Repozytorium UŁ - Wieś 2050 - refleksje na temat przyszłości wsi polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego

Repozytorium Centrum Otwartej Nauki

 

Wieś 2050 - refleksje na temat przyszłości wsi polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego

Pokaż pełny rekordTytuł: Wieś 2050 - refleksje na temat przyszłości wsi polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem regionu łódzkiego
Autor: Wójcik, Marcin
Streszczenie: W opracowaniu podjęto próbę przedstawienia wizji wsi w regionie łódzkim w perspektywie 2050 roku. Zasadniczą część artykułu poprzedzają refl eksje teoretyczne oraz próba nakreślenia wizji badań naukowych obszarów wiejskich w przyszłości. Opis kierunku i efektów przekształceń wsi w regionie łódzkim ustrukturyzowano, przyjmując trzy dominanty problemowe, tj. sytuację na rynku pracy, proces depopulacji oraz przemiany tożsamości kulturowej mieszkańców wsi. Zdaniem autora kluczowe znaczenie dla rozwoju wsi i jej stanu za 40 lat będzie mieć dezagraryzacja oraz osłabienie potencjału ludnościowego. Materialnemu i demografi cznemu „kurczeniu” się wsi będzie towarzyszył proces odzyskiwania tożsamości wiejskiej przez społeczności lokalne, w którym należy widzieć szansę na jej przejście w nowy wymiar rozwoju społecznego (postprodukcyjny) oraz kształtowanie się szerszej, wielowymiarowej formuły „wiejskości”.
URI: http://hdl.handle.net/11089/2824
Data: 2013

Pliki tej pozycji

Plik Rozmiar Format Przeglądanie Opis
Pages from r2013-t31_SOW.pdf 121.2KB PDF Oglądaj/Otwórz artykuł

Pozycja umieszczona jest w następujących kolekcjach

Pokaż pełny rekord

Szukaj w Repozytorium


Szukanie zaawansowane

Przeglądaj

Moje konto

Statystyki

Sprawdź