Show simple item record

dc.contributor.authorWarda, Anna
dc.contributor.editorBlumental, Ija
dc.contributor.editorPiasecka, Agata
dc.date.accessioned2019-04-10T07:58:44Z
dc.date.available2019-04-10T07:58:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationWarda A., Semantyka ogrodu w poemacie opisowym Stiepana Dżunkowskiego pt. Dacza Aleksandra, [w:] W kręgu zagadnień semantyki i stylistyki tekstu, Blumental I., Piasecka A. (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 113-120, doi: 10.18778/7969-416-7.12pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-416-7
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27537
dc.description.abstractThe article is devoted to the semantics of the garden described by a Russian author of the second half of the eighteenth century − Stepan Dzunkowsky in a poem entitled Alexander’s Cottage (1793). The garden described in his work was erected on the basis of an earlier narrative − Tales of Tsarevitch Chlorine, whose author was Catherine II. Dzunkowski in his poem combined in an original way the themes of the fairytale by Catherine II with descriptive and didactic reflections typical for a panegyrical ode. A poetic description of the landscaped garden of Alexander’s cottage reflected a new concept of descriptive poem in which architecture and its description dominate impressions, moods and thoughts of walking across the garden. «Reading» the garden, and not just admiring it was possible for those who knew the «alphabet», i.e. the content of the fable of Tsarina and an elementary knowledge of antiquity.pl_PL
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBlumental I., Piasecka A. (red.), W kręgu zagadnień semantyki i stylistyki tekstu, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectStiepan Dżunkowskipl_PL
dc.subjectDacza Aleksandrapl_PL
dc.subjecttekstologiapl_PL
dc.subjectsemantyka tekstówpl_PL
dc.subjectstylistykapl_PL
dc.subjectpraktyka przekładupl_PL
dc.subjectsystemy językowepl_PL
dc.titleSemantyka ogrodu w poemacie opisowym Stiepana Dżunkowskiego pt. Dacza Aleksandrapl_PL
dc.title.alternativeThe semantics of the garden in the descriptive poem Alexander’s Cottage by Stiepan Dzunkowskypl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number113-120pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Filologiczny, Instytut Rusycystyki, Zakład Literatury i Kultury Rosyjskiej (Łódź, Polska)pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-776-2
dc.referencesKaczmarczyk K. (2011), Ogród i opowieść. Przyczynek do teorii narracyjności ogrodów, [w:] „Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo”, t. LXI, Warszawa, s. 41−58.pl_PL
dc.referencesLichaczow D. (1991), Pozja ogrodów. O semantyce stylów ogrodowo-parkowych, tłum. J. Litwiniuk, Wrocław−Warszawa−Kraków.pl_PL
dc.referencesMarecki J., Rotter L. (2007), Symbolika roślin: heraldyka i symbolika chrześcijańska, Kraków.pl_PL
dc.referencesSłownik literatury polskiego Oświecenia (1996), red. T. Kostkiewiczowa, Wrocław.pl_PL
dc.referencesSzczukin W. (2006), Mit szlacheckiego gniazda. Studium geokulturologiczne o klasycznej literaturze rosyjskiej, Kraków, s. 72−75.pl_PL
dc.referencesWarda A. (2003), Ze studiów nad świadomością teoretycznoliteracką w osiemnastowiecznej Rosji, Łódź.pl_PL
dc.referencesWarda A. (2010), Горацианская формула „utile dulci miscere” и русская литература, [w:] Фи- лологические традиции в современном литературном и лингвистическом образовании, т. 1, Москва, s. 17−22.pl_PL
dc.referencesВеселова А. Ю. (2010), Садово-парковое искусство и праздничная культура в России XVIII− начала XIX века, [w:] Окказиональная литература в контексте проздничной культуры России XVIII века, ред. П. Бухаркин, У. Екуч, Н. Кочеткова, Санкт-Петербург, с. 356−403.pl_PL
dc.referencesВыжевский С. (2011), Александрова дача: часть II. Архитектор Дж. Кваренги, http://dharmaser.livejournal.com/2718.html.pl_PL
dc.referencesДжунковский С. (1793), Александрова дача, увеселительный сад Его императорского Вы- сочества благоверного государя и Великого князя Александра Павловича, http://www.booksite.ru/usadba_new/world/fulltext/stihi/93.htm.pl_PL
dc.referencesКраснов A. (2005), Храм Флоры и Помоны в Павловске, «Нева» № 12, s. 247−248.pl_PL
dc.referencesЛазарчук Р. М. (2010), Официальный праздник в российской провинции последней трети XVIII века (идеология, эстетика, структура), [w:] Окказиональная литература в контексте проздничной культуры России XVIII века, ред. П. Бухаркин, У. Екуч, Н. Кочеткова, Санкт-Петербург, с. 325−355.pl_PL
dc.referencesСазонова Л. И. (2006), Литературная культура России. Раннее Новое время, Москва, с. 524−557.pl_PL
dc.referencesСловарь русских писателей XVIII века, вып. 1: А−И, (1988), ред. А. М. Панченко, Ленинград.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-416-7.12


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe