Now showing items 1-1 of 1

    • Ocena szans rozwoju ekoturystyki na terenach zurbanizowanych 

      Białk-Wolf, Anna (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
      Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie możliwości rozwoju ekoturystyki na terenach zurbanizowanych. To – tylko na pozór niemożliwe do realizacji zadanie – zostało scharakteryzowane w kontekście pozytywnych ...