Show simple item record

dc.contributor.authorCegieła, Anna
dc.contributor.editorJachimowska, Katarzyna
dc.contributor.editorKudra, Barbara
dc.contributor.editorSzkudlarek-Śmiechowicz, Ewa
dc.date.accessioned2019-04-05T08:28:12Z
dc.date.available2019-04-05T08:28:12Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationCegieła A., Etyka słowa w dyskursie publicznym, [w:] Słowo we współczesnych dyskursach, Red. Jachimowska K., Kudra B., Szkudlarek-Śmiechowicz E., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 23-34, doi: 10.18778/7969-107-4.02pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-107-4
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27456
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.\pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofJachimowska K., Kudra B., Szkudlarek-Śmiechowicz E. (red.), Słowo we współczesnych dyskursach, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectkultura słowapl_PL
dc.subjectetyka słowapl_PL
dc.subjectsemantyzacja słowapl_PL
dc.subjectkomunikacja międzyludzkapl_PL
dc.subjectdyskurs publicznypl_PL
dc.subjectsłowopl_PL
dc.subjectdyskurs naukowypl_PL
dc.titleEtyka słowa w dyskursie publicznympl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number23-34pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, Instytut Polonistyki Stosowanej, Zakład Edytorstwa i Stylistykipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-734-2
dc.referencesAgambem G. [2008], Homo sacer. Suwerenna władza i nagie życie, Prószyński i S-ka, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBartmiński J. [2012], Etyka słowa a potoczny wzorzec komunikacji, [w:] Oblicza polszczyzny, red. nauk. A. Markowski, R. Pawelec, Narodowe Centrum Kultury, Warszawa, s. 32–48.pl_PL
dc.referencesBühler K. [2004], Teoria języka: o językowej funkcji przedstawiania, TAiWPN Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesCegieła A. [1996], Norma wzorcowa i norma użytkowa komunikacji we współczesnej polszczyźnie, [w:] O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, J. Miodek (red.), Wrocław.pl_PL
dc.referencesCegieła A. [2011], Metoda in vitro – grzech czy odblask łaski Bożej, [w:] Moralność w perspektywie słownika i wypowiedzi. Studium z zakresu leksykologii i pragmatyki językowej, Wydawnictwo Wydziału Polonistyki UW, Warszawa, s. 120–145.pl_PL
dc.referencesCegieła A. [2011], Dyskusja o metodzie in vitro jako spór niewłaściwie prowadzony, „Poradnik Językowy”, z. 10, s. 10–31.pl_PL
dc.referencesCegieła A. [2012], Retoryka pogardy w polskim dyskursie publicznym, „Poradnik Językowy”, z. 9, s. 14–25.pl_PL
dc.referencesCegieła A. [2014], Czym jest mowa nienawiści?, „Poradnik Językowy”, z. l, s. 7–17.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., Dunin K., Piotrowski A. (red.) [1991], Cudze problemy. O ważności tego, co nieważne. Analiza dyskursu publicznego w Polsce, Ośrodek Badań Społecznych, Warszawa.pl_PL
dc.referencesCzyżewski M., Kowalski S., Piotrowski A. (red.) [2010], Rytualny chaos. Studium dyskursu publicznego, Biblioteka Dyskursu Publicznego, Warszawa, s. 59.pl_PL
dc.referencesGłowiński M. [2009], Nowomowa i ciągi dalsze. Szkice dawne i nowe, TAiWPN Universitas, Kraków.pl_PL
dc.referencesHatzfeld J. [2009], Strategia antylop, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesHatzfeld J. [ 2011], Nagość życia. Opowieści z bagien Rwandy, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesHatzfeld J. [2012], Sezon maczet, Wydawnictwo Czarne, Wołowiec.pl_PL
dc.referencesJacobson R. [1960], Poetyka w świetle językoznawstwa, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.pl_PL
dc.referencesJęzyk IV Rzeczypospolitej [2010], M. Czerwiński, P. Nowak, R. Przybylska (red.), Wydawnictwo UMCS, Lublin.pl_PL
dc.referencesM. Karwat [2006], O złośliwej dyskredytacji. Manipulowanie wizerunkiem przeciwnika, PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKmiecik S. [2013], Przemysł pogardy, Prohibita, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKowalski S., Tulli M. [2003], Zamiast procesu. Raport o mowie nienawiści, Wydawnictwo WAB, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKuciński P. [2014], Etyka wynaleziona, „Poradnik Językowy”, z. 1, s. 18–28.pl_PL
dc.referencesLevinson S.C. [1985], Pragmatics, Cambridge University Press, Cambridge.pl_PL
dc.referencesPajdzińska A., Puzynina J. [1996], Etyka słowa, [w:] O zagrożeniach i bogactwie polszczyzny, Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, Wrocław, s. 35–45.pl_PL
dc.referencesTugendhat E. [2004], Wykłady o etyce, Oficyna Naukowa, Warszawa.pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-107-4.02


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe