Show simple item record

dc.contributor.authorZalewska-Pawlak, Mirosława
dc.contributor.editorZalewska-Pawlak, Mirosława
dc.date.accessioned2019-05-28T11:15:16Z
dc.date.available2019-05-28T11:15:16Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationZalewska-Pawlak M., „Zatańcz ze mną” O sztuce życia i wychowania w profesji pedagoga sztuki, [w:] Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Zalewska-Pawlak M. (red), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 111-121, doi: 10.18778/7969-026-8.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-026-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28715
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofZalewska-Pawlak M. (red), Sztukmistrze XXI wieku. Rzecz o pedagogach wychowujących przez sztukę, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectedukacjapl_PL
dc.subjectpedagog sztukipl_PL
dc.subjectnauczyciel muzykipl_PL
dc.subjectnauczyciel plastykipl_PL
dc.subjectdoskonalenie zawodowepl_PL
dc.title„Zatańcz ze mną” O sztuce życia i wychowania w profesji pedagoga sztukipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number111-121pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk o Wychowaniu, Katedra Edukacji Artystycznejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-374-0
dc.referencesAdamska-Staroń M., Człowiek w świecie kultury popularnej, [w:] D. Hejwosz, W. Jakubowski (red.), Kultura popularna – Tożsamość – Edukacja, Kraków 2010.pl_PL
dc.referencesBarewicz W., O wychowaniu estetycznym, „Muzeum” 1905.pl_PL
dc.referencesBieszczad L., Sekcja Somaestetyki w Ośrodku Badań nad Pragmatyzmem im. J. Deweya w Krakowie, ,,Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego. Dodatek specjalny” 2012, nr 20(2), www.iphils.uj.edu.pl/pte/ (dostęp: 1.12.2013).pl_PL
dc.referencesGentile G., Reforma wychowania. Wykłady dla nauczycieli z Triestu, Lwów–Warszawa 1932.pl_PL
dc.referencesGołaszewska M., Zarys estetyki, Warszawa 1984.pl_PL
dc.referencesHessen S., O sprzecznościach i jedności wychowania, Lwów–Warszawa 1939.pl_PL
dc.referencesMelosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Toruń–Poznań 1995.pl_PL
dc.referencesMoszczeńska I., Kształcenie muzykalności, „Przegląd Pedagogiczny” 1902, nr 10.pl_PL
dc.referencesMurawska E., Kwalifikacje i kompetencje zawodowe nauczycieli, [w:] R. Parzęcki (red.), Dyskusja o nauczycielach, Włocławek 2003.pl_PL
dc.referencesNawroczyński B., Życie duchowe, Kraków 1947.pl_PL
dc.referencesOlbrycht K., Sztuka a działania pedagogów, Katowice 1987.pl_PL
dc.referencesRorty R., Przygodność. Ironia. Solidarność, Warszawa 2009.pl_PL
dc.referencesShusterman R., Estetyka jako filozofia sztuki życia, „Biuletyn Polskiego Towarzystwa Estetycznego” 2012, nr 20(2), www.iphils.uj.edu.pl/pte/ (dostęp: 1.12.2013).pl_PL
dc.referencesSztobryn S., Sztuka i jej przeżywanie w filozofii wychowania Johna Deweya, [w:] M. Zalewska- Pawlak (red.), Samotność oswojona przez sztukę, Łódź 2007.pl_PL
dc.referencesSzuman S., O sztuce i wychowaniu estetycznym, Warszawa 1975.pl_PL
dc.referencesSzumilas K., Artyzm w zawodzie nauczyciela, [w:] W. Limont, K. Nielek-Zawadzka (red.), Dylematy edukacji artystycznej, Kraków 2005.pl_PL
dc.referencesTurska I., Spotkanie ze sztuką tańca, Kraków 2000.pl_PL
dc.referencesWojnar I., Nauczyciel i wychowanie estetyczne, Warszawa 1968.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-026-8.10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe