Show simple item record

dc.contributor.authorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2013-11-22T08:31:53Z
dc.date.available2013-11-22T08:31:53Z
dc.date.issued2011
dc.identifier.issn1642-4689
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/2825
dc.description.abstractW tradycji badań geografi cznych koncepcja centrum–peryferie jest jedną z najważniejszych konstrukcji teoretycznych o licznych weryfi kacjach empirycznych. Głównym celem opracowaniu jest próba porównania sposobów przedstawień wiejskich peryferii w tradycyjnych i nowych geografi cznych koncepcjach badawczych. Przegląd najważniejszych koncepcji teoretycznych w kontekście wiejskich obszarów peryferyjnych ukazuje z jednej strony dużą różnorodność sposobów wyjaśniania struktur i procesów kształtujących ich charakter, z drugiej zaś buduje on pewne wyobrażenie o możliwościach interpretacji wiejskich peryferii w nowych, tzn. poststrukturalnych i kulturowych podejściach badawczych w geografi i człowiekapl_PL
dc.description.abstractIn the tradition of geographical studies the concept “core – periphery” is one of the most important theoretical constructs which has been verifi ed empirically on many occasions. Th e main objective is to attempt and compare form of occurrences of ‘peripheral rural areas’ in the traditional and a new geographical research. Overview of key theoretical concepts in the context of peripherality, on the one hand, shows a large variety of ways to explain the structures and processes that shape a character of peripheral rural areas, and, on the other hand, builds on some idea of the possibilities of interpretation of rural periphery in the new – post-structural and cultural approaches in researches of human geography.
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherInstytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, PolskieTowarzystwo Geograficznepl_PL
dc.relation.ispartofseriesStudia Obszarów Wiejskich;26
dc.relation.ispartofseriesStudia Obszarów Wiejskich;Nr 26/ 2011
dc.subjectwieśpl_PL
dc.subjectperyferiepl_PL
dc.subjectkoncepcje geograficznepl_PL
dc.titleWiejski obszar peryferyjny w koncepcjach geograficznychpl_PL
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number19-34
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Nauk Geograficznych, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record