Show simple item record

dc.contributor.authorKuźma, Inga B.
dc.contributor.editorKuźma, Inga B.
dc.date.accessioned2019-06-10T07:03:22Z
dc.date.available2019-06-10T07:03:22Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKuźma I. B., Wprowadzenie do antropologicznych badań wśród bezdomnych kobiet. Charakterystyka relacji dialogicznej, [w:] Tematy trudne. Sytuacje badawcze, Kuźma I. B. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 65-89, doi: 10.18778/7525-963-6.04pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-963-6
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28786
dc.description.abstractThe text introduces the multi-staged and lasting over a number of years research conducted by its author. The research takes place among homeless women from the shelters and sleeping homes in the city of Łódź. The author discusses here the problem of conducting such research, with the homeless women belonging to the type of subjects known as muted group. Since she gets involved and engaged in these women’s life (at a certain stage she becomes a voluntary helper at one of the centers), her two-levelled presence among them will be a characteristic feature of her study. She cannot separate one of her functions from the other: the jobs of an anthropologist and of a charity employee are interwoven with each other. She highlights that the muted group phenomenon is not only a consequence of their own past experience, but also of the type of environment, with its rules and regulations, created in places like these. The author analyses how their silence and non-verbal expression symbolize their defiance, and become their own strategy of life and means of self-expression. At the same time, she suggests that the research practices need to be verified and adapted to the conditions of the environment.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00. Publikacja dofinansowana przez MNiSW w ramach działalności upowszechniającej naukę oraz Wydział Filozoficzno-Historyczny Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofKuźma I. B. (red.), Tematy trudne. Sytuacje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjecthomeless womenpl_PL
dc.subjectmuted grouppl_PL
dc.subjecthomeless shelterpl_PL
dc.subjectcopyingpl_PL
dc.subjectsilencepl_PL
dc.subjectnon-verbal expressionpl_PL
dc.subjectcrypl_PL
dc.subjectbezdomne kobietypl_PL
dc.subjectschronisko dla bezdomnychpl_PL
dc.subjectciszapl_PL
dc.subjectpłaczpl_PL
dc.subjectkomunikacja niewerbalnapl_PL
dc.titleWprowadzenie do antropologicznych badań wśród bezdomnych kobiet. Charakterystyka relacji dialogicznejpl_PL
dc.title.alternativeIntroduction to Anthropological Research on Homeless Women. Communication Problems with Subjectspl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number65-89pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Zakład Antropologii Kulturowejpl_PL
dc.referencesBabior Sharman L. (2011), Participant and Observer: Reflection on Fieldwork in a Women’s Shelter in Tokyo, Japan, [w:] Anthropology at the Front Lines of Gender-based Violence, J. R. Wies, H. J. Haldane (eds.), Vanderbilt University Press, Nashville, Tennessee, s. 29–50.pl_PL
dc.referencesBrocki Marcin (2008), Antropologia. Literatura – dialog – przekład, Wydawnictwo KEiAK Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBuliński Tarzycjusz, Kairski Mariusz (red.) (2011), Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.pl_PL
dc.referencesButler Judith (2010), Walczące słowa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesChristians Clifford G. (2009), Etyka i polityka w badaniach jakościowych, [w:] Metody badań jakościowych, t. 1, N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 207–244.pl_PL
dc.referencesClifford James (2000), O autorytecie etnograficznym, [w:] James Clifford, Kłopoty z kulturą. Dwudziestowieczna etnografia, literatura i sztuka, Wydawnictwo KR, Warszawa, s. 105– 129.pl_PL
dc.referencesClifford James (2004), Praktyki przestrzenne: badania terenowe, podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej. Kontynuacje, E. Nowicka, M. Kempny (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 139–179.pl_PL
dc.referencesDeclerck Partick (2004), Rozbitkowie. Rzecz o paryskich kloszardach, Wydawnictwo Muza, Warszawa.pl_PL
dc.referencesFaryno Jerzy (1999), Skąd wiesz kiedy milczę?, [w:] Semantyka milczenia. Zbiór studiów, K. Handke (red.), Instytut Slawistyki PAN, Warszawa, cz. 1, s. 33–46.pl_PL
dc.referencesGdula Maciej (2010), Wokół pojęcia wykluczenia w naukach społecznych, [w:] Jednostka zakorzeniona? Wykorzeniona?, A. Lompart (red.), Instytut Socjologii UW, Warszawa, s. 78–89.pl_PL
dc.referencesGeertz Clifford (2005), Opis gęsty: w poszukiwaniu interpretatywnej teorii kultury, [w:] Clifford Geertz, Interpretacja kultur, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, s. 17–48.pl_PL
dc.referencesGirola Claudia M. (1996), Rencontrer des personnes sans abri. Une anthropologie réflexive, „Politix”, no 34, s. 87–98.pl_PL
dc.referencesGoffman Erving (2008), Zachowanie w miejscach publicznych. O społecznej organizacji zgromadzeń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesHandke Kwiryna (1999a), Między mową a milczeniem, [w:] Semantyka milczenia. Zbiór studiów, K. Handke (red.), Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy przy Instytucie Slawistyki PAN, Warszawa, cz. 1, s. 9–16.pl_PL
dc.referencesHandke Ryszard (1999b), Milczenie w perspektywie oczekiwań, [w:] Semantyka milczenia. Zbiór studiów, K. Handke (red.), Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy przy Instytucie Slawistyki PAN, Warszawa, cz. 1, s. 47–58.pl_PL
dc.referencesJadacki Jacek Juliusz (1999), O pojęciu milczenia, [w:] Semantyka milczenia. Zbiór studiów, K. Handke (red.), Instytut Slawistyki PAN, Warszawa, cz. 1, s. 17–32.pl_PL
dc.referencesKaniowska Katarzyna (2010), Skąd się biorą etyczne problemy badań antropologicznych?, [w:] K. Kaniowska, N. Modnicka (red.), Etyczne problemy badań antropologicznych, ser. „Łódzkie Studia Etnograficzne”, vol. 49, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław– Łódź, s. 7–16.pl_PL
dc.referencesKaufmann Jean-Claude (2010), Wywiad rozumiejący, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKijewska Anna, Kuźma Inga (2009), Święto Kurban Bajram w Bułgarii. O „etnicznych” odmianach świętowania – na wybranym przykładzie z terenu. Refleksje etnologiczne, „Etnografia Polska”, t. 53, z. 1-2, s. 61–90.pl_PL
dc.referencesKołtan Jacek (2011), Wola władzy. Granice dialogu w doświadczeniu indywidualnym i w ideologii wspólnoty, [w:] Dialog. Idea i doświadczenie, S. Kuszyńska, K. Bembennek, I. Krupecka (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 109–117.pl_PL
dc.referencesKościańska Agnieszka (2009), Potęga ciszy. Konwersja a rekonstrukcja porządku płci na przykładzie nowego ruchu religijnego Brahma Kumaris, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKwaśniewski Jerzy (2010), Wpływ norm prawnych na procesy wykluczenia społecznego, [w:] Prawo i wykluczenie. Studium empiryczne, A. Turska (red.), Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa, s. 189–202.pl_PL
dc.referencesLincoln Yvonna S. (2009), Komisje etyczne i konserwatyzm metodologiczny. Wyzwanie dla i ze strony paradygmatu fenomenologicznego, [w:] Metody badań jakościowych, t. 1, N. K. Denzin, Y. S. Lincoln (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, s. 255–268.pl_PL
dc.referencesLofland John, Snow Dawid A., Anderson Leon, Lofland Lyn H. (2009), Analiza układów społecznych. Przewodnik metodologiczny po badaniach jakościowych, Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMaryniak Agnieszka (1999), Milczące dzieci, [w:] Semantyka milczenia. Zbiór studiów, K. Handke (red.), Instytut Slawistyki PAN, Warszawa, cz. 1, s. 227–236.pl_PL
dc.referencesMichalik Joanna (2010), Filozofia i głos, NOMOS, Kraków.pl_PL
dc.referencesOlearczyk Teresa (2010), Pedagogia ciszy, WAM, Kraków.pl_PL
dc.referencesRakowski Tomasz (2002), Antropolog jako wizytator nędzy. Rozważania o kulturze niemocy, „Kultura i Społeczeństwo”, vol. 46, nr 4, s. 67–79.pl_PL
dc.referencesRakowski Tomasz (2009), Łowcy, zbieracze, praktycy niemocy: etnografia człowieka zdegradowanego, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk.pl_PL
dc.referencesSegaud Marion (2007), Anthropologie de l’espace. Habiter, fonder, distribuer, transformer, Armand Colin, Paryż.pl_PL
dc.referencesSzarfenberg Ryszard [b.d.w.], Marginalizacja i wykluczenie społeczne – panorama językowo-teoretyczna, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/pdf/miws_panorama.pdf, 21.09.2011.pl_PL
dc.referencesTarkowska Elżbieta, Warzywoda-Kruszyńska Wielisława, Wódz Kazimiera (2003), Biedni o sobie i swoim życiu, Wydawnictwo Naukowe „Śląsk”, Katowice.pl_PL
dc.referencesTokarska-Bakir Joanna (1995), Dalsze losy syna marnotrawnego. Projekt etnografii nieprzezroczystej, „Konteksty. Polska Sztuka Ludowa”, nr 1, s. 13–22.pl_PL
dc.referencesWarzywoda-Kruszyńska Wielisława (2001), Żyć i pracować w enklawach biedy, Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Absolwent, Łódź.pl_PL
dc.referencesWęglarz Stanisław (2010), Antropologia hermeneutyczna wobec tradycyjnych tekstów kulturowych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.pl_PL
dc.referencesWierciński Hubert (2008), Historia czerwonych buteleczek, „(op.cit.,)”, vol. 41, nr 4, s. 50–54.pl_PL
dc.referencesWróblewski Filip, Sochacki Łukasz, Steblik Jakub (red.) (2010), Antropologia zaangażowana (?), ser. „Prace Etnograficzne”, z. 38, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.pl_PL
dc.contributor.authorEmailinga.kuzma@uni.lodz.plpl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7525-963-6.04


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe