Show simple item record

dc.contributor.authorZaremba, Michał
dc.date.accessioned2019-05-23T09:16:18Z
dc.date.available2019-05-23T09:16:18Z
dc.date.issued2019
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/28386
dc.description.abstractSocial entrepreneurship draws the attention of researchers due to the unique approach to social and economic problems. This is particularly important in developing countries which struggle with high unemployment, social inequalities and illiteracy, among others. One such example is India, where despite unprecedented progress in recent years, around 30% of the population still live below the poverty line, while illiteracy and poor health care are still huge challenges. The activities of social enterprises can contribute to the reduction of poverty and improve the quality of life. These enterprises focus their activities on the social needs of the poor, filling in “development gaps” that state or private enterprises are unable to fill. The aim of the article is to present and analyse the activities of social enterprises in modern India.en_GB
dc.description.abstractPrzedsiębiorczość społeczna zwraca uwagę badaczy unikalnym podejściem do rozwiązywania problemów społecznych i ekonomicznych. Ma to szczególne znaczenie w przypadku krajów rozwijających się, które od lat borykają się z taki problemami jak wysokie bezrobocie, nierówności społeczne czy analfabetyzm. Na przykład w Indiach, mimo niebywałego postępu w ostatnich latach, wciąż ok. 30% populacji żyje poniżej granicy ubóstwa, a analfabetyzm i słaba opieka zdrowotna w dalszym ciągu są ogromnymi wyzwaniami. Do tego dochodzą problemy ekonomiczne związane z niestabilnym systemem finansowym, ogromną korupcją i szarą sferą w gospodarce. Do zmniejszenia ubóstwa i poprawienia jakości życia w Indiach może przyczynić się działalność przedsiębiorstw społecznych, których obecnie w całych Indiach jest ok. 3 milionów, często w formie organizacji NGO (Anand 2018). Przedsiębiorstwa te koncentrują swoją działalność na zaspokajaniu potrzeb społecznych ubogiej ludności, wypełniając „luki rozwojowe”, z którymi nie mogły poradzić sobie państwo czy przedsiębiorstwa prywatne. Celem artykułu jest przybliżenie działalności przedsiębiorstw społecznych we współczesnych Indiach.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa; 25
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectentrepreneurshipen_GB
dc.subjectsocial entrepreneurshipen_GB
dc.subjectsocial enterpriseen_GB
dc.subjectIndiaen_GB
dc.subjectdeveloping countriesen_GB
dc.subjectprzedsiębiorczośćpl_PL
dc.subjectprzedsiębiorczość społecznapl_PL
dc.subjectprzedsiębiorstwo społecznepl_PL
dc.subjectIndiepl_PL
dc.subjectkraje rozwijające siępl_PL
dc.titleDziałalność przedsiębiorstw społecznych w krajach rozwijających się – doświadczenia indyjskiepl_PL
dc.title.alternativeSocial Enterprises’ Activities in Developing Countries. Indian Experiencesen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number5-17
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Ekonomii Rozwoju
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesAnand U. (2018), India has 31 lakh NGOs, more than double the number of schools, Indian Express, http://indianexpress.com/article/india/india-others/india-has-31-lakh-ngos-twice-the-number-of-schools-almost-twice-number-of-policemen/ (data dostępu: 30 listopada 2018).pl_PL
dc.referencesAustin J.E. (2010), Trzy kierunki badań nad przedsiębiorczością społeczną [w:] Mair J., Robinson J., Hockerts K., Przedsiębiorczość społeczna, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP w Warszawie, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBritish Council (2018), The state of social enterprise in India, www.britishcouncil.org/sites/default/files/bc-report-ch4-india-digital_0.pdf (data dostępu: 30 listopada 2018).pl_PL
dc.referencesBulsara H., Gandhi S., Porey P. (2013), Grassroots Innovations to Techno-Entrepreneurship through GIAN – Technology Business Incubator in India: A Case Study of Nature Technocrats, „International Journal Of Innovation”, nr 1 (1).pl_PL
dc.referencesBywalec G. (2003), Nowa polityka ekonomiczna a wzrost gospodarczy Indii po roku 1991, „Gospodarka Narodowa”, nr 7–8.pl_PL
dc.referencesChakraborty S.K. (1987), Managerial effectiveness and quality of work life: Indian insights, Tata McGraw-Hill Publishing Co. Limited, New Delhi.pl_PL
dc.referencesChandra B., Mukherjee A., Mukherjee M. (1999), India after Independence, Viking Penguin India, New Delhi.pl_PL
dc.referencesCIA (2018), CIA Factbook, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/in.html (data dostępu: 30 listopada 2018).pl_PL
dc.referencesGodłów-Legiędź J. (2010), Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGóźdź B. (2013), Przedsiębiorczość społeczna, „Zarządzanie i Finanse”, r. 11, nr 1, cz. 1.pl_PL
dc.referencesInternational Monetary Fund (2017), World Economic Outlook Database, www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/index.aspx (data dostępu: 30 listopada 2018).pl_PL
dc.referencesJoshi V., Little I.M.D. (1996), India’s Economic Reforms 1991–2001, Oxford University Press, New Delhi.pl_PL
dc.referencesKaźmierczak T. (2007), Modernizacja pomocy społecznej – pomoc społeczna jako instrument rozwoju lokalnego [w:] Grewiński M., Tyrowicz J. (red.), Aktywizacja, partnerstwo, partycypacja – o odpowiedzialnej polityce społecznej, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKramer R.M. (2000), A Third Sector in the Third Millennium?, „VOLUNTAS: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations”, Vol. 11, No. 1.pl_PL
dc.referencesKumar Ch. (2011), A discursive dominance theory of economic reforms sustainability: the case of India, „India Review”, Vol. 10, No. 2, London.pl_PL
dc.referencesMurray R. (2010), Niebezpieczeństwo i szansa. Kryzys a nowa ekonomia społeczna, „Ekonomia Społeczna” nr 1, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesNational Innovation Council (2013), Report to the People, New Delhi.pl_PL
dc.referencesRawal T. (2018), A study of Social Entrepreneurship in India, „International Research Journal of Engineering and Technology”, Vol. 05, Issue 01.pl_PL
dc.referencesRobinson J. (2008), Omijanie barier społecznych i instytucjonalnych w dostępie do rynku: jak przedsiębiorcy społeczni identyfikują i oceniają istniejące możliwości [w:] J. Hausner (red.), Przedsiębiorstwa społeczne w Polsce. Teoria i praktyka, Małopolska Szkoła Administracji Publicznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.pl_PL
dc.referencesRoelants B. (2002), Pierwsza Europejska Konferencja na temat Ekonomii Społecznej w Europie Środkowo Wschodniej: dokument przygotowawczy, CECOP, www.abramowski.netstrefa.com.pl/ekspo2002.pdfpl_PL
dc.referencesSatar M.S. (2016), A policy framework for social entrepreneurship in India, „IOSR Journal of Business and Management”, Vol. 18, Issue 9, Ver. I.pl_PL
dc.referencesSrinivasan T.N. (2000), Eight Lectures on India’s Economic Reforms, Oxford University Press, New Delhi.pl_PL
dc.referencesSrivastava R., Tandon R. (2002), Report of study on Non Government Organizations in India, Participatory Research in Asia, New Delhi.pl_PL
dc.referencesToczyski W. (2007), Niezborności ekonomii społecznej? Rola i miejsce ekonomii społecznej w programach operacyjnych, „Trzeci Sektor”, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, nr 9.pl_PL
dc.referencesVirmani A. (2001), India’s 1990–91 crisis: reforms, myths and paradoxes, „Working Paper” No. 4/200 – Planning Commission, New Delhi.pl_PL
dc.contributor.authorEmailmichal.zaremba@uni.lodz.pl
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.25.01
dc.subject.jelI31pl_PL
dc.subject.jelL31pl_PL
dc.subject.jelO53pl_PL


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.