Show simple item record

dc.contributor.authorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.editorSuliborski, Andrzej
dc.contributor.editorWójcik, Marcin
dc.date.accessioned2019-03-14T16:42:35Z
dc.date.available2019-03-14T16:42:35Z
dc.date.issued2014
dc.identifier.citationSuliborski A.,Rady Osiedlowe jako czynnik zmieniający dysproporcje w przestrzeni miasta na przykładzie Łodzi, [w:] Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Red. Suliborski A., Wójcik M., Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014, s. 127-170, doi: 10.18778/7969-240-8.07pl_PL
dc.identifier.isbn978-83-7969-240-8
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11089/27151
dc.description.sponsorshipPraca naukowa finansowana ze środków Narodowego Centrum Nauki (NN 306033040). Udostępnienie publikacji Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego finansowane w ramach projektu „Doskonałość naukowa kluczem do doskonałości kształcenia”. Projekt realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; nr umowy: POWER.03.05.00-00-Z092/17-00.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.publisherWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiegopl_PL
dc.relation.ispartofSuliborski A., Wójcik M.(red.), Dysproporcje społeczne i gospodarcze w przestrzeni Łodzi. Czynniki, mechanizmy, skutki, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014;
dc.rightsAttribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/*
dc.subjectŁódźpl_PL
dc.subjectgeografia społecznapl_PL
dc.subjectprzestrzeń miejskapl_PL
dc.subjectdysproporcje przestrzennepl_PL
dc.subjectsystem przyrodniczy Łodzipl_PL
dc.subjectproces gentryfikacji miastapl_PL
dc.subjectpatologia społecznapl_PL
dc.titleRady Osiedlowe jako czynnik zmieniający dysproporcje w przestrzeni miasta na przykładzie Łodzipl_PL
dc.typeBook chapterpl_PL
dc.page.number127-170pl_PL
dc.identifier.eisbn978-83-7969-770-0
dc.referencesBarański M., Kantyka S., Kubas S., Kuś M., 2007, Samorząd terytorialny i wspólnoty lokalne, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP, Warszawa.pl_PL
dc.referencesBuksiński T., Bondyra K., Jakubowski J., (red.), 2007, Demokracja – samorządność – prawo, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii, Poznań.pl_PL
dc.referencesChojnicki Z., 1999, Podstawowe problemy filozoficzne i metodologiczne przestrzeni i czasu, [w] Podstawy metodologiczne i teoretyczne geografii, Bogucki Wyd. Naukowe, Poznańpl_PL
dc.referencesDz Urz Woj Łódzkiego, nr 23, poz. 148, Statut Miasta Łodzi z dnia 23 listopada 2005 r., www.dziennik.lodzkie.eupl_PL
dc.referencesDzU, 1990, nr 16, poz. 95, (Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), www.isap.sejm.gov.plpl_PL
dc.referencesGąciarz B., 2004, Instytucjonalizacja samorządności, Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.pl_PL
dc.referencesKonstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.pl_PL
dc.referencesKoter M., Araszkiewicz A., Kunka T., Łukowska A., 1991, Koncepcja podziału m. Łodzi na jednostki pomocnicze, Kronika Miasta Łodzi.pl_PL
dc.referencesLisiński M., (red.), 2007, Słownik podstawowych terminów samorządu terytorialnego, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza.pl_PL
dc.referencesLisowski A., 2003, Koncepcje przestrzeni w geografii człowieka, Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW, Warszawa.pl_PL
dc.referencesMatczak P., 2008, Rady osiedli: w poszukiwaniu sensu lokalnego działania, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, Poznań.pl_PL
dc.referencesPająk K., 2003, Samorząd terytorialny w Polsce Wybrane aspekty jego funkcjonowania, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz.pl_PL
dc.referencesTurowski J., 1979, Środowisko mieszkalne w świadomości ludności miejskiej, Ossolineum, Wrocław.pl_PL
dc.referencesWeber D., 2010, Rady osiedlowe jako forma społecznej samorządności mieszkańców Łodzi, maszynopis pracy magisterskiej, promotor: prof. dr. hab. A. Suliborski, Katedra Geografii Regionalnej i Społecznej UŁ, Łódź.pl_PL
dc.referencesZubik A., Cieślik A., 2007, Prawdy i mity na temat nierówności społecznych, [w:] J. Klebaniuk, (red.), Fenomen nierówności społecznych. Nierówności społeczne w refleksji humanistycznej, ENETEIA, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa.pl_PL
dc.referencesUchwała nr LV/1052/05 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 12 października 2005 r.pl_PL
dc.referencesUchwała nr XIII/143/91 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 20 marca 1991 r.pl_PL
dc.referencesUchwała nr XIX/210/95 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 4 października 1995 r.pl_PL
dc.referencesUchwała nr XXXIV/754/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2000 r.pl_PL
dc.referencesUchwała nr XXXIV/755/2000 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 5 kwietnia 2000 r.pl_PL
dc.referencesZarządzenie nr 2952/V/09 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 26 marca 2009 r.pl_PL
dc.referenceswww.bip.uml.lodz.plpl_PL
dc.referenceswww.halolodz.plpl_PL
dc.referenceswww.uml.lodz.plpl_PL
dc.referenceswww.isap.sejm.gov.plpl_PL
dc.referenceswww.dziennik.lodzkie.eupl_PL
dc.identifier.doi10.18778/7969-240-8.07


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe
Except where otherwise noted, this item's license is described as Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Międzynarodowe