Now showing items 1-1 of 1

    • Rozwój badań naukowych nad turystyką w Kazachstanie 

      Erdawletow, Stanisław R.; Mukatowa, Danagul M. (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
      Praca jest poświęcona problematyce naukowych studiów nad turystyką w Kazachstanie, traktowanej jako zjawisko bardzo złożone, wielowymiarowe i wieloaspektowe. Do ważnych celów opracowania należy ustalenie miejsca ...