczesne zmiany w systemie kształcenia.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMüller D., Sobczak A. (red.), Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkształcenie logopedówpl_PL
dc.subjectopieka logopedycznapl_PL
dc.subjectrozwój myśli logopedycznej w Polscepl_PL
dc.titlePoczątki kształcenia i opieki logopedycznej w Polscepl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number139-150pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Pracownia Pedagogiki Specjalnejpl_PL
dc.referencesAdamczyk B., Smołka E., Profesor Leon Kaczmarek jako twórca i redaktor „Logopedii”, „Logopedia”, nr 24, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 1997, s. 15–21.pl_PL
dc.referencesBłachnio K., Poznańska myśl logopedyczna w 33-leciu Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, „Logopedia”, nr 23, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 1996, s. 33–43.pl_PL
dc.referencesBłachnio K., Podstawowe zagadnienia dydaktyki i etyki logopedycznej w optymalnym modelu kształcenia specjalistów, [w:] E. Łuczyński (red.), Kształcenie logopedyczne. Cele i formy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000, s. 20–28.pl_PL
dc.referencesDemel G., Przedszkole – podstawowe ogniwo opieki logopedycznej, „Logopedia”, nr 13, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 1978, s. 58–61.pl_PL
dc.referencesDobrzański Z., Polska bibliografia logopedyczna, „Logopedia”, nr 2, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 1961, s. 46.pl_PL
dc.referencesDylewski B., Organizacja walki z wadami mowy i głosu, „Szkoła Specjalna” 1947/1948, nr 1–4, s. 35–51.pl_PL
dc.referencesGrabias S., Kurs logopedyczny dla nauczycieli szkół specjalnych, „Logopedia”, nr 8/9, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 1969, s. 250–251.pl_PL
dc.referencesGrabias S., Wstęp, „Logopedia”, nr 18, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 1991, s. 4.pl_PL
dc.referencesGrabias S., Wstęp, „Logopedia”, nr 31, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 2002, s. 3.pl_PL
dc.referencesJastrzębowska G., Logopedia. Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki. Interdyscyplinarne podstawy logopedii, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, t. 1, Opole 2003, s. 324–325.pl_PL
dc.referencesKaczmarek L., O przedmiocie i zadaniach logopedii, „Logopedia. Zagadnienia Kultury Żywego Słowa”, nr 4, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 1962, s. 16–19.pl_PL
dc.referencesKaczmarek L., Wstęp, [w:] Polska bibliografia logopedyczna, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1965.pl_PL
dc.referencesKaczmarek L., Nasze dziecko uczy się mowy, Wydawnictwo Lubelskie, Lublin 1977.pl_PL
dc.referencesKaczmarek L., Projekt programu uniwersyteckich studiów logopedycznych, „Logopedia. Zagadnienia Kultury Żywego Słowa”, nr 7, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 1967, s. 82–87.pl_PL
dc.referencesKaczmarek L., Stan, rozwój i perspektywy logopedii w Polsce, [w:] L. Kaczmarek (red.), „Studia Logopaedica”, Lublin 1976.pl_PL
dc.referencesKaczmarek L., O polskiej logopedii. Język i językoznawstwo polskie w sześćdziesięcioleciu niepodległości (1918–1978). Materiały konferencji naukowej z dnia 25 października 1978 roku, Polska Akademia Nauk Instytut Języka Polskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.pl_PL
dc.referencesLipkowski O., Wyższa Szkoła Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie 1922–1982, Wydawnictwo WSPS, Warszawa 1983.pl_PL
dc.referencesMeterowa H., Z prac lubelskiej Komisji Logopedycznej, „Logopedia”, nr 2, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 1961, s. 46–47.pl_PL
dc.referencesMierzejewska H., Usamodzielnienie Zakładu Logopedii, „Logopedia. Kultura Żywego Słowa”, nr 11, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 1973, s. 152.pl_PL
dc.referencesMinczakiewicz E. M., Początki i rozwój polskiej logopedii, Wydawnictwo Edukacyjne, Kraków 1998.pl_PL
dc.referencesParol U., Kronika. Utworzenie Zakładu Logopedii, „Logopedia. Zagadnienia Kultury Żywego Słowa”, nr 10, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 1971, s. 206.pl_PL
dc.referencesParolowa U., Studia logopedyczne na UMCS w Lublinie, „Logopedia. Zagadnienia Kultury Żywego Słowa”, nr 7, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 1967, s. 171.pl_PL
dc.referencesPłusajska-Otto A., Potrzeby zawodowe logopedów, a rodzaj placówki edukacyjnej, w której są zatrudnieni. Niepublikowana praca doktorska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Iwony Chrzanowskiej (2008).pl_PL
dc.referencesPłusajska-Otto A., Rozwój myśli logopedycznej w Polsce – zarys problematyki, [w:] A. Głodkowska (red.), Pedagogika specjalna – różne poszukiwania, wspólna misja. Pamięci Profesora Jana Pańczyka, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, Warszawa 2009, s. 86–102.pl_PL
dc.referencesPrzybysz-Piwko M., Profesor Halina Mierzejewska (1922–2003), „Logopedia”, nr 32, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 2003, s. 5–13.pl_PL
dc.referencesSmołka E., Polskie Towarzystwo Logopedyczne – 33-lecie, „Logopedia”, nr 23, Wydawnictwo Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, Lublin 1996, s. 165–176.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-022-0.10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe