Show simple item record

dc.contributor.authorRogozińska, Katarzyna
dc.contributor.editorMichalska, Iwonna
dc.contributor.editorMichalski, Grzegorz
dc.date.accessioned2019-04-15T12:30:20Z
dc.date.available2019-04-15T12:30:20Z
dc.date.issued2013
dc.identifier.citationRogozińska K., Oświata i szkolnictwo na łamach czasopism: „Przegląd Diecezjalny”, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” w latach 1911–1939, [w:] Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej, Michalska I., Michalski G. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 137-146, doi 10.18778/7969-912-4.10pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7525-912-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27722
dc.descriptionArtykuł stanowi analizę zawartości czasopism „Przegląd Diecezjalny” i „Kielecki Przegląd Diecezjalny” wydawanych w okresie międzywojennym, odzwierciedlających zainteresowanie kieleckich duchownych zagadnieniem oświaty i wychowania.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofMichalska I., Michalski G., Addenda do dziejów oświaty. Z badań nad prasą Drugiej Rzeczypospolitej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subject„Przegląd Diecezjalny”pl_PL
dc.subject„Kielecki Przegląd Diecezjalny”pl_PL
dc.subjectDruga Rzeczpospolitapl_PL
dc.subjectprasapl_PL
dc.subjectszkolnictwopl_PL
dc.subjectoświatapl_PL
dc.subjectKielcepl_PL
dc.titleOświata i szkolnictwo na łamach czasopism: „Przegląd Diecezjalny”, „Kielecki Przegląd Diecezjalny” w latach 1911–1939pl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number137-146pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Pedagogiczny i Artystyczny, Instytut Edukacji Szkolnej, Zakład Literatury i Kultury Językapl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-343-6
dc.identifier.doi10.18778/7969-912-4.10


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe