Show simple item record

dc.contributor.authorRotengruber, Przemysław
dc.date.accessioned2019-04-03T09:00:25Z
dc.date.available2019-04-03T09:00:25Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.issn1899-2226
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27311
dc.description.abstractThe purpose of the paper is twofold. Firstly, to formulate a definition of University social responsibility (which takes into account social expectations towards this institution and its internal determinants as well). The final result of this research is the definition built on two concepts. On one hand, it is a stakeholder policy, on the other hand, a whistleblower policy. These are the criteria of responsibility, that is to say, rules which make the institution transparent and open to social criticism. Secondly, the article tends to establish whether a university in Poland (treated as a dominant institution of knowledge) is rightly seen as an irresponsible partner of civil society. Form the business ethics perspective the university is the more responsible, the more intensive are its relations with the social environment represented by stakeholders and whistleblowers. When they do not play their parts properly, the relations must be considered dysfunctional. Additional explanation of this problem is provided by the theory of management. In a use of the concept of the final customer, public opinion can find out if it—really—is the main interlocutor of the university. Social partners of this institution focus their attention on politicians and public administration taken as the alternative final customer of the academic product.en_GB
dc.description.sponsorshipPublication of English-language versions of the volumes of the "Annales. Ethics in Economic Life" financed through contract no. 501/1/P-DUN/2017 from the funds of the Ministry of Science and Higher Education devoted to the promotion of scholarship.en_GB
dc.language.isoenen_GB
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegoen_GB
dc.relation.ispartofseriesAnnales. Ethics in Economic Life; 6
dc.rightsThis work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.en_GB
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0en_GB
dc.subjectuniversityen_GB
dc.subjectsocial responsibilityen_GB
dc.subjectstakeholderen_GB
dc.subjectwhistlebloweren_GB
dc.subjectfinal customeren_GB
dc.titleWords and deeds. Corporate Social Responsibility in higher education institutionsen_GB
dc.typeArticleen_GB
dc.page.number33-47
dc.contributor.authorAffiliationAdam Mickiewicz University in Poznań, Faculty of Social Sciences, Institute of Cultural Studies
dc.identifier.eissn2353-4869
dc.referencesArrow, K. (1979). Eseje z teorii ryzyka (B. Samojlik, Trans.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.en_GB
dc.referencesArrow, K. (1985). Granice organizacji (A. Erlich, Trans.). Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe.en_GB
dc.referencesAyer, A. J. (2001). Language, truth and logic. London: Penguin.en_GB
dc.referencesBeck, U. (2002). Społeczeństwo ryzyka. W drodze do innej nowoczesności (S. Cieśla, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Scholar.en_GB
dc.referencesBourdieu, P. (1988). Homo Academicus. Cambridge: Polity Press.en_GB
dc.referencesBourdieu, P. (2001). Zaproszenie do socjologii refleksyjnej (A. Sawisz, Trans.). Warszawa: Oficyna Naukowa.en_GB
dc.referencesDahl, R. A. (1995). Demokracja i jej krytycy (S. Amsterdamski, Trans.). Kraków: Znak.en_GB
dc.referencesDahrendorf, R. (1993). Nowoczesny konflikt społeczny. Esej o polityce wolności (W. Niepokólczycki, E. Szczepańska, B. Orłowski & S. Bratkowski, Trans.). Warszawa: Czytelnik.en_GB
dc.referencesEvan, W. M., & Freeman, R. E. (1997). Spółka i osoby żywotnie zainteresowane. Kapitalizm kantowski (E. Dratwa, Trans.). In L. V. Ryan, & J. Sójka (Eds.), Etyka biznesu (pp. 185–205). Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.en_GB
dc.referencesFoucault, M. (1998). Trzeba bronić społeczeństwa (M. Kowalska, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo KR.en_GB
dc.referencesFreeman, R. E. (1984). Strategic management: A stakeholder approach. Boston: Pitman Publishing.en_GB
dc.referencesGeryk, M. (2010). Społeczna odpowiedzialność uczelni w percepcji jej inte-resariuszy. Raport z badań. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.en_GB
dc.referencesGeryk, M. (2012). Społeczna odpowiedzialność uczelni. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.en_GB
dc.referencesHabermas, J. (2005). Faktyczność i obowiązywanie (A. Romaniuk & R. Marszałek, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.en_GB
dc.referencesHindess, B. (1999). Filozofie władzy. Od Hobbesa do Foucaulta (D. Leszczyński & L. Rasiński, Trans.). Warszawa–Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.en_GB
dc.referencesHume, D. (2005). Badania dotyczące zasad moralności (M. Filipczuk & T. Tesznar, Trans.). Kraków: Zielona Sowa.en_GB
dc.referencesInglehart, R. (1990). Culture Shift in Advanced Industrial Societies. Princeton University Press.en_GB
dc.referencesKorczyński, W. (2009). Błędy demaskatorów. Niezależne Forum Akademickie. http://www.nfa.pl/print.php?what=article&id=600en_GB
dc.referencesLakatos, I. (1995). Społeczna odpowiedzialność nauki (W. Sady, Trans.). In I. Lakatos, Pisma z filozofii nauk empirycznych (pp. 363–366). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.en_GB
dc.referencesLeja, K. (2013). Zarządzanie uczelnią. Koncepcje i współczesne wyzwania. Warszawa: Wolters Kluwer business.en_GB
dc.referencesLewicka-Strzałecka, A. (2006). Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym. Warszawa: Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk.en_GB
dc.referencesLuhmann, N. (1994). Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego (G. Skąpska, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.en_GB
dc.referencesLukes, S. (1981). Power: A radical view. London: Macmillan.en_GB
dc.referencesMaslow, A. H. (1990). Motywacja i osobowość (P. Sawicka, Trans.). Warszawa: PAX.en_GB
dc.referencesMelosik, Z. (2009). Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności wiedzy i władzy. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”.en_GB
dc.referencesMendel, T. (2001). Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.en_GB
dc.referencesMitchell, R. K., Agle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward a theory of stakeholder. Identification and salience: Defining the principle of who and what really counts. The Academy of Management Review, 22(4), 853–886.en_GB
dc.referencesPhillips, R., Freeman, R. E., & Wicks, A. C. (2003). What stakeholder theory is not. Business Ethics Quarterly, 13(4), 479–502.en_GB
dc.referencesPiotrowska-Piątek, A. (2014). Relacje szkół wyższych z interesariuszami zewnętrznymi. Konwent jako organizacja pomostowa. Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskie. Organizacja i Zarządzanie, 76, 167–178.en_GB
dc.referencesRotengruber, P. (2000). Ideologia, anarchia, etyka. Dyskurs ponowoczesny a dialog. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.en_GB
dc.referencesRotengruber, P. (2011). Dialogowe podstawy etyki gospodarczej. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.en_GB
dc.referencesRotengruber, P. (2013). Moralność krańcowa jako przedmiot badania oraz jako wiedza o sposobach osiągania przewagi konkurencyjnej. Annales. Ethics in Economic Life, 16, 41–50.en_GB
dc.referencesRotengruber, P. (2015). Kodeks etyczny samorządu zawodowego. Gwarancja bezpieczeństwa czy pułapka łatwowierności? Annales. Ethics in Economic Life, 18(1), 68–77.en_GB
dc.referencesRotengruber, P. (2016). Interesariusz, demaskator… i ten trzeci. O zamieszaniu wokół kluczowych pojęć etyki gospodarczej. Prakseologia, 158(1), 65–86.en_GB
dc.referencesRotengruber, P. (2017). Słowa i czyny. O społecznej (nie)odpowiedzialności uniwersytetu. Annales. Ethics in Economic Life, 20(1), 33–48.en_GB
dc.referencesSójka, J. (2005). Wstęp. In J. Sójka (Ed.), Etyka biznesu ‘po Enronie’. Poznań: Wydawnictwo Fundacji Humaniora.en_GB
dc.referencesSójka, J., & Ryan, L. V. (1997). Etyka biznesu. Poznań: Wydawnictwo „W drodze”.en_GB
dc.referencesStiglitz, J. (2004). Globalizacja (H. Simbierowicz, Trans.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.en_GB
dc.referencesWicks, C., & Freeman R. E. (1998). Organization studies and the new pragmatism: Positivism, anti-positivism, and the search for ethics. Organization Science, 9(2), 123–140.en_GB
dc.referencesWieczorek, J. (2009). Mobbing akademickich demaskatorów. https://nfamob.wordpress.com/tag/demaskatorzy/en_GB
dc.referencesWojciechowska-Nowak, A. (2008). Jak zdemaskować szwindel? Czyli krótki przewodnik po whistle-blowingu. Warszawa: Fundacja im. S. Batorego.en_GB
dc.referencesYoung, S. (2005). Etyczny kapitalizm. Jak na powrót połączyć prywatny interes z dobrem publicznym (W. Kisiel, Trans.). Wrocław: METAmorfoza.en_GB
dc.contributor.authorEmailproten@amu.edu.pl
dc.identifier.doi10.18778/1899-2226.21.6.03
dc.relation.volume21en_GB
dc.subject.jelI23
dc.subject.jelI28
dc.subject.jelM14


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.
Except where otherwise noted, this item's license is described as This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 License.