Show simple item record

dc.contributor.authorSzubielska, Magdalena
dc.contributor.authorNiestorowicz, Ewa
dc.contributor.editorMüller, Diana
dc.contributor.editorSobczak, Anna
dc.date.accessioned2019-06-18T14:09:03Z
dc.date.available2019-06-18T14:09:03Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationSzubielska M., Niestorowicz E., Twórczość plastyczna jako forma wspierania rozwoju osób niewidomych i głuchoniewidomych, [w:] Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, Müller D., Sobczak A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 89-103, doi: 10.18778/7969-022-0.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-022-0
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28895
dc.description.abstractTwórczość plastyczna wydaje się być niedocenianym przez tyflopedagogów obszarem aktywności dzieci, młodzieży oraz dorosłych osób niewidomych i głuchoniewidomych. Tymczasem osoby te warto angażować w wiele form plastycznej kreacji, dodatkowo kierując się zasadą „im wcześniej, tym lepiej”. Tego typu doświadczenia mogą wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny osób z poważną dysfunkcją wzroku. Zostanie to wykazane na podstawie analizy literatury przedmiotu oraz poprzez przytoczenie studiów przypadków głuchoniewidomych uczestników plenerów rzeźbiarskich w Orońsku.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMüller D., Sobczak A. (red.), Rozwój i jego wspieranie w perspektywie rehabilitacji i resocjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectniewidomipl_PL
dc.subjectgłuchoniewidomipl_PL
dc.subjecttwórczość plastycznapl_PL
dc.subjectwspomaganie rozwojupl_PL
dc.titleTwórczość plastyczna jako forma wspierania rozwoju osób niewidomych i głuchoniewidomychpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number89-103pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationKatolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Psychologiipl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Marii-Curie Skłodowskiej w Lublinie, Wydział Artystyczny, Instytut Sztuk Pięknychpl_PL
dc.referencesArnheim R., Perceptual aspects of art for the blind, „Journal of Aesthetic Education” 1990, vol. 24, no 3 (3), s. 57–65.pl_PL
dc.referencesChlewiński Z., Umysł. Dynamiczna organizacja pojęć. Analiza psychologiczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.pl_PL
dc.referencesDʼAngiulli A., Raised-lined pictures, blindness, and tactile „beliefs”: An observational case study, „Journal of Visual Impairment & Blindness” 2007, vol. 101, s. 172–177.pl_PL
dc.referencesDʼAngiulli A., Kennedy J. M., Heller M. A., Blind children recognizing tactile pictures respond like sighted children given guidance in exploration, „Scandinavian Journal of Psychology” 1998, vol. 39, s. 187–190.pl_PL
dc.referencesDʼAngiulli A., Maggi S., Development of drawing abilities in a distinct population: Depiction of perceptual principles by three children with congenital total blindness, „International Journal of Behavioral Development” 2003, vol. 27, s. 193–200.pl_PL
dc.referencesDe Coster K., Loots G., Somewhere in between touch and vision: In search of a meaningful art education for blind individuals, „International Journal of Art and Design Education” 2004, vol. 23, no 3, s. 326–334.pl_PL
dc.referencesGentaz E., Hatwell Y., Haptic processing of spatial and material object properties, [w:] Y. Hatwell, A. Streri, E. Gentaz (ed.), Touching for knowing: Cognitive psychology of haptic manual perception, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, Philadelphia 2003, s. 123–159.pl_PL
dc.referencesHatwell Y., Martinez-Sarrochi F., The tactile reading of maps and drawings, and the access of blind people to works of art, [w:] Y. Hatwell, A. Streri, E. Gentaz (ed.), Touching for knowing: Cognitive psychology of haptic manual perception, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam, Philadelphia 2003, s. 255–273.pl_PL
dc.referencesHeller M. A., Picture perception and spatial cognition in visually impaired people, [w:] M. A. Heller, S. Ballesteros (ed.), Touch and blindness. Psychology and Neuroscience, Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey 2006, s. 49–71.pl_PL
dc.referencesHerrmann U., A Trojan Horse of clay: Art therapy in a residental school for the blind, „The Arts in Psychotherapy” 1995, vol. 22, no 3, s. 229–234.pl_PL
dc.referencesJakimowicz A., Polska rzeźba współczesna, Wydawnictwo Sztuka, Warszawa 1956.pl_PL
dc.referencesJolley R. P., Children and pictures: Drawing and understanding, Willey-Blackwell, UK, 2010.pl_PL
dc.referencesKennedy J. M., A psychology of picture perception. Images and information, Jossey-Bass Publishers, San Francisco, Washington, London 1974.pl_PL
dc.referencesKennedy J. M., Drawing and the blind: Pictures to touch, Yale University Press, New Haven, 1993a.pl_PL
dc.referencesKennedy J. M., Metaphor in pictures, „Perception” 1993b, vol. 11, s. 589–605.pl_PL
dc.referencesKennedy J. M., How the blind draw, „Scientific American” 1997, vol. 276, no 1, s. 76–81.pl_PL
dc.referencesKennedy J. M., Drawings from Gaia, a blind girl, „Perception” 2003, vol. 32, s. 321–340.pl_PL
dc.referencesKennedy J. M., Metaphoric pictures devised by an early-blind adult on her own initiative, „Perception” 2008, vol. 37, s. 1720–1728.pl_PL
dc.referencesKennedy J. M., Fox N., Pictures to see and pictures to touch, [w:] D. Perkins, B. Leondar (ed.), The art and cognition, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1977, s. 118–135.pl_PL
dc.referencesKennedy J. M., Juricevic I., Haptics and projection: Drawings by Tracy, a blind adult, „Perception” 2003, vol. 32, s. 1059–1071.pl_PL
dc.referencesKennedy J. M., Juricevic I., Form, projection and pictures for the blind, [w:] M. A. Heller, S. Ballesteros (ed.), Touch and blindness. Psychology and neuroscience. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, New Jersey 2006, s. 73–93.pl_PL
dc.referencesKennedy J. M., Merkas C. E., Depictions of motion devised by a blind person, „Psychonomic Bulletin & Review” 2000, vol. 7, s. 700–706.pl_PL
dc.referencesKirby M., D’Angiulli A., From inclusion to creativity through haptic drawing: Unleashing the „untouched” in educational contexts, „The Open Education Journal” 2011, vol. 4 (Suppl. 1), s. 67–79.pl_PL
dc.referencesLowenfeld V., Creative and mental growth, Macmillan, New York 1952.pl_PL
dc.referencesKirenko J., Nie jesteś sam. Wsparcie społeczne osób z niepełnosprawnością, ROPSiZUM, Lublin 2002.pl_PL
dc.referencesKirenko J., Wyrzykowska D., Samoocena a poczucie sensu życia osób niepełnosprawnych zajmujących się twórczością, „Szkoła Specjalna” 1999, nr 4, s. 204–213.pl_PL
dc.referencesMarek B., Szubielska M., Różnice indywidualne w zdolności interpretacji grafiki dotykowej. Badania uczniów niewidomych i słabowidzących, niepublikowany raport z badań, zrealizowany w ramach grantu badawczego MNiSW, 2012.pl_PL
dc.referencesMerry R. V., Merry F. K., The tactual recognition of embossed pictures by blind children, „Journal of Applied Psychology” 1933, vol. 17, s. 148–163.pl_PL
dc.referencesNiestorowicz E., Świat w umyśle i rzeźbie osób głuchoniewidomych, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007.pl_PL
dc.referencesNiestorowicz E., Komunikat wizualny w twórczości osób głuchoniewidomych, [w:] P. Francuz (red.), Komunikacja wizualna, SCHOLAR, Warszawa 2012, s. 269–297.pl_PL
dc.referencesNoordzij M., Zuidhoek S., Postma A., The influence of used experience on the ability to form spatial mental models based on route and survey descriptions, „Cognition” 2006, vol. 100, no 2, s. 321–342.pl_PL
dc.referencesPacek S., Poznawanie siebie, Wydawnictwo Spółdzielcze, Warszawa 1987.pl_PL
dc.referencesPathak K., Pring L., Tactual picture recognition in congenitally blind and sighted children, „Applied Cognitive Psychology” 1989, vol. 3, s. 337–350.pl_PL
dc.referencesPiaget J., Inhelder B., Psychologia dziecka, Wydawnictwo Siedmioróg, Wrocław 1993.pl_PL
dc.referencesPiskorska A., Krzeszowski T., Marek B., Uczeń z dysfunkcją wzroku na lekcji angielskiego. Wskazówki metodyczne dla nauczycieli, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesPopek S., Słownik nazw i pojęć, czynności i przedmiotów, [w:] Ł. Bobrowska (red.), Plastyka w klasach początkowych, WSiP, Warszawa 1975, s. 86.pl_PL
dc.referencesPopek S., Człowiek jako jednostka twórcza, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001, s. 147–151.pl_PL
dc.referencesRamachandran V. S., Hirstein W., The science of art: A neurological theory of aesthetic experience, „Journal of Consciousness Studies” 1999, vol. 6, no 6–7, s. 15–51.pl_PL
dc.referencesRipley M., Creating a loans collection of tactile books for young children with a visual impairment, [w:] P. Claudet (ed.), The Typhlo and Tactus guide to children’ books. Les Doigts Qui Revent, Talant 2009, s. 45–66.pl_PL
dc.referencesStryjecki R., Czy głuchoniewidomi mogą rzeźbić. Katalog z wystawy, TPG, Warszawa 1995.pl_PL
dc.referencesStryjecki R., Wieża Babel, „Pokaz – pismo krytyki artystycznej” 1998, nr 12.pl_PL
dc.referencesTatarkiewicz W., Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1982.pl_PL
dc.referencesWillet F., IFE. Niezwykła kultura Afryki Zachodniej, WAiF, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesWithagen A., Vervloed M. P. J., Janssen N. M., Knoors H., Verhoeven L., The Tactual Profile: Development of a procedure to assess the tactual functioning of children who are blind, „British Journal of Visual Impairment” 2009, vol. 27, no 3, s. 221–238.pl_PL
dc.referencesŻmijewski A., Drżące ciała. Rozmowy z artystami, wyd. 2 rozszerzone, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa 2008.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-022-0.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe