Show simple item record

dc.contributor.authorPuś, Wiesław
dc.date.accessioned2019-06-10T11:27:11Z
dc.date.available2019-06-10T11:27:11Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationPuś W., Statystyka przemysłu Królestwa Polskiego w latach 1879‒1913. Materiały źródłowe, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, doi: 10.18778/7525-991-9pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-991-9
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28821
dc.description.abstractRozwój przemysłu Królestwa Polskiego w latach 1879–1913. Struktura przestrzenna wielkościowa i gałęziowa przemysłu Królestwa Polskiego i rozwój okręgów przemysłowych. Przemysł Królestwa Polskiego poza głównymi okręgami. Gubernie piotrkowska i warszawska.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectKrólestwo Polskiepl_PL
dc.subjectprzemysł Królestwa Polskiegopl_PL
dc.subjectprzemysłpl_PL
dc.subjectXIX wiekpl_PL
dc.subjectzabór rosyjskipl_PL
dc.titleStatystyka przemysłu Królestwa Polskiego w latach 1879‒1913. Materiały źródłowepl_PL
dc.typeBookpl_PL
dc.rights.holder© Copyright by Uniwersytet Łódzki, Łódź 2013pl_PL
dc.page.number265pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut.Historii, Katedra Historii Polski XIX wiekupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-228-6
dc.referencesFabryczno-zawodskije predprijatia Rossijskoj Imperia, opr. D.P. Kandaurow, Pietrograd 1914.pl_PL
dc.referencesGornozawodskaja proizwoditielnost Rossii, S. Peterburg, 1881–1886.pl_PL
dc.referencesKsięga adresowa przemysłu fabrycznego w Królestwie Polskim, opr. L. Jeziorański, Warszawa 1906.pl_PL
dc.referencesPrzemysł i handel Królestwa Polskiego, A.R. Sroka, Warszawa 1914.pl_PL
dc.referencesSbornik statisticzeskich swiedienij o gornozawodskoj promyszlennosti Rossii, S. Peterburg 1895–1904.pl_PL
dc.referencesSpisok fabrik i zawodow Jewropejskoj Rossii, opr. W.R. Warzar, S. Peterburg 1903.pl_PL
dc.referencesUkazatiel fabrik i zawodow Jewropejskoj Rossii s Carstwom Polskom i Wielikim Kniażestwom Finlandskim, opr. P.A Orłow, S. Peterburg 1881.pl_PL
dc.referencesUkazatiel fabrik i zawodow Jewropejskoj Rossii i Carstwa Polskogo, opr. P.A. Orłow, S. Peterburg 1887.pl_PL
dc.referencesUkazatiel fabrik i zawodow okrain Rossii, Carstwa Polskogo, Kawkaza, Sibirii i srednieazjatskich władienij, opr. P.A. Orłow, S. Peterburg 1895.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-991-9


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe