Now showing items 1-1 of 1

    • Destynacje turystyczne wybranych szkół z obszaru aglomeracji poznańskiej 

      Kugiejko, Magdalena (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2016)
      Podjęta tematyka jest ściśle powiązana z organizacją i praktykowaniem turystyki w szkole podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej. Jako problem badawczy obrano organizację i przebieg szkolnych wyjazdów turystycznych ...