Now showing items 1-1 of 1

    • Uwarunkowania zagospodarowania turystycznego Łeby 

      Parzych, Krzysztof (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2015)
      Przedmiotem opracowania jest analiza uwarunkowań rozwoju funkcji turystycznej Łeby ze szczególnym uwzględnieniem istniejącego zagospodarowania turystycznego miejscowości. Dokonano charakterystyki ilościowej i jakościowej ...