Show simple item record

dc.contributor.authorHamerla, Ewa
dc.date.accessioned2019-04-03T09:48:51Z
dc.date.available2019-04-03T09:48:51Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn2082-4440
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27352
dc.description.abstractCompetitiveness is a very broad concept. Some scientists define it with the emphasis on economic efficiency, others on innovativeness, and there are also those who will characterize its conceptual character from the environment in which it can appear on the market. Competitiveness can be captured both on a micro scale – in relation to individual enterprises or industries, as well as on a macro scale – in relation to entire countries. Often, one of the basic factors of a country’s economic development is its level of competitiveness. The RCI Index (Regional Competitiveness Index) is the main indicator measuring the level of competitiveness European Union countries and regions. On its basis, we can draw some conclusions about their development. The aim of the paper is to answer the question of what the level of competitiveness of individual regions of the European Union is and how much innovation in the European Union Member States affects their level of competitiveness. An attempt will be made to assess the level of development of the Member States on the basis of the analysed data.en_GB
dc.description.abstractKonkurencyjność to bardzo szerokie pojęcie. Jedni naukowcy wiążą silnie jej definicję z efektywnością ekonomiczną, inni z innowacyjnością, a są również tacy, którzy jej charakter pojęciowy będą uzależniać od otoczenia, w jakim może ona występować na rynku. Konkurencyjność można ująć zarówno w skali mikro(w przypadku pojedynczych przedsiębiorstw czy branż), jak i w skali makro (w tym przypadku będzie się ona odnosić do całych państw). Poziom konkurencyjności jest często uznawany za jeden z podstawowych czynników rozwoju gospodarczego państw (Żbikowski, s. 38 ). Głównym wskaźnikiem mierzącym poziom konkurencyjności regionów i krajów Unii Europejskiej jest indeks RCI (Regional Competitiveness Index). Na jego podstawie możemy wyciągnąć pewne wnioski dotyczące ich rozwoju. Celem niniejszych rozważań jest udzielenie odpowiedzi na pytania o to, jaki jest poziom konkurencyjności poszczególnych regionów Unii Europejskiej oraz w jakim stopniu innowacyjność państw członkowskich Unii Europejskiej wpływa na poziom ich konkurencyjności. W artykule podjęto również próbę ocenienia poziomu rozwoju państw członkowskich na podstawia analizowanych danych.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofseriesEkonomia Międzynarodowa;24
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.pl_PL
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0pl_PL
dc.subjectcompetitivenessen_GB
dc.subjectinnovationen_GB
dc.subjectdevelopmenten_GB
dc.subjectregionen_GB
dc.subjectkonkurencyjnośćpl_PL
dc.subjectinnowacyjnośćpl_PL
dc.subjectrozwójpl_PL
dc.subjectregionpl_PL
dc.titleKonkurencyjność i innowacyjność regionów Unii Europejskiej – analiza porównawczapl_PL
dc.title.alternativeThe competitiveness and innovation of European Union regions – a comparative analysisen_GB
dc.typeArticlepl_PL
dc.page.number148-158
dc.contributor.authorAffiliationUniwersytet Łódzki, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Katedra Gospodarki Światowej i Integracji Europejskiej
dc.identifier.eissn2300-6005
dc.referencesDołęgowski T. (2016), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki a solidarność. Dobro wspólne i jakość, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.pl_PL
dc.referencesEuropa.eu, https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_en (dostęp: 23.03.2018).pl_PL
dc.referencesEurostat, http://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php/Regional_competitiveness_statistics#Regional_competitiveness_gaps_within_the_same_country_.E2.80.94_harmful_for_national_competitiveness.3F (dostęp: 2.04.2018).pl_PL
dc.referencesGeodecki T. (2016), Polityka wsparcia konkurencyjności gospodarki, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesGUS (2013), Nauka i technika w 2013 r., Warszawa.pl_PL
dc.referencesJewtuchowicz A. (2013), Terytorium i współczesne dylematy jego rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.pl_PL
dc.referencesKedia B.L., Jain S.C. (2013), Restoring America’s Global Competitiveness through Innovation, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA.pl_PL
dc.referencesKomisja Europejska, The EU Regional Competiveness Index 2016, „Working Papers”, nr 02, 2017.pl_PL
dc.referencesKowalik J. (2015), Analiza poziomu innowacyjności państw europejskich, „Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej”, „Zarządzanie” nr 19.pl_PL
dc.referencesMundschenk S., Stierle M.H., Stierle von Schütz U., Traistaru I. (2006), Competitiveness and growth in Europe. Lesson and Policy Implication for the Lisbon Strategy, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA.pl_PL
dc.referencesOlejniczak K. (2003), Apetyt na grona? Koncepcja gron oraz koncepcje bliskoznaczne w teorii i praktyce rozwoju regionalnego, „Studia Regionalne i Lokalne” nr 2(12).pl_PL
dc.referencesPorter M.E. (2001), Porter o konkurencji, Polskie Wydawnictwo Ekonimiczne, Warszawa.pl_PL
dc.referencesStankiewicz M.J. (2005), Konkurencyjność przedsiębiorstwa. Budowanie konkurencyjności przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, wyd. II, TONiK „Dom organizatora”, Toruń.pl_PL
dc.referencesZagórski J. (1947), Ogólna teoria konkurencji, Wydawnictwo Kazimierza Rudskiego, Warszawa – Łódź.pl_PL
dc.referencesŻbikowski J. (2015), Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane problemy, „Handel wewnętrzny” nr 4(357).pl_PL
dc.contributor.authorEmailh.ewa@poczta.fm
dc.identifier.doi10.18778/2082-4440.24.03
dc.subject.jelO20
dc.subject.jelO30
dc.subject.jelF01


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.