Show simple item record

dc.contributor.authorKunat, Beata
dc.contributor.editorZalewska-Pawlak, Mirosława
dc.date.accessioned2019-05-28T11:51:16Z
dc.date.available2019-05-28T11:51:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationKunat B., Potrzeby i oczekiwania nauczycieli plastyki w zakresie wspierania ich rozwoju zawodowego – komunikat z badań, [w:] Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Zalewska-Pawlak M. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 195-209, doi: 10.18778/7969-026-8.16pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-026-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28725
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZalewska-Pawlak M. (red), Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectpedagog sztukipl_PL
dc.subjectnauczyciel plastykipl_PL
dc.subjectdoskonalenie zawodowepl_PL
dc.titlePotrzeby i oczekiwania nauczycieli plastyki w zakresie wspierania ich rozwoju zawodowego – komunikat z badańpl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number195-209pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet w Białymstokupl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-374-0
dc.referencesArts and Cultural Education at School in Europe, Brussels 2009.pl_PL
dc.referencesBamford A., The Wow Factor: Global Research Compendium on the Impact of the Arts in Education, New York 2009.pl_PL
dc.referencesDay Ch., Od teorii do praktyki. Rozwój zawodowy nauczycieli, tłum. J. Michalak, Gdańsk 2008.pl_PL
dc.referencesDay Ch., Rozwój zawodowy nauczyciela. Uczenie się przez całe życie, tłum. J. Michalak, Gdańsk 2004.pl_PL
dc.referencesDróżka W., Kształcenie i rozwój zawodowy nauczyciela w przestrzeni organizacji uczącej się, „Edukacja” 2004, nr 4.pl_PL
dc.referencesDybek H., Doradztwo metodyczne i doskonalenie zawodowe nauczycieli, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesFessler R., Dynamic of teacher career stages, [w:] T. R. Guskey, M. Huberman (eds.), Professional Development in Education: New Paradigms and Practices, New York 1995.pl_PL
dc.referencesHuberman M., Networks that alter teaching, „Teachers and Teaching: Theory and Practice” 1995, No. 1.pl_PL
dc.referencesHuberman M., Professional careers and professional development: Some intersections, [w:] T. R. Guskey, M. Huberman (eds.), Professional Development in Education: New Paradigms and Practices, New York 1995.pl_PL
dc.referencesImpact of Culture on Creativity, KEA European Affairs 2009.pl_PL
dc.referencesJones J., Jenkin M., Lord S., Jak wspierać rozwój zawodowy nauczycieli, tłum. K. Sip, Warszawa 2008.pl_PL
dc.referencesKawula S., Spirala życzliwości: od wsparcia do samorozwoju, [w:] E. Kantowicz (red.), Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia, Olsztyn 1997.pl_PL
dc.referencesKunat B., Trudny zawód nauczycieli plastyki, „Edukacja i Dialog” 2007, nr 1.pl_PL
dc.referencesŁada D., Sztuka celem i środkiem wychowania, [w:] L. Kataryńczuk-Mania, J. Karcz (red.), Edukacja artystyczna wobec przemian społeczno-oświatowych, Zielona Góra 2002.pl_PL
dc.referencesMichalak J. M., Przestrzenie uczenia się nauczycieli: uczenie się w środowisku pracy, „Edukacja” 2009, nr 4.pl_PL
dc.referencesMurawska B., Putkiewicz E., Dolata R., Wsparcie rozwoju zawodowego a potrzeby nauczycieli w tym zakresie, Warszawa 2005.pl_PL
dc.referencesPikała A., Dokształcanie, doskonalenie zawodowe nauczycieli powszechnego wychowania estetycznego w kontekście potrzeb i uwarunkowań społeczno-kulturalnych, Łódź 2008.pl_PL
dc.referencesPilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Warszawa 2001.pl_PL
dc.referencesPotulicka E., Uczący się nauczyciel, szkoła, społeczeństwo, [w:] T. Bauman (red.), Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesPola A., Miejsce plastyki w edukacji permanentnej, „Plastyka w Szkole” 1990, nr 5.pl_PL
dc.referencesPopek S., W poszukiwaniu wyznaczników modelu nauczyciela plastyki, [w:] K. Olbrycht (red.) Kształcenie pedagogów realizujących wychowanie plastyczne – w świetle aktualnych potrzeb edukacyjnych i uwarunkowań społeczno-kulturowych, Cieszyn 1998.pl_PL
dc.referencesSzczęsna A., Wsparcie społeczne w rozwoju zawodowym nauczycieli, Zielona Góra 2010.pl_PL
dc.referencesSzymańska M., Status nauczyciela plastyki w systemie kształcenia estetycznego (na podstawie badań przeprowadzonych w szkołach płockich), [w:] J. Piekarski, L. Tomaszewska, M. Szymańska (red.), Kształcenie pedagogów – strategie, koncepcje, „Zeszyty Naukowe. Pedagogika” 2007, t. VI, cz. 1.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-026-8.16


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe