Show simple item record

dc.contributor.authorKaczor, Monika
dc.contributor.editorJachimowska, Katarzyna
dc.contributor.editorKudra, Barbara
dc.contributor.editorSzkudlarek-Śmiechowicz, Ewa
dc.date.accessioned2019-04-06T07:06:44Z
dc.date.available2019-04-06T07:06:44Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKaczor M., Konteksty użycia wybranych pojęć etyczno-społecznych we współczesnym dyskursie politycznym, [w:] Słowo we współczesnych dyskursach, Red. Jachimowska K., Kudra B., Szkudlarek-Śmiechowicz E., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 375-385, doi: 10.18778/7969-107-4.32pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-107-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27489
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJachimowska K., Kudra B., Szkudlarek-Śmiechowicz E. (red.), Słowo we współczesnych dyskursach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkultura słowapl_PL
dc.subjectsemantyzacja słowapl_PL
dc.subjectkomunikacja międzyludzkapl_PL
dc.subjectdyskurs publicznypl_PL
dc.subjectsłowopl_PL
dc.subjectdyskurs naukowypl_PL
dc.titleKonteksty użycia wybranych pojęć etyczno-społecznych we współczesnym dyskursie politycznympl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number375-385pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Filologii Polskiej, Zakład Komunikacji Językowejpl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-734-2
dc.referencesBuchowski M., Burszta W. [1993], Antropologia kognitywna: Charakterystyka orientacji, [w:] M. Buchowski (red.), Amerykańska antropologia kognitywna, Instytut Kultury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCiecierski T. [2011], Zależność kontekstowa. Wprowadzenie do problematyki, Ośrodek Badań Filozoficznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesDubisz S., Porayski-Pomsta J., Sękowska E. (red.) [2004], Język, polityka, społeczeństwo. Słownik pojęć politycznych i społecznych. Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBartmiński J. (red.) [2006], Język, wartość, polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesDubisz S., Porayski-Pomsta J., Sękowska E. (red.) [2007], Lingwistyka a polityka. Słownik pojęć politycznych i społecznych krajów Europy Środkowej i Wschodniej, Wydawnictwo Elipsa, Warszawa.pl_PL
dc.referencesPiłat R. [2011], Realizm pojęć, [w:] J. Bremer, A. Chuderski, Pojęcia. Jak reprezentujemy i kategoryzujemy świat, Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesSękowska E. [2006], Charakterystyka dyskursu politycznego na przełomie XX i XXI wieku, „Poradnik Językowy”, z. 3.pl_PL
dc.referencesSękowska E. [2006], Z zagadnień dyskursu politycznego – zjawiska metatekstowe, [w:] B. Nowowiejski (red.), Wokół polszczyzny dawnej i obecnej, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok.pl_PL
dc.referencesSękowska E. [2009], Z badań nad najnowszym słownictwem społeczno-politycznym, [w:] S. Borawski, M. Hawrysz (red.), „Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006–2007”, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra.pl_PL
dc.referencesSękowska E. [2003], Horyzont polityczny współczesnych Polaków, „Poradnik Językowy”, z. 4.pl_PL
dc.referencesSękowska E. [2005], Pole leksykalne <polityki> – stan we współczesnej polszczyźnie, „Poradnik Językowy”, z. 7.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-107-4.32


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe