Show simple item record

dc.contributor.authorKrzysztoń, Karolina
dc.contributor.editorBurska, Katarzyna
dc.contributor.editorCieśla, Bartłomiej
dc.date.accessioned2019-04-05T07:58:53Z
dc.date.available2019-04-05T07:58:53Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationKrzysztoń K., Co śmieszy w filmach Abstrachuje.TV i co z tego wynika, [w:] Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej, Red. Burska K., Cieśla B., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 311-321, doi: 10.18778/7969-405-1.24pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-405-1
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27450
dc.description.sponsorshipUdostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofBurska K., Cieśla B. (red.), Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectprzestrzeń medialnapl_PL
dc.subjectmody językowepl_PL
dc.subjectkreatywność językowapl_PL
dc.subjectkomizm językowypl_PL
dc.subjectjęzyk w siecipl_PL
dc.titleCo śmieszy w filmach Abstrachuje.TV i co z tego wynikapl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number311-321pl_PL
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Rzeszowskipl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-518-8
dc.referencesAdamiszyn Z. [1995], Styl potoczny, [w:] Przewodnik po stylistyce polskiej, Gajda S. (red.), Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Polskiej, Opole.pl_PL
dc.referencesBartmiński J. [1993], Styl potoczny, [w:] Encyklopedia kultury polskiej XX wieku, T. 2. Współczesny język polski, Bartmiński J. (red.), „Wiedza o Kulturze”, Wrocław.pl_PL
dc.referencesBogołębska B. [2000], Między humorem, dowcipem i komizmem, czyli o zmaganiach terminologicznych autorów poetyk XIX i początku XX w., [w:] Świat humoru, Gajda S., Brzozowska D. (red. nauk.), Uniwersytet Opolski, Opole.pl_PL
dc.referencesButtler D. [1968], Polski dowcip językowy, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKucharski A. [2009], Struktura i treść jako wyznaczniki komizmu tekstów humorystycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin.pl_PL
dc.referencesKulawik A. [1994], Poetyka. Wstęp do teorii dzieła literackiego, Antykwa, Kraków.pl_PL
dc.referencesZdunkiewicz-Jedynak D. [2008], Wykłady ze stylistyki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesŻygulski K. [1976], Wspólnota śmiechu. Studium socjologiczne komizmu, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.pl_PL
dc.references„Co mówi: TYPOWY SEBA”: http://www.youtube.com/watch?v=E5wGqv6HLzg [dostęp 21.03.2014]pl_PL
dc.references„Co mówią: GIMBUSY”: http://www.youtube.com/watch?v=dsNYwI6lri4 [dostęp 21.03.2014]pl_PL
dc.references„Czego NIE mówią: POLACY”: http://www.youtube.com/watch?v=05uV2Vp72zY [dostęp 21.03.2014]pl_PL
dc.references„Gdyby politycy i media mówiły prawdę”: http://www.youtube.com/ watch?v=9O10qPHFiOA [dostęp 21.03.2014]pl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-405-1.24


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe