Now showing items 1-1 of 1

    • Wychowawcza rola turystyki w działaniach polskich organizacji młodzieżowych 

      Mroczek-Żulicka, Aleksandra (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
      W pracy podjęto problematykę wychowawczej roli turystyki w polskich organizacjach młodzieżowych. Szerokie spektrum oddziaływań wychowawczych realizowanych dzięki turystyce dostrzegane jest w tego typu stowarzyszeniach. Autorka ...